<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1
Annonce

Mere værdiskabende samarbejde om byens rum

 • Byrum
 • Landskab
 • 2017-10-02
 • | Af Rune H Jensen
 • Landskab i byrum, klimasikring og lokal afledning af regnvand er centrale kernekompetencer hos Malmos Landskaber, der efterlyser mere værdiskabende samarbejde og simplere regler i bygge- og anlægsbranchen.

  Malmos Landskaber er landets største anlægsgartnerfirma inden for nyanlæg med over 60 års erfaring. DNA’et er det grønne og grå anlægsarbejde, men de forøgede regnmængder har også gjort virksomheden til en blå anlægsgartner med højt specialiseret viden inden for LAR (lokal afledning af regnvand, red.) i byens rum:

   

  Byens komplekse åndehuller

  - Der er en langt større kompleksitet i spil i dag inden for f.eks. klimasikring og LAR, samtidig med at projekterne er komprimerede, og det har vi muskelkraften, kompetencerne og erfaringen til at kunne imødekomme. Byrum er jo ikke længere kun dét, der sker i terræn, men også på dæk og på tage – og i højden, som også kan være niveau 0, hvis der f.eks. er en parkeringskælder nedenunder. Vi er vant til at arbejde på meget kompakte områder og navigere i en kultur med høje æstetiske krav. Det gør alt sammen, at vi forstår og er dygtige til den nye og mere komplekse måde at tænke åndehuller i byen på, fordi vi har den faglige dybde i forhold til at få noget til at gro, sig Morten Dohrmann Hansen, adm. direktør i Malmos Landskaber.

   

  Virksomheden står bl.a. bag Københavns første klimasikre byrum på Tåsinge Plads, Østerbro. Her håndteres regnvandet fra pladsen og dens bygninger ikke kun under jorden, men bruges aktivt til hele pladsen med frodigere vækst, mere liv, en alsidig funktionalitet og høj æstetik til følge. Malmos Landskaber bidrager også med landskabsarbejder på BLOX i både terrænniveau på parkeringshuset og på taget af det nye hus ved Frederiksholms Kanal løber ud i havnen midt i hovedstaden. Desuden står firmaet bl.a. bag landets hidtil største LAR-projekt i Marielyst i Gladsaxe og en lang række andre innovative landskabsprojekter.

   

  Malmos

   

  Hård i kernen, blød i formen

  De komplekse og krævende anlægsarbejder er således firmaets adelsmærke, men der er også fortsat udfordringer forbundet med grønt, gråt og blåt arbejde i byens rum i en traditions- og regelbundet sektor:

  - Der er en hård kultur og nogle meget tunge processer i bygge- og anlægsbranchen med rødder i en lang tradition, som det tager lang tid at ændre på. Men det er i virkeligheden meget bedre med en samarbejdskultur i stedet for at lægge arm til byggemøder og true med bål og brand. Vi er nok kontante, men vi er også rigtig gode til samarbejdet og dialogen, og vi uddanner vores medarbejdere til det ud fra devisen ”hård i kernen, blød i formen”. Det er meget mere værdiskabende – både for bundlinjen, miljøet og for de mennesker, der skal leve til dagligt i og omkring projektet – at tænke i, hvad det egentlig er, vi skal lave sammen. At flytte tættere på hinanden og projektet helt fra start. Vi er jo ikke hinandens fjender, men derimod samarbejdspartnere, og jeg tror på, at den måde at arbejde på også fører til bedre indtjening og et bedre resultat for brugerne.

   


  Hurtigere processer og bedre indtjening

  - Vi forsøger at påvirke og opdrage markedet ud fra vores brancheperspektiv og bruger vores offentlige lobbymuligheder. Min dagsorden er bl.a., at der er behov for simplere udbudsregler, der kan give en mere kvalificeret proces. Der er sket ændringer i Udbudsloven, der hjælper på en hurtigere dialog, men der er stadig nogle meget tunge processer i spil. Hvis vi kommer i forhandlingslokalet og bliver involveret meget tidligt, så er vi rigtig gode, fordi vi har en stor kapacitet, fagligheden og er vant til at være i sammenhænge, hvor man skal finde den bedst mulige løsning, der ligger tættest muligt på dét, kunden ønsker.

   

  - Branchen har også været for dårlig til at tjene penge, så det er i det hele taget den udvikling, der skal til – en værdiskabende samarbejdskultur, hvor man kommer tættere på projektet helt fra start, så alle får mere ud af deres kapacitet og et bedre slutresultat. Det er heldigvis helt klar også en tendens, at der er ved at ske ændringer i den retning, slutter Morten Dohrmann Hansen

   
  Anbefalede artikler