<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Boliger HTC 250A3 - 20210923
Annonce

Thing Brandt Landskab har bl.a. prioriteret at designe små intime gårdrum med aktive kantzoner, så beboere kan mødes og socialisere. Foto: Visualisering/Thing Brandt Landskab

Landskabet der byder velkommen ind i boligbebyggelsen

 • Landskab
 • Byrum
 • Klimasikring
 • Målbar bæredygtighed
 • 2021-10-19
 • | Af Astrid Helene Seier Ellemo

  Thing Brandt Landskab Aps har stået for udformningen af udearealer til de to boligbebyggelser af PFA i boligprojektet i Høje Taastrup, Høje Taastrup C. Nøgleordene er intime gårdrum, hvis aktive fælles kantzoner skaber tryghed og liv langs facaderne.

  I Høje Taastrup Kommune er man i gang med at opføre en ny bydel, Høje Taastrup C, som ligger omkring Blekinge Boulevard. Bygherre er PFA, der står for de to nye boligbebyggelser. Som landskabsarkitekt står Thing Brandt Landskab, der skaber levende rammer – med et kreativt tvist – for menneskers liv.

   

  - I projektet, Høje Taastrup C, har vi taget udgangspunkt i et billede af landskabet som serveringsbakken, byggeriet står på. Som bruger ser man indgangspartierne først, og derfor gælder det om at gøre dem så indbydende og grønne som muligt. Vores vision er at gøre oplevelsen af boligområdet attraktivt og til et levende sted, siger Kathrine Brandt om den rumlige disponering af de to indre gårdrum i retning af en mere intim karakter.

  Facade1Thing Brandt Landskab har bl.a. prioriteret at designe små intime gårdrum med aktive kantzoner, så beboere kan mødes og socialisere. Foto: Visualisering/Thing Brandt Landskab  Selve boligbyggeriet har en levende og aktiv facade ud mod byen, hvor stuelejligheder med terrasser ligger i forlængelse af butikslivet med caféer og detailforretninger. Masterplanen stiler efter en forvandling af Høje Taastrup C til at blive en mere sammenhængende, attraktiv og bæredygtig by. Thing Brandt Landskabs opgaver er understøtte dette med anlæggelsen af uderummene som fleksible og frodige områder, hvor fællesskaber kan opstå. Man har arbejdet ud fra en vision om at gå fra boulevarder til by, fra barriere til sammenhæng, fra vej til park og fra parkeringsplads til byrum

   

  - Det er målet at skabe attraktive rammer om boligerne, som beboerne bliver glade for at flytte ind i. Det har været et vigtigt hensyn både for bygherre og for hele bydelen. Høje Taastrup C er et område, som skal være multifunktionelt og kunne rumme mange fællesskaber, forklarer Kathrine Brandt.

   

  Høje Taastrup C ligger mellem det gamle Høje Taastrup og syd for City 2, og planen er bl.a., at byggeriernes bagsider skal forvandles til forsider. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem station og City 2 samt laves forbedringer af byens generelle infrastruktur. Grønne områder er prioriteret, og der etableres en park, stier, private- og halvprivate områder ud til en ny park, hvor regnvandet håndteres lokalt.

   

  - PFAs to nye bebyggelser udføres klimavenligt og har fået en DNGB guld-certificering for såvel byggemateriale og udnyttelsen af terrænet i landskab. Vi har sikret, at al regnvand håndteres på egen grund, ligesom vi har fokuseret på at gøre kantzonerne grønne og levende. De indkapsler og lukker sig ikke om sig selv, siger Kathrine Brandt og forsætter:

   

  - Tværtimod fremstår kantzonerne ud mod byen som små mødesteder ved indgangsdøren i forlængelse af de små intime gårdrum, hvor man kan møde sine naboer. Opholdsområder er designet, så man har lyst til at opholde sig der og være social. Vi har brugt materialer med et minimalt CO2-aftryk. Eksempelvis er der anvendt træ til terrasser.   

   

   

  Anbefalede artikler