<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
grafik

Indbrudssikring skal tænkes ind fra start

 • Materialer og Løsninger
 • Sikring og Adgangskontrol
 • 2022-10-26
 • | Indlæg af Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P, brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber
 • I 2019 var der flere indbrud i Danmark end i vore nabolande tilsammen. Nye tal viser, at landeforskellene siden er blevet mindre, men Danmark er stadig helt i front i Europa, når det kommer til indbrud. Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P pointerer, at stærkere døre og vinduer kan lave om på den statistik.

  I Danmark har vi ca. 40 indbrud om dagen svarende til omkring 15.000 indbrud om året. Indbruddene har store økonomiske og personlige konsekvenser for hver enkelt dansker, som udsættes for en forbrydelse.

   

  grafik2


  Vi er væsentligt hårdere ramt end vore nabolande.

   

  I 2019 var der mere end 600 indbrud pr. 100.000 indbyggere i Danmark. Til sammenligning var der 335 i Sverige, 55 i Norge og 105 i Tyskland. Med andre ord, vi havde flere indbrud end i vore nabolande tilsammen.

   

  I en helt ny opgørelse ligger Danmark stadig højest i 2021, men antallet af indbrud i Danmark og i vore nabolande er generelt faldet de senere år – bortset lige fra Sverige, hvor tallet er steget.

   

  I Danmark var der i 2021 401 indbrud pr. 100.000 indbyggere. Tallene er tydelige nok. I de sidste 10 år har indbrudskurven været for nedadgående. Vi er på rette vej, men har stadig nordeuropæisk rekord i indbrud.

   

  Desværre kan vi nu også se, at i første halvår af 2022 er antallet af indbrud igen steget – med 8,5 pct. i forhold til året før.

   

  I Danmark er vi nået langt med nabohjælpsaktiviteter. Det skal vi fortsætte med, men det er alt for nemt at lave indbrud. Vi skal sikre vores hjem bedre.

   

   

  Bedre sikring af vinduer og låse

  Indbrudssikring er bedst, når det tænkes ind helt fra start i nye byggerier. I forsikringsbranchen foreslår vi, at døre og vinduer skal være langt bedre sikret mod indbrud end i dag.

  Vi ønsker, at byggeriets leverandører for alvor begynder at tænke i stærkere vinduer og døre, og at der stilles krav til indbrudssikring i bygningsreglementet.

  Beslag og låse i vinduer og døre bør mindst kunne modstå en indbrudstyv i tre minutter. I etageejendomme kunne det som minimum gælde for stueetagen.

  Så vil det blive meget sværere at være indbrudstyv i Danmark.

  grafik3


  Sikringen af danske boliger er i dag dårligere end i vores nabolande. Erfaringer fra England og Holland viser, at indbrudssikre døre og vinduer har en markant effekt på indbrudstyvens lyst til at bryde ind.

   

  Vi synes også, at det er uhensigtsmæssigt, at etageejendomme i dag opføres uden sikre parkeringsmuligheder for gulpladebiler. Ofte bliver disse henvist til fjerntliggende parkeringspladser, hvor tyve i fred og ro kan bryde ind i dem.

  Vi savner desuden lettilgængelige og sikre parkeringsfaciliteter for cykler. Vi støtter op om omstillingen til de mere bæredygtige transportformer, derfor opfordre vi til, at både byplanlægning og byggeriet prioriterer faciliteterne højere.

   

  Det vil ligeledes være en klar styrkelse af sikring og tryghed, hvis opgange udstyres med dørtelefoner, og at postkasser monteres uden for bygningen.

   

  På den måde kan man sikre sig, at kun et fåtal uden et ærligt ærinde i bygningen kommer ind i opgangen.

   

   

  Nyt digitalt våben på vej

  Forsikringsbranchen vil desuden sammen med politiet udvikle et register med alle stjålne genstande i Danmark. I dag er det svært at identificere stjålne ting og lokalisere den oprindelige ejer – det betyder, at stjålne genstande, som findes igen, sjældent finder hjem til sin ejer.

   

  Her er det meget glædeligt, at justitsministeren for nylig har offentliggjort, at han er meget positiv i forhold til et register over stjålne genstande. Det har længe været et ønske fra de danske forsikringsselskaber, og det er meget glædeligt, at regeringen nu ser positivt på at gøre forslaget om et nyt digitalt våben mod indbrudstyvene til virkelighed.

   

  Registeret over stjålne genstande vil gøre det svært at afsætte tyvekoster og kan dermed sætte en stopper for hæleri. Det viser bl.a. erfaringer fra Holland, der indførte et sådant register i 2011, hvilket har gjort det markant mindre interessant at begå indbrud, jf. udviklingen i tallene for antal indbrud pr. 100.000 indbyggere i Holland.

   

  Anbefalede artikler