<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede2

NFA-rapport er et skridt mod et fælles overblik over arbejdsulykker

 • Arbejdsmiljø
 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • 2022-06-03

  En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et positivt skridt videre mod en standardisering af ulykkesopgørelser på byggepladserne.

  Bygge- og anlægsbranchen er præget af mange arbejdsulykker – faktisk er byggeriet en af de farligste brancher i Danmark. Samtidig har det i mange år været svært at få en enkel og sammenlignelig opgørelse over arbejdsulykker på tværs af byggeprojekter, fordi Arbejdstilsynet opgør ulykkerne på virksomhederne.

   

  Derfor har NFA, med finansiering fra Arbejdstilsynet, udarbejdet en rapport, der bl.a. afdækker fordele og ulemper ved en fremtidig model for standardisering af ulykkesopgørelser på byggepladser. Målet er at gøre det muligt at sammenligne antal og typer af ulykker på tværs af store byggepladser:

   

  - Med en standardisering får man et fælles udgangspunkt for at indsamle viden, fordi ulykker registreres på samme måde på de enkelte byggepladser. Det vil være en meget positiv udvikling for branchen, siger seniorforsker Jeppe Ajslev og fortsætter:

   

  - En fælles standard vil ikke automatisk gøre, at der kommer færre ulykker, men det kan gøre os klogere på, hvornår og hvor de indtræffer, og hvor mange ulykker der reelt finder sted.

   

   

  Standardisering styrker sikkerhedskulturen

  Arbejdstilsynet estimerer, at kun ca. 50-60 pct. af rapporteringspligtige arbejdsulykker for hele arbejdsmarkedet anmeldes.

  En fælles standard kan styrke sikkerhedskulturen i branchen. Det mener Søren Andersen, der er områdechef i Vejdirektoratet:

   

  - En fælles standard til opgørelse af ulykker vil understøtte den vigtige ledelsesmæssige opgave både bygherren og entreprenøren har for at sikre en god sikkerhedskultur på byggepladsen.

  •  

  I Arbejdstilsynet er man også glad for, at der skabes grundlag for en fælles ulykkesstandard:

   

  - NFA’s grundige forundersøgelse kan danne grundlag for det videre arbejde med at udarbejde en fælles standard for opgørelse af ulykker på byggerier, og vi ser frem til at følge projektet, siger kontorchef i Arbejdstilsynet, Katrine Wied Christensen.

   

  Også arbejdsmiljøspecialist i Bygningsstyrelsen Claire Blanchet-Pedersen ser frem til det videre arbejde med standardiseringen:

   

  - NFA’s rapport er et interessant og meget brugbart forarbejde for det videre forløb. Vi vil nu sætte gang i udarbejdelsen af en fælles standard for opgørelse af ulykker på tværs af en række store offentlige bygherrer til gavn for hele byggebranchen.

   

  Hvem har bidraget til rapporten?

  Kortlægningen er sket i samarbejde med:

  Anbefalede artikler