<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

IT skal kun gøre det komplekse enklere

 • IT og ny teknologi
 • Virksomhedsnyt
 • 2018-09-11
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Chefkonsulent i Dansk Byggeri Jakob Diget Møller arbejder med den digitale udvikling i byggebranchen, og han har den simple tilgang, at man kun skal bruge IT-løsninger, når det gør livet mærkbart nemmere for én.

  Jakob Diget Møller har en bred erfaring inden for byggebranchen: Han har både som selvstændig udviklet software-løsninger til arkitektvirksomheder og været projekteringsleder hos flere af de større entreprenørvirksomheder, hvor han blandt andet var med til at opføre Handicaporganisationernes Hus. I Dansk Byggeri er han ansvarlig for Dansk Byggeris Udvalg for Byggeprocesser, Bygningsentreprenørsektionen og Styringsentreprenørgruppen. Dertil arbejder han også med digitale arbejdsmetoder og anvendelsen af ny teknologi i bygge- og anlægsbranche, bl.a. gennem Dansk Byggeris IKT Taskforce.

   

  Når han bliver spurgt, om den danske byggebranche er gode nok til at bruge IT-redskaber, så falder svaret med det samme:

   

  - Er vi godt med i forhold til andre lande, er svaret ja. Kan vi blive bedre, bestemt ja!

   

  Jakob Diget Møller fremhæver, at vi lige nu bruger IT meget mere, end vi er bevidste om via vores smartphones, men såmænd også værktøj, maskiner og biler, hvor der er nye muligheder, eksempelvis med sensorer og GPS.

   

  IT får håndværkerne til at ændre arbejdsrutiner

  - Der har været tre forskellige faser af IT i byggeriet, hvor det først handlede om elektronisk dokumenthåndtering til det helt basale. I den næste fase har det hovedsagligt været rådgivere, som har anvendt IT i projekteringen, for eksempel BIM, og i dag handler det mere om informative apps, timeregistrering og fakturering, sensorer og GPS, hvor der er en række forskellige IT-værktøjer til alle byggevirksomheders individuelle behov, siger Jakob Diget Møller og fortsætter:

   

  - Vi har trådløst internet overalt i dag, og der er så meget der er muligt, som man ikke tænker nærmere over. Der er sket en voldsom udvikling. Du kan få al information som pdf øjeblikkeligt, ligesom håndværkere i dag tager for givet, at man kan komme i kontakt med tømrerhandler og leverandører. Jeg har selv arbejdet på en større byggeplads, og det er ofte som en trykkoger – det skal findes løsninger her og nu – så man undgår, at folk går og venter på at komme til, og maskinen er i gang hele tiden.

   

  IT spiller en vigtig rolle i forhold til hele logistikken på en byggeplads, men Jakob Diget Møller påpeger også, at man som håndværker ikke behøver forberede sig ligeså godt, som tidligere, da den enkelte svend eksempelvis kan vente med at bestille byggematerialer til lige før fyraften:

   

  - Byggevareleverandører gør det, som deres kunder efterspørger, nemlig at det er muligt at bestille byggematerialer med kort frist.  På længere sigt kan digitaliseringen være med til at skabe en mere effektiv logistik, hvorigennem energiforbruget kan reduceres.
  Digitalisering foregår på mange niveauer

  Jakob Diget Møller oplever to typer af håndværksvirksomheder, som har vidt forskellige krav til IT:

   

  - Vi har fagentreprenørerne, der arbejder under de store entreprenørvirksomheder, hvor der er fokus på IT-løsninger, som skaber et bedre samarbejde med andre aktører og entrepriser undervejs i byggeprocessen. Og så har vi de mindre håndværksvirksomheder, der udfører spjæld- og service-opgaver for private boligejere, hvor IT kan hjælpe, der hjælper med almindelig forretningsadministration med fokus på rettidig omhu samt styring af mandskab, biler og udstyr, hvilket skaber overblik, siger Jakob Diget Møller og fortsætter:

   

  - Som håndværker er det ikke altid, man synes, det er vildt sjovt at arbejde med administration og bruge en stor procentdel af sin tid bag et skrivebord. Enhver skal bruge sin energi, som det giver mest mening.

   

  Til gengæld kan Jakob Diget Møller godt forstå, at det giver udfordringer, når man i en mindre virksomhed skal vælge IT-løsninger: Skal man have en fuld virksomhedspakke, hvor man efterfølgende ender med kun at bruge 50 % af funktionerne?

   

  - Den danske byggebranche er et ret begrænset marked, så det er positivt, at der er så mange, der udvikler software-løsninger til vores branche. Til gengæld kan det være svært at få overblik over mulighederne. Håndværker-virksomhederne er meget forskellige i opbygning, og derfor er det svært at vide hvilken pakke, der passer bedst. Og det er særdeles svært at sige hvilken løsning, som også passer til virksomheden om 3 år. Her er der ofte information-overload, når man som håndværksvirksomhed skal vælge det, der passer bedst til ens virksomhed, og derfor kan det også være en god ide for håndværksmestrene at søge rådgivning når der skal investeres i IT løsninger.

   

  I forhold til samarbejdet med de store entreprenører, så kan det ifølge Jakob Diget Møller være en fordel, at man sætter sig ind i hvad, de forventer af en samarbejdspartner – her er der nuanceforskelle og forskellige krav hos hver enkelt.

   

   

  ”Overvågning og robotter kan sagtens være positive begreber”

  Jakob Diget Møller arbejder med den digitale transformation i byggeriet, og han er bevidst om den store udvikling, som har præget branchen i nyere tid, og som vil accelerere fremover.

   

  - Man genopfinder hele tiden håndværket – for 50 år siden ville folk ryste på hovedet af en gipstømrer. Og i dag er akku-værktøj som sømpistol eller skruemaskine en selvfølge, og sådan er der rigtig mange ting, som lige så stille glider ind i arbejdslivet. På samme måde bliver robotter vigtige i fremtiden til at udføre manuelt arbejde på nogle typer af projekter såsom kontorbyggeri, ligesom der vil opstå nye titler som robotfører, siger Jakob Diget Møller og fortsætter:

   

  - Prognoserne siger, at vi kommer til at mangle 70.000 håndværkere i 2022, og her kan robotter hjælpe med at tackle den udfordring. Det vil gå ud over akkorderne på nogle typer af arbejde, eksempelvis montering af gipsplader, men det klassiske håndværk og renoveringsarbejde vil aldrig kunne blive erstattet af en robot. Der er overhovedet ingen grund til at se med skepsis på den hurtige udvikling, og de nye muligheder med modulbyggeri og præfab gør det muligt for virksomhederne at beholde produktionen i Danmark, hvilket igen skaber flere arbejdspladser.

   

  Læs også interview med Bjarke Falk Nielsen, der er Cluster Manager i Innovationsnetværket RoboCluster: Robotten bliver snart en del af sjakket

   

  Når man i dag bruger internettet, så bliver ens handlinger automatisk overvåget, og når Jakob Diget Møller bliver spurgt omkring øget overvågning i forbindelse med mere IT på byggepladsen, så lægger han vægt på, det GPS og sensorer vil følge håndværkerens udstyr eller byggematerialerne, så man som person ikke vil være fokus.

   

  - Der kommer til at ske meget i forhold til Internet of Things (IoT), hvor flere og flere ting bliver forbundet med nettet, så man kan følge en byggeopgave eller en bygnings energiforbrug meget tæt. Her ser jeg rigtig mange fordele inden for den nærmeste fremtid, hvor sensorer hjælper mod tyveri og kan synliggøre, om man udnytter sine maskiner eller udstyr optimalt. Frustrerende ventetid kan reduceres, og jeg forestiller mig også, at vi kan blive endnu klogere på hvordan og hvorfor, arbejdsulykker sker, så det kan forebygges bedre.

   

  Ifølge Jakob Diget Møller kan byggeriets komplekse informationsstruktur stadig forenkles meget, så alle informationer automatisk følger materialerne, og når det sker, så kommer der et enormt boost, fortæller han:

   

  - Alting går hurtigere og hurtigere, men man skal heller ikke være blind for, at man ved hvert byggeprojekt starter forfra – med nye samarbejdspartnere og nye informationer. Det er også nødvendigt at gå forsigtigt frem med nye arbejdsmetoder. Jeg er ikke jubeloptimist og tror, at IT er svaret på alle udfordringer i byggeriet, men jeg er faktisk 100 % sikker på, at IT kommer til at hjælpe os.

   

   

  Nye teknologi-messer: TÆT PÅ

  I efteråret 2018 går Dansk Byggeri tæt på nye teknologier samt proces-optimering og produktion i byggebranchen. På fem events - et i hver region i Danmark - sætter Dansk Byggeri fokus på mulighederne med ny teknologi. Her kan man møde en række frontløbere i branchen, som anvender ny teknologi i design/projektering, planlægning, procesoptimering og produktion/udførelse samt drift.

   

  Fokus er på teknologierne og anvendelsen af dem frem for software-løsningerne, og med TÆT PÅ ønsker Dansk Byggeri at inspirere bygge-, anlægs- og installationsbranchen til at anvende nye teknologier og løsninger, hvor det giver mening i den enkeltes forretning. Man ønsker at videndele om den praksisnære anvendelse, som allerede er i fuld gang i mange virksomheder inden for rammerne af Build 4.0 - byggeriets svar på Industri 4.0.

   

  PÅ TÆT PÅ er bygget op omkring en udstilling, hvor deltagerne kan opleve forskellige bud på ny teknologi, f.eks. styringsteknologi (drifts- og servicefasen), Virtual Reality, droner, BIM, robotter samt data og hvordan, de anvendes.

   

  De virksomheder, du kan møde til TÆT PÅ, er primært regionale virksomheder. På samme måde har Dansk Byggeri inviteret udvalgte leverandører af ny teknologi og services til at give et inspirationsoplæg, som viser, hvordan deres løsninger kan og vil understøtte den teknologiske udvikling i bygge-, anlægs- og installationsbranchen.

   

  Det er gratis at deltage i TÆT PÅ arrangementer.

   

  Der vil blive afholdt i alt 5 TÆT PÅ arrangementer, et i hver af de 5 regioner hhv. Nordjylland (Ålborg), Midtjylland (Århus), Syddanmark (Odense), Sjælland (Næstved) og Hovedstaden (Høje Taastrup).

   

  TÆT PÅ i Region Hovedstaden afholdes den 20. november 2018 fra kl. 13-17, på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, indgang 1.

   

   
  Anbefalede artikler