<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Norreco billede 1

Målsætning om at være fyrtårn på miljøområdet

 • Nedrivning
 • 2022-12-05
 • Tina Pedersen er ny miljøchef i Norrecco, hvor hun skal være med til at styrke udviklingen af nye miljøløsninger og -samarbejder yderligere, så virksomheden fortsat kan være et fyrtårn i indsatsen mod nogle af byggeriets største miljøproblematikker.

  - Miljøområdet har siden mit ingeniørstudie på DTU optaget mig. I min seneste stilling i Region Hovedstaden stod jeg i spidsen for regionens kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforureninger. I miljøenheden var der desuden et stort fokus på genanvendelsesdagsordenen for byggematerialer og i det hele taget den cirkulære tankegang. Hos Norrecco ser jeg derfor frem til at kunne bidrage med min viden og erfaringer fra myndigheds- og kundesiden. Norrecco er allerede en ambitiøs og professionel miljøvirksomhed, og jeg ser frem til at skulle tage Norreccos visioner på miljøområdet endnu videre, med nye cirkulære og bæredygtige løsninger og samarbejder, fortæller Norreccos nytiltrådte Miljøchef Tina Pedersen.

  Hun fortæller videre, at nogle af de helt store samfundsudfordringer med hensyn til miljøet er på områder, hvor Norrecco spiller en nøglerolle, når der skal findes konkrete løsninger til gavn for samfundet:

  - Der produceres i dag store mængde overskudsjord i Danmark, og det skal selvfølgelig anvendes i nyttiggørelsesprojekter i den udstrækning, det overhovedet er muligt. Dertil kommer nye problemstoffer som PFAS’erne, vi desværre finder stadig flere af. Det gør det afgørende for os som samfund at finde nye løsninger. Her er Norrecco et fyrtårn, når man ser på miljøvirksomheder i Danmark, der håndterer overskudsjord og bygge- og anlægsaffald. Derfor spiller virksomheden en afgørende rolle, når man sammen med de øvrige interessenter på miljøområdet, både de politiske og de kommercielle aktører i bygge- og anlægsbranchen, skal finde løsninger på disse samfundsudfordringer.


  Det støtter CEO i Norrecco, Karsten Ludvigsen, op om. Han udtaler:

  - Hos Norrecco arbejder vi kontinuerligt for at højne vores indsats som miljøvirksomhed. Derfor er vi både stolte og glade for, at Tina Pedersen har valgt at takke ja til stillingen som miljøchef. Med hendes erfaringer fra myndighedssiden vil hun kunne være med til at udvikle os som miljøvirksomhed i form af nye løsninger, men også vores muligheder for at indgå i nye innovative samarbejder med de øvrige interessenter på miljøområdet. Det er til gavn for os som kommerciel virksomhed, men, og bestemt ikke mindre relevant, også for samfundet, der i disse år udfordres på evnen til at udvikle nye løsninger på de miljøudfordringer, vi allerede i dag kender, men også de, som vi endnu ikke kender til.


  Norreco billede 2
  Anbefalede artikler