<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Lygten37-muusfoto-A50A1154-web
Annonce

Miljø og bæredygtig udvikling på byggepladsen

 • Byggepladsen
 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Renovering
 • Målbar bæredygtighed
 • Arbejdsmiljø
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2023-12-06
 • Hos KBS BYG er samfundsansvar og miljø et naturligt grønt fundament i arbejdsdagen.

  Lygten37-muusfoto-A50A2365-web


  Da firmaet blev stiftet i 2004 var det ikke en dans på roser, og kunderne var svære at finde.  Men Lennart Krimme satsede på de langsigtede værdier - i tæt samarbejde med alle byggeriets parter og solide værdiskabende byggeforløb med faglighed og ansvar. 

  Siden er KBS BYG blevet kåret 2 gange som Gazelle-virksomhed. Og har efterfølgende haft en portefølje af markante bygninger, herunder renoveringen af Den Franske Ambassade i København, Rosenhuset, Tuborgs administrationsbygning, Folketeatret, Tietgens Ærgrelse, Experimentarium samt mange flere.

  Konverteringen af ejendomme, som er en af vores ekspertiser, har et kæmpe miljø perspektiv. Og tendensen med at bygherrer tænker miljøregnskabet  ind i anlægssummen af bygningerne, glæder Lennart Krimme.

  ”Diversiteten i byggeriet i byerne er interessant, hvor det altid er en udfordring at bygge i de bynære miljøer."

   

  - Selve driften er jo en stor del af udgifterne i et byggeri, og der er mange interessante bud på miljøvenlige tiltag. Herunder, materialer med lavt klimaaftryk og lang levetid, solceller, jordkøling, jordvarme, isolering.

  Alle nogen der påvirker miljøet positivt, løsninger med stort potentiale – når vi tænker dem ind i byggerierne, fortæller Lennart Krimme, KBS BYG.

  Lennart Krimme står i dag i spidsen for omkring 50 ansatte, der arbejder med renovering, restaurering og nybyg. Herunder også lærlinge blandt de erfarne medarbejdere af murere og tømrere. Alle indgår som en del af KBS BYG’s større og mindre byggeopgaver.

  ”For os er det helt naturligt at have lærlinge – det er en glæde og ikke en byrde. Jeg er selv uddannet snedker, og det er jo altafgørende at have en læreplads."  Lennart Krimme, Direktør KBS BYG

   

   

  Lygten37-muusfoto-DJI0384-web


  KBS BYG’s byggefaglige viden er solidt funderet i en håndværksmæssig og byggeteknisk forståelse og mangeårig erfaring, som man bruger til at skaffe de resultater, byggeherre ønsker. Og gennem målrettede løsninger inden for de økonomiske rammer, skaber KBS BYG resultater for alle parter.

  Derfor uddanner entrenørvirksomheden løbende sine medarbejdere og sikrer, at de har den nødvendige viden i værktøjskassen til professionelle og tidssvarende løsninger. På den måde er KBS BYG med til at skabe grundlaget for, at bygherrer og arkitekter kan udfolde sig – så resultaterne gavner alle de involverede parter. Derudover arbejder virksomheden med en række faste samarbejdspartnere inden for bygge og anlæg, der er valgt ud fra nogle specifikke krav. Herunder fokus på bl.a. arbejdsmiljø, pålidelighed, faglig dygtighed og konkurrencedygtig. Hos KBS BYG fokuserer man på – udover egenproduktion, udelukkende at benytte danske firmaer som faste samarbejdspartnere – med meget få undtagelser herunder eksempelvis special puds – hvor eksperthjælpen kommer fra Italien.

  Anbefalede artikler