<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede 1

Brancheformand har store ambitioner for fremtidens facadeisolering

 • Byggeriets udvikling
 • Tag og Facade
 • 2023-08-08
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Fotos af Sto Danmark
 • Formand for ETICS-DK (Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer), Peter Nygaard, ønsker flere initiativer til efteruddannelse af håndværkere samt samarbejde med ETA-Danmark og Byggeskadefonden, så man fremadrettet kan sikre høj kvalitet i branchens løsninger.

  Til generalforsamlingen den 25. april i ETICS-DK er Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer blev Peter Nygaard fra Sto Danmark valgt til forman, og den nye formand frem til at bygge videre på foreningens vigtige arbejde for at fremme medlemmernes interesser.

   

  – Hos ETICS-DK støtter vi op om de eksisterende løsninger og systemer, der findes til udvendig facadeisolering, siger Peter Nygaard i en pressemeddelelse og uddyber:

   

  – Derfor betyder det meget for os at have nogle stærke samarbejdspartnere som f.eks. ETA-Danmark A/S og Byggeskadefonden, der ligeledes arbejder for at sikre sunde byggerier med lange levetider. De efterser bygninger for byggetekniske svigt og yder støtte til at udbedre eventuelle senere skader. Det giver dem en stor erfaring, som er særligt vigtig for os.

   

   

  Sætter fokus på høj kvalitet gennem efteruddannelse

  Når ETICS-DK’s nye formand kigger fremad, er det dog ikke kun de stærke relationer til samarbejdspartnere, der skal fokuseres på. Brancheforeningen investerer nemlig også i efteruddannelse, hvor de er gået sammen med de danske fagskoler.

   

  Derfor kunne ETICS-DK i starten af året slå dørene op for det første af en række nye facadepudskurser, der er udviklet i samarbejde med HåndværkerAkademiet.

   

  – Vi har i branchen erkendt behovet for løbende efteruddannelse, og også at puds på facadeisolering i Danmark ikke er en lige så naturligt indarbejdet tradition som i andre lande udenom os. Vi har oplevet stor interesse med vores uddannelser i puds på isolering, hvor vi har haft mellem 40 og 50 kursister igennem i første sæson og forventer et dobbelt så stort antal deltagere til næste sæson, fortæller Peter Nygaard.

   

  Kurserne er målrettet bygningshåndværkerne, så de kan få opdateret deres kompetencer. På den måde kan foreningens medlemmer fortsat levere gode og holdbare løsninger:

   

  – Uddannelse er vigtigt for at sikre kvaliteten for de udførende, så de gennemtestede og godkendte løsninger til både nybyg og renovering bliver udført korrekt, tilføjer den nye formand.

   

  Ambitionerne er både store og grønne

  På det strategiske plan har Peter Nygaard ambitioner om, at ETICS-DK også i højere grad skal understøtte den grønne dagsorden, der fylder mere og mere i byggebranchen:

   

  – EU lægger pres på bl.a. byggebranchen for at nå Europa-Kommissionens klimamål for 2030, hvor udledningen af drivhusgasser skal sænkes med 55 %. Hvis vi skal gøre den eksisterende bygningsmasse bæredygtig, er det nødvendigt at sikre en energieffektiv renovering heraf. Det kan bl.a. gøres med udvendig facadeisolering, der er en energieffektiv og optimal måde at efterisolere en bygning på, forklarer Peter Nygaard.

   

  Den nye formand fortæller desuden, at de nye initiativer er blevet taget godt imod af arkitekter og rådgivere. De sætter pris på, at flere af medlemmerne nu har en TGA (Teknisk Godkendelse til Anvendelsen), der åbner muligheden for at bedømme flere produktegenskaber, beskrive hele produktsystemer og samtidigt angive, hvorledes egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning.

   

  – Men vi er ikke i mål endnu. Det er vigtigt at være opmærksom på løsningens detaljer helt fra projektering til udførsel, og det er her, at vi som brancheforening vil holde et dedikeret fokus. Alle parter skal være trygge ved at benytte denne type løsning, uanset hvor man er i byggeprocessen, fastslår han.

   

  Om ETICS-DK

  ETICS-DK er Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer og består af ledende leverandører af pudssystemer i Danmark. Foreningen formål er at fremme medlemmernes fælles interesse i deres egenskab af producenter og leverandører af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds.

  Anbefalede artikler