<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Udvendig-isolering-facadepuds_Forsidefoto

Hvad er faldgruberne ved udvendig isolering med facadepuds?

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • 2024-01-08
 • | Af Louise Skøtt Gadeberg
 • Revner i pudslag på udvendig isolering kan opstå af mange årsager, f.eks. manglende eller fejlplaceret armeringsvæv, manglende overlap, forkerte tykkelser af pudslag og af mange andre årsager. Nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA beskriver årsagerne bag de skader, der kan forekomme, og giver forslag til projektering, kontrahering, udførelse og drift af facadepuds på isolering.

  bundfalsBundfalsen i vindueshuller skal udføresmed mindst hældning 1:7 og behandles med fugttætningsmembran, der føres 200 mm op ad sidefalsen. Fugttætningsmembranen er den primære fugtsikring, sålbænken fungerer som regnskærm. Hjørnerne forstærkes diagonalt med 300 x 500 mm armeringsnet og hjørneprofiler.

  Skader på puds på isolering kommer i mange afskygninger: Vandindtrængning gennem utæt puds, delaminering og afskalning, revner i pudslaget, manglende styrke i forhold til stødpåvirkning, opfugtning ved sålbænke, sokkel, tagkanter og gennembrydninger mm.

  Skaderne kan skyldes alt fra forkert brug af pudsprodukterne, herunder manglende hensyntagen til temperatur- og fugtforhold under udførelsen, mangelfuld vedhæftning mellem grundpuds, armeringsvæv og slutpuds – til utilstrækkelig forstærkning af hjørner, sålbænke med for lille fald, manglende opkanter ved enderne, manglende fremspring på sålbænken, forkert indbygning og meget mere.

  - Fordi vi ser mange udfordringer ved facadepuds på udvendig isolering, er det afgørende at få afdækket, hvad der er op og ned ved denne teknik. Når Fonden BYG-ERFA derfor udgiver erfaringsbladet ’Udvendig isolering med facadepuds (ID-nr. (21) 23 10 21), er det en kærkommen oversigt over, hvilke faktorer vi som projekterende skal tage in mente, når vi vælger denne facadeløsning, siger en af forfatterne bag erfaringsbladet, Mari Brandl, civilingeniør og direktør for Renovering og Bygningsfysik i Rambøll.


  Tætning, isolering, underlag og armering

  Facadepuds på isolering udføres normalt som en ettrinstætning. Systemet har ikke trykudligning og dræning, som de mere sikre to-trins-tætninger, f.eks. en ventileret facadebeklædning. Det er derfor meget vigtigt, at der udvises stor omhu ved projektering og udførelse, så der opnås tætte detaljer.

  Erfaringer peger på, at når der anvendes puds på isolering, bør den direkte kontakt mellem isolering og organiske materialer undgås, fordi konstruktionen er uventileret, og der kan være fugt på den kolde side af isoleringen. Det gælder f.eks. for trærammer til fastgørelse af vinduer og døre, der placeres yderst i den udvendige facadeisolering, anviser erfaringsbladet.

  - Ved efterisolering af eksisterende bygninger med mineralsk underlag af murværk eller beton er facaden ofte ude af lod, eller der er ujævnheder i den. Underlaget skal klargøres, blandt andet så der ikke kan forekomme luftstrømning mellem isolering og den oprindelige konstruktion, siger Mari Brandl – og fortsætter:

  - Isolering vælges i henhold til det valgte facadepudssystem. Utilstrækkelig fastgørelse af isolering til den bagvedliggende konstruktion har væsentlig betydning for, om der opstår bevægelser mellem samlinger i isoleringslaget og dermed revner i pudslaget.

  Udvendig isolering med facadepuds_Figur 9Mangelfuld pudsning i vinduesfals, hvor vinduet er monteret før pudsning, og pudsen ikke er ført tilstrækkeligt langt ind. Det vil ikke være muligt at udføre den elastiske fuge korrekt.


  Læs også

  Brancheformand har store ambitioner for fremtidens facadeisolering

  nederste-billedeBundfalsen i vindueshuller skal udføresmed mindst hældning 1:7 og behandles med fugttætningsmembran, der føres 200 mm op ad sidefalsen. Fugttætningsmembranen er den primære fugtsikring, sålbænken fungerer som regnskærm. Hjørnerne forstærkes diagonalt med 300 x 500 mm armeringsnet og hjørneprofiler.

  Revner fra fugt og temperaturbevægelser

  Revner i pudslaget fra fugt- og temperaturbetingede bevægelser kan også opstå som følge af vandindtrængen, manglende eller fejlplaceret armeringsvæv – f.eks. manglende overlap – brug af forkerte tykkelser af pudslag, manglende udfyldning af armeringsvæv eller manglende vedhæftning mellem armering og pudslag mv.

  - Revner og andre utætheder i pudslaget medfører risiko for, at der trænger fugt ind i isoleringslagene og de tilstødende indbyggede bygningsdele. Erfaringsmæssigt regner man i de tilfælde med, at fugten kan trænge ind i de yderste ca. 40 mm isolering. I perioder med vedvarende regn kan opfugtningen være endnu mere omfattende, siger Mari Brandl.

  Den pudsede overflade vil være våd, og afhængigt af pudsens styrkemæssige og vandafvisende egenskaber er der risiko for nedbrydning af pudslaget i form af revner, delaminering og afskalninger på grund af vand og frost.

  - Kort sagt handler det om at sikre en grundig for-projektering. Ved hver byggesag bør det vurderes, hvilken type facade der er den mest velegnede, hvor relevante forhold bl.a. totaløkonomi, driftsomkostninger mm. bør tages med i vurderingen, siger Mari Brandl og henviser til erfaringsbladet for en mere udførlig indføring i udvendig isolering med facadepuds.

  Læs mere i erfaringsbladet: ’Udvendig isolering med facadepuds' 
  Anbefalede artikler