<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Jackon Danmark i Hedensted

Jackon Danmark i Hedensted

Jackon modtager nominering til to Miljøpriser

 • Byggeriets udvikling
 • Indeklima
 • 2022-03-10
 • Isoleringsvirksomheden Jackon Danmark A/S er nomineret til Byggeriets Miljøpris med deres Radon Oplysningsstrategi samt produktet, Jackon Radon Connect.

  Som en af de førende leverandører af radonsikring i Danmark har Jackon opbygget kvalificeret viden om radons påvirkning af indeklima og sundhed samt løsninger, der sikrer imod indtrængning.

   

  Jackon har gennem mange år i byggebranchen erfaret, at der grundet mangelfuld information og en lang række misforståelser er behov for oplysning om korrekt og bygbar radonsikring både blandt udførende, projekterende og studerende. På den baggrund har virksomheden iværksat en Radon Oplysningsstrategi, som har til formål at sikre, at alle danske boliger skal være lovlige, sikre og sunde i henhold til Bygningsreglementet §332. Desuden producerer virksomheden gennemtestede og bygbare radonsikringsløsninger til den danske bygningsmasse.

   

  Det er med denne indsats, at Jackon nu er nomineret til Byggeriets Miljøpris med Radon Oplysningsstrategi og produktet, Jackon Radon Connect.

   

  - Nomineringerne er et resultat af den store indsats, alle hos Jackon har bidraget til. Det er vi superstolte af, siger Torben Sørensen, Salgschef i Jackon.

   

  Radon Oplysningsstrategi skal sikre lovlige og sunde bygninger

  Jackon erfarer, at der mangler oplysning om radon i alle led af byggebranchen. Derfor arbejder virksomheden strategisk med at oplyse om korrekt og bygbar radonsikring, lovgivning samt de sundhedsmæssige udfordringer, radon kan give på sigt.

   

  Gennem webinars, undervisning, messer, artikler, kampagner, content m.v. udfører virksomheden et omfattende oplysningsarbejde til alle led i byggebranchen herunder uddannelsesinstitutioner. 

   

  - Vi følger lovgivningen og den branchemæssige udvikling i samfundet i forhold til radonsikring. Hos Jackon er vi løbende i dialog om aktiviteter og markedsføring, der skal sikre, at vi opnår vores mål om, at alle danske bygninger skal være lovlige, sikre og sunde i henhold til BR18 §332, siger Torben Sørensen, Salgschef i Jackon.

     Stort fokus på uddannelserne

  En af de aktiviteter, Jackon har iværksat for at oplyse de byggefaglige uddannelser, er virksomhedsbesøg på produktionsfabrikken i Hedensted. Besøgene består i en praktisk del (produktion) og en teoretisk del (undervisning). 

  I 2021 havde Jackon besøg af 200 bygningskonstruktørstuderende fra UCL Erhvervs og Professionshøjskole i Odense, hvor radonsikring var et vigtigt emne på dagsordenen. Lektor ved UCL, Bo From Jacobsen, fortæller om besøget:

   

  - Vi ved nu mere om Jackons produkter, som kan indbygges vigtige steder iht. BR18. Radon skal behandles med omtanke. Det ved vore studerende nu. De kan i højere grad indgå i et projekteringsteam, som kompetente medarbejdere med viden om produkter, der er effektive.

  Jackon har indgået en ny aftale med UCL om, at virksomheden i 2022 får besøg af yderligere 300 bygningskonstruktørstuderende.

  - Dette vil medvirke til, at endnu flere af fremtidens projekteringsansvarlige modtager korrekt viden til at bygge boliger, der er lovlige, sikre og sunde, siger Martin Bendix, Projektrådgiver i Jackon.

  Jackon arbejder fortsat på at komme i dialog med endnu flere bygningskonstruktør-, arkitekt- og ingeniøruddannelser.


  1Jackon Radon Connect


  Alle skal med!

  Ifølge Salgschef, Torben Sørensen er det ikke nok ”bare” at undervise fremtidens bygningskonstruktører:

   

  - Vi er nødt til at have hele byggebranchen med. Derfor afholder vi bl.a. morgenmøder, messer og webinars hos de trælasthandlere, vi samarbejder med. Via aktiviteterne har branchefolk modtaget nødvendig viden om korrekt og bygbar radonsikring. På et webinar deltog 350 personer. Det vidner om, at der er stor efterspørgsel og behov for viden på området.

   

  Foruden undervisning oplyser Jackon branchen gennem målrettet markedsføring. Via artikler, advertorials, content, annoncer mv. udsender virksomheden informationsmateriale, der har til hensigt at oplyse branchen om lovlig og korrekt radonsikring. På Jackons hjemmeside  kan brugerne ligeledes indhente aktuel viden om radonsikring samt relevante brochurer og monteringsvejledninger. 

   

  - Det er vores grundlæggende erfaring, at man for at lykkes med en sådan strategi må oplyse og informere bredt ud til alle byggeriets parter, hvorfor vores målgruppe netop spænder fra den projekterende til den udførende samt fra den erfarne til den studerende. På den måde sikrer vi, at både eksisterende og fremtidige byggerier undgår unødvendige helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser,” siger Torben Sørensen, Salgschef i Jackon.

   

  Jackon Radon Connect sikrer korrekt placering mellem aftræksrør og sugplade

  Udover Jackons Radon Oplysningsstrategi, er virksomheden også nomineret til en miljøpris for produktet, Jackon Radon Connect. Jackon har i samarbejde med en række udførende entreprenører udviklet produktet, som sikrer korrekt placering og optimal forbindelse mellem aftræksrør og radonplade.

   

  - Ved brug af Jackon Radon Connect, kan aftræksrøret placeres sikkert på radonpladen med god forbindelse og optimalt aftræk. Produktet er designet således, at det ganske enkelt ikke er muligt at placere forkert. Dette giver entreprenør såvel som bygherre sikring for, at suglaget virker efter hensigten og til en hver tid kan aktiveres til nedbringelse af radonniveauet i indeklimaet. Fejlmonteret radonsikring kan blive en dyr fornøjelse for entreprenør såvel som bygherre. Samtidig udgør det en stor sundhedsmæssig risiko for de personer, der opholder sig i det færdige byggeri. Den udfordring ønsker Jackon at imødekomme med løsningen Jackon Radon Connect, slutter Martin Bendix.

   

  Denne opbygning og sikringsmetode får desuden opbakning fra bl.a. SBI, og vurderes som et uundværligt tiltag mod radon-indtrængning.

   

  Jackon er en virksomhed med traditioner

  Jackon udvikler lette løsninger for et bedre klima og er stolte af at være en af Nordens ledende producenter af isolering og emballage i ekspanderet og ekstruderet polystyren til byggebranchen og industrien.

   

  Jackon-gruppen er en norskejet industrikoncern med hovedkontor i Fredrikstad, hvor virksomheden blev etableret i 1956. Virksomhedens historie er præget af nytænkning, udvikling og tilpasning til stadig skiftende markedsforhold og behov. Med energibesparelser og miljøhensyn som ledestjerner har Jackon udviklet en række produktionsmetoder, isoleringsløsninger og byggesystemer.

   

  Siden Jacob Solgaard og Konrad Akselsen grundlagde Jackon i 1956, har virksomheden udviklet sig til en stor koncern. I dag har Jackon en betydelig eksport til mange lande i Europa.

   

  Jackon har datterselskaber og produktionsenheder flere steder i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Belgien og har i alt 21 fabrikker i Europa.

  Anbefalede artikler