<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
grusvej_2_low
Annonce

Når vejens rette profil er trukket, komprimeres overfladen med 80 newtonmeters tryk.

Klimavenlige grusveje er sund fornuft

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • Byggepladsservice og Udlejning
 • Landskab
 • Klimasikring
 • 2024-01-30

  Grusvej.dk er specialist i etablering, renovering og vedligeholdelse af grusveje og naturstier.

  kalkstabilisator_lowMed kalkstabilisatoren iblandes de knuste vejmaterialer kalk – og eventuelt DUSTEX bindemiddel.


  Det er brug for nytænkning i den måde, man anlægger veje i Danmark. Titusinder af kilometer grus- og jordveje er forkert anlagt og dårligt vedligeholdt. Det bevirker stort slitage på de køretøjer, der færdes på strækningerne, fordi vejene er hullede og bulede af regnvandsbelastning.

  En udfordring som kun bliver større i de kommende år pga. klimaforandringerne. Men sådan behøver det ikke at være.

  En korrekt anlagt grusvej erstatter nemt selv en dårlig vedligeholdt asfaltvej, er meget billigere i anlæg og korrekt vedligeholdt holdbar i årtier. Kigger man mod Sverige og Norge, er grusveje glimrende alternativer på knap så befærdede stræk.

  Grusvej.dk er et entreprenørfirma fra Nordsjælland som har specialiseret sig i anlæg og vedligehold af grusveje og naturstier. 

  Grusvej.dk arbejder ud fra en filosofi om bæredygtige arbejdsprocesser og cirkulært materialeforbrug. Firmaet arbejder udelukkende med miljøvenlige materialer, lave CO2 værdier og genanvendelse af eksisterende materialer i videst mulige omfang.

  Grusvej.dk benytter det senest udviklede specialmaskineri fra STEHR, som er en anerkendt tysk producent af brancherettet maskineri.

  Læs også:

  VEJ-EU planlægger kampen mod oversvømmelser

  Vejprofil_trækkes_lowNår de gamle fundamenter i vejen er knust og granuleret til stabil trækkes en korrekt vinklet vejprofil


  Grusveje er på alle måder et godt alternativ

  Fordi det i dag er muligt at stabilisere jordlag og binde overfladen, er grusveje blevet et godt alternativ til f.eks. ældre asfaltbelagte veje. Både etablering og vedligehold er væsentligt billigere, mens effekten er betydelig. En nedklassificering af en vej fra asfalt til grusvej forringer hverken komfort eller sikkerhed. Blot kræves det, at grusvejen er etableret og vedligeholdt korrekt. Dette sikrer Grusvej.dk.

  Ved etablering af en grusvej anvender Grusvej.dk som en af de eneste entreprenører i Danmark tysk specialmaskineri, som i få arbejdsgange knuser, jævner og komprimerer lagene i vejen. Vejprofil og kanter rettes til, så vandet kan ledes behørigt bort. De øgede vandmængder i fremtidens klima vil udfordre mange eksisterende veje i Danmark, i det de ikke er anlagt eller vedligeholdt til at modstå dette øgede pres.

  Læs også:

  Teknologisk Institut: Klimasikring kræver viden om LAR-løsninger

  Dustexbehandlet vej efter 14 dage_lowNår vejen er etableret og rettet til, komprimeres og stabiliseres den. Ved brug af naturmidlet DUSTEX bliver overfladen efter nogle dage, hård og holdbar som beton.

  Miljøvenligt og bæredygtigt

  Ved etablering og genopretning af en vej, nedbrydes de gamle materialer i en knusemaskine der omdanner sten, asfalt, murbrokker eller betonklodser til granuleret materiale i størrelsesorden ”stabilgrus”.

  Herved spares tilkørsel af udefra kommende råstoffer som sten og grus – råstoffer som der i forvejen er mangel på – nu og endnu mere fremover.

  Der spares en stor mængde CO2 fra udvindingen af råstoffer og transport på lastbiler til og fra vejanlægget ved at genanvende de eksisterende materialer. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at tilføre ekstra materialer for at vejen opnår den tilstrækkelige styrke.

  Med en ny kalkstabilisator kombineret med DUSTEX komprimeres og bindes jordlagene sammen i en arbejdsgang, inden den endelige vejprofil trækkes i de korrekte vinkler.

  Efter få timer er vejoverfladen hård som beton og kan tåle selv kraftige belastninger. Ved at lade jordlagene hærde et par uger, kan overfladen desuden anvendes som grundlag for ny asfaltering.

  Kalkstabilisering er desuden effektivt i forbindelse med anlægsarbejder hvor der graves render til f.eks. kabel- og ledningsarbejde ligesom sætninger på P-arealer med megen trafik kan minimeres.

   

  DUSTEX – naturens eget bindemiddel

  Grusvej.dk anvender DUSTEX til støvbekæmpelse og stabilisering. DUSTEX er et 100% naturprodukt – et overskudsmateriale fra træindustrien i Norden. Stoffet lignin er hovedbestanddel i DUSTEX og har en enestående evne til at binde jord- og støvpartikler.

  DUSTEX som støvbinding er desuden ideel til brug på byggepladser, hvor der i dag anvendes store resurser på afvanding for at holde støvet nede. Med DUSTEX kan behovet for konstant støvbekæmpelse med vand reduceres betragteligt.

  grusvej_bredformat_lowEn korrekt anlagt grusvej er mere klimavenlig, billigere i anlæg og drift og lige så holdbar som en asfaltvej

   

  Anbefalede artikler