<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
BC2 (002)
Annonce

Konflikter i byggeriet kan minimeres med den rigtige rådgivning

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsen
 • Virksomhedsnyt
 • Den effektive byggeproces
 • Byggeprojekter
 • 2024-05-25
 • I byggebranchen er det afgørende at have en pålidelig partner ved sin side, som Brade Consulting, som ikke kun forstår de tekniske processer, men også har forståelse for mennesker og relationer.

  BC1 (002)


  Brade Consulting har gjort konflikthåndtering til et centralt fokusområde i deres arbejde som bygherrerådgivere. Man er godt klar over, at mange byggeprojekter kan ende i en hårdknude på grund af forsinkelser og uoverensstemmelser mellem forskellige parter. Derfor er man dedikerede til at være bygherrens forlængede arm på byggepladsen og sikre, at konflikter håndteres effektivt og proaktivt.

  Brade Consulting går ind som nøgleaktør, der går ud over det sædvanlige for at sikre, at bygherre når sine mål uden forsinkelser eller konflikter.

  En af de nøglefaktorer, der adskiller Brade Consulting fra andre bygherrerådgivere, er medarbejderne. Alle ansatte hos Brade Consulting er ikke kun teknisk dygtige, men bliver også løbende sendt på kurser i ledelse og konflikthåndtering. Denne kombination af tekniske færdigheder og menneskelig forståelse giver dem en unik evne til at tackle komplekse konflikter.

   

  Det handler om mennesker, både internt og eksternt

  En af Brade Consultings kernekompetencer er evnen til at forstå mennesker bag konflikterne. Virksomheden er specialister i kommunikation og er ikke bange for at træde ind som mæglere mellem forskellige parter, hvis en konflikt er kørt helt i hårdknude. Målet er altid at skabe en win-win løsning, der tilfredsstiller alle involverede parter og holder projektet på rette spor.

  - Vi evner at sætte os i bygherrens sted og træde ind i deres organisation og afdække, hvad deres unikke behov er. Som bygherre kan man være rigtig dygtig til sit fag, men ikke nødvendigvis til at bygge. Der går vi aktivt ind og sørger for, at processen fungerer hele vejen rundt i værdikæden. Hvis en del af produktionen ikke kører, så bliver folk utålmodige og kan begynde at bebrejde hinanden. Mange ting kan tages i opløbet, men det kræver, at man hele tiden er synlig som bygherre og tager temperaturen på byggepladsen løbende, siger Jan Fogtmann, diplomingeniør og seniorrådgiver hos Brade Consulting.

  Også internt tror Brade Consulting på værdien af de menneskelige værdier. Brade Consulting arbejder ud fra et ønske om kun at ansætte de dygtigste folk. Det skal være folk, der besidder kombinationen af teknisk faglighed og ledelsesmæssige kræfter.

  - Vi har et ønske om kun at ansætte folk, der er bedre end os selv. De skal besidde teknisk viden, men også have en stor interesse i det ledelsesmæssige perspektiv. Det er et strategisk valg fra vores side løbende at uddanne vores medarbejdere inden for ledelse og sørge for, at vi alle sammen taler det samme sprog. På den måde kan vi hjælpe hinanden og sparre på tværs af virksomheden, og derfor bliver vi alle sammen bedre, forklarer Rasmus Brade, ejerleder hos Brade Consulting.

  Hos Brade Consulting er fællesskabet en forudsætning for succes, og det fællesskab, de danner internt i virksomheden, skal forplante sig på byggepladsen. Det er et værdisæt, der gennemsyrer Brade Consulting både internt og eksternt.

  - Vi sparrer med hinanden og laver en organisation, hvor kollegerne er involveret. Vi vil med andre ord skabe en arbejdsplads, som vi gerne selv vil være en del af. Det er det samme, der gør sig gældende på byggepladsen, og man gør det på den samme måde. Ved at være synlig og gå i dialog med de involverede parter løbende. Der skal være fokus på samarbejdet fra starten, så man undgår, at små ting bliver til en konflikt. Vi leverer trygheds- og tillidsskabende rådgivning gennem vores faglighed med fokus på et godt samarbejde. Kun ved at tale om samarbejde under byggeriets gang kan vi sikre, at samarbejdet bliver en realitet, siger Nickolai Brade, ejerleder hos Brade Consulting.

  - Vi har stor kærlighed til branchen. Vi er selv uddannede entreprenører og teknikere, vi kender byggebranchen fra begge sider af skrivebordet, og vi kan derfor tydeligt se de udfordringer, der kan give konflikter. Vi ønsker at påvirke byggebranchen i en bedre retning, så vi minimerer de projekter, der går i stå og ender i juridiske uenigheder, fortæller Jan Fogtmann, diplomingeniør og seniorrådgiver og hos Brade Consulting.

  BC3

   

   

  Synlighed er en væsentlig faktor

  Hos Brade Consulting handler det ikke kun om konflikthåndtering. Rådgiveren tror på, at den bedste måde at undgå konflikter på er at forebygge dem. Derfor prioriterer man at være synlige på byggepladsen, hvor man afvejer stemningen blandt de involverede parter. Rådgiverne sørger for at være tilgængelige og inviterer til dialog og sparring, så eventuelle uoverensstemmelser kan identificeres og løses, før de eskalerer til større problemer.

  - Bygherre har en anden og mere kompleks rolle i dag end tidligere. De har ofte flere driftsroller, som skal varetages, og det kan derfor være svært at dedikere den nødvendige tid til bygherrerollen. Og det er nødvendigt at være synlig på byggepladsen og veje stemningen blandt de involverede fag. Som bygherrens rådgiver går jeg gerne rundt på byggepladsen en times tid hver dag, og holder øje med tingenes tilstand. Jeg rydder lidt op, retter lidt på tingene og viser interesse for byggeriet. Det sender et godt signal til dem der arbejder på byggeriet, og der er altid nogen, der gerne vil i dialog og inviterer mig med i teknikrummet eller lignende, fortæller Jan Fogtmann.

   

  Kærlighed til branchen

  Brade Consultings kærlighed til branchen er stor, og den skinner igennem i en industri, hvor præstation og pres er konstante følgesvende. Brade Consulting kan være en kilde til ro og professionalisme, fordi de gennem deres engagement til konflikthåndtering og forebyggelse kan støtte bygherren i, at byggeprojekterne bliver gennemført til tiden og inden for budgettet, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

  - Vi har stor kærlighed til branchen. Vi er selv uddannede entreprenører og teknikere, vi kender byggebranchen fra begge sider af skrivebordet, og vi kan derfor tydeligt se de udfordringer, der kan give konflikter. Vi ønsker at påvirke byggebranchen i en bedre retning, så vi minimerer de projekter, der går i stå og ender i juridiske uenigheder, slutter Jan Fogtmann.

  Anbefalede artikler