<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Vand på vejen

VEJ-EU planlægger kampen mod oversvømmelser

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • Veje og Infrastruktur
 • 2023-12-04
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Det er blevet nødvendigt at arbejde seriøst og hurtigt med at sikre lavlandet Danmark mod vandmasserne, mener sekretariatschef Eva Kartholm fra VEJ-EU, Vejsektorens Efteruddannelser. Hyppigheden af oversvømmelser er så høj, at der skal findes varige og holdbare løsninger.

  Eva 2021-2Eva Kartholm

  Ovenpå tilbagevendende og ødelæggende oversvømmelser opbygges der en forståelig forventning om holdbare og trygge løsninger. Det bliver dyrt – ikke mindst på infrastrukturområdet.

  VEJ-EU har på den baggrund sat klimaet på blandt de kompetencegivende kurser, som VEJ-EU udbyder. Her har man opbygget et ganske fintmasket netværk med fokus på praktisk formidling.

  Tanken er, at VEJ-EU bliver en samlingssted for udveksling af klimaløsninger, så anlægsbranchen så hurtigt som muligt kan implementere de anvisninger, som man fra myndighedernes side anbefaler, og som har til formål at reducere fremtidige skader.

  - Samtidig skal vi også forstå vejbranchens egen rolle i den grønne omstilling. Der er brug for viden om, hvordan man som rådgiver indarbejder klimakrav i sin rådgiverydelser, og hvordan de samme krav indarbejdes i entreprenørudbuddene.

  Næste logiske skridt er viden om, hvordan man indarbejder klimahensyn i entreprenørens leverancer, siger sekretariatschef Eva Kartholm fra VEJ-EU, Vejsektorens Efteruddannelser.


  Hun gør det klart, at uanset hvor vigtige klimahensyn er, så er der også altid brug for at stille præcise krav og sikre dokumentation. Her er VEJ-EU på plads med kurser i begge dele og underviser også i InfraLCA, som er det værktøj, der skal anvendes, når der skal måles på infrastrukturprojekters miljø- og klimapåvirkning.

  - Og der er også brug for viden på de juridiske område f. eks. om udbudsretlige spørgsmål, spørgsmål om ekspropriationshjemmel og så videre, tilføjer Eva Kartholm.

  Der bliver handlet

  Klimasikring er derfor allerede på kursusprogrammet. Branchen har mærket, at samfundet – borgere og politikere – adresserer anlægsbranchen og dens rådgivere, når der skal findes løsninger på klimasikring af veje og anlæg. Og naturligvis kaldes der på holdbare anlæg, som kan modstå de stadig stigende udfordringer.

  - Klimaet er ikke noget, vi blot snakker om – det er noget vi i den grad handler på med henblik på at dele viden og kompetencer, når vores kunder på infrastrukturområdset skal igang med at klimasikre. Vi kan jo se, at tolerancer og grænser udfordres. Vi kan ikke længere med tryghed forvente, at de eksisterende anlæg mod vandmasser er tilstrækkelige. Den beregnede kapacitet af diger, kloakker og tunneler skal opdateres, for når grænserne overskrides er den kontante afregning oversvømmede boliger, lukning af veje og metroer, overløb af kloakker og vandløb og en høj, høj pris for udbedring, siger Eva Kartholm.

   

  Grænserne har flyttet sig

  Som det var til at få øje på i novembers flodbølge fra øst, så er det i længden uholdbart for alle, at vi må ty til opfindsomme nødforanstaltninger, når vandet stiger, og der skal reddes mest mulig. Det betyder, at vi i dag måske er ved det tippingpoint, hvor hyppigheden af de her hændelser er så høj, at der skal findes varige og holdbare løsninger.

  Så sent som den 15. november var VEJ-EU's kunder på klimaområdet samlet til en dagskonference med fokus på klima og miljø. Konferencen, som blev holdt for første gang i år, havde fokus på konkrete eksempler på løsninger både i projekterings- og anlægsfasen.

  Der mangler heller ikke kurser om klimasikring, som presser sig på som et emne, der vil komme til at fylde rigtig meget. Der er simpelthen grænser, der flytter sig, og derfor skal praksis i anlægsbranchen også flyttes.

  - Vi giver ikke køb på sikkerhed og vejjura, men det er oplagt, at vi som operatør for kompetenceudvikling tager ansvar for at tilvejebringe målrettede og vejlende kurser i klimasikring til danske kommuner, den offentlige udbyder og private rådgivere, siger Eva Karholm og pointerer:

  - Vi har de seneste måneder revideret og opdateret vores kurser om håndtering af vejvand, så vi nu har en egentlig uddannelse på programmet. Der skal nu deles viden på tværs af kommuner og virksomheder, og der er en meget stor koordinerende og formidlednde opgave med løbende erfaringsudveksling - simpelthen fordi problemerne skal løses og gøres omkostningseffektivt og hurtigt. Her ser jeg gerne VEJ-EU i rollen som kompetencehub for klimasikring.  Anbefalede artikler