<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
5a_1920
Annonce

Henrik Steinecke, Kyst-Havneviden, vil gerne bringe sin 15-års erfaring i spil i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.

Henrik er specialist i klimatilpasning

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2023-09-04
 • | Af Morten Bøcker
 • | Illustrationer: Kyst-Havneviden

  Kyst-Havneviden arbejder tæt sammen med kommuner og andre aktører, når klimaet kræver tilpasninger af eksisterende beskyttelse og nye anlæg.

  Med 8.754 km kystlinje er Danmark i top 20 over lande i verden med længst kystlinje. Imponerende af et lille land som vores – og også udfordrende, for mange steder ligger landet bag kysten lavt, og det kræver kontinuerlig fokus på sikring af byer og landskab. Og det handler ikke blot om at udlægge nogle høfder eller bygge diger. Der følger et stort administrativt og planlægningsmæssigt arbejde med, og det har Henrik Steinecke gjort til sit speciale.

  – Et af de helt store projekter, som hans firma Kyst-Havneviden er med i, er klimatilpasning af Bogense og omegn. Det går ud på at tilpasse eksisterende beskyttelse og etablere ny, vigtig beskyttelse. Kyst-Havnevidens opgaver ligger i forlængelse af de kommunale fællesprojekter og arbejde med kystbeskyttelse generelt, som Kyst-Havneviden har arbejdet med, fortæller Henrik Steinecke.

  Bogense diger -Resultat modellering af oversvømmelse til sikkerhedsniveau_600 Klimatilpasningsprojektet i Bogense er meget omfattende og beløber sig til 70 mio. kr. Det lyseblå område er det, der sikres mod oversvømmelse


  Projektet ved Bogense beløber sig til 70 mio. kr. og strækker sig hele vejen rundt om byen og områderne uden for. Ved at forstærke digerne og i nogle tilfælde flytte dem vil de bedre kunne beskytte mod oversvømmelse i forbindelse med en såkaldt 500-års hændelse – altså et meget usædvanligt og yderst sjældent vejrfænomen.

  – Indtil nu har Kyst-Havneviden hjulpet med at udarbejde udbudsmateriale til teknisk rådgiver, beskrive hele processen og lave tidsplan for det, fortæller Henrik Steinecke.

  – Vi har også stået for den indledende natur- og miljøvurdering.

  I tæt samarbejde med Nordfyns Kommune arbejder Henrik Steinecke også med projektledelse, borgerinddragelse, lokalplan og kommuneplanstillæg.

  Hertil kommer kommunikation, juridiske aspekter, vedtægter for stort nyt digelag, bidragsfordeling, ansøgning om puljemidler og samarbejde med aktører og myndigheder.

  – I et projekt som det i Bogense er der rigtig mange involverede, og der er ofte lidt forskellige interesser blandt de berørte. Ud fra høringsprocessen blandt interesserne er bidragsfordelingen blevet tilpasset. Jeg byder ind med en meget bred og dyb projekterfaring og kan rådgive om og deltage i alle faser, siger Henrik Steinecke.

  Kyst-Havneviden har opbygget stor specialviden om de såkaldte kommunale fællesprojekter og udarbejdelse af ansøgningsmateriale, herunder natur- og miljøvurderinger.

  Læs også: Kystsikring ved Struer opført på rekordtid

   

  skadesværdier reersø_600Skadesværdier Reersø

  Baggrund fra Kystdirektoratet

  Henrik Steinecke har blandt andet den fordel, at han kender offentlig administration indefra. Efter uddannelse til landskabsforvalter ved Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet) fik han ansættelse i Kystdirektoratet.

  – Her arbejdede jeg med større og mindre sager vedrørende kystbeskyttelse og udvidelse af erhvervshavne og lystbådehavne. Jeg var også med til at opbygge et team omkring miljøvurderingsprocessen og myndighedsbehandlingen af miljøvurderinger, fortæller Henrik Steinecke.

  For 10 år siden blev han selvstændig med base i Lemvig, og siden da har han været involveret i en lang række sager om både kystbeskyttelse og havneanlæg.

  Ofte bliver Kyst-Havneviden inddraget på et meget tidligt tidspunkt:

  – Jeg tager ud og besigtiger kyststrækninger og har drøftelser med de implicerede parter forud for en egentlig ansøgningsproces. I større sager om kystbeskyttelse arbejder jeg tæt sammen med ingeniører, kommune og borgere om et skitseprojekt indeholdende en bidragsfordeling.

   

  Inspiration fra cykelture i naturen

  Inspirationen til sit arbejde i og med naturen kommer også fra naturen:

  – Min daglige cykeltur til mit kontor går op og ned ad Lemvigs bakker, forbi det åbne bådværft med vilde blomster foran og Lemvigs berømte klimaprojekt Le mur, der også har skabt rekreative rum med øget aktivitet til følge. På disse ture tænker jeg tit på Kyst-Havnevidens projekter, der i de senere år i højere grad har haft et klimatilpasningselement over sig, siger Henrik Steinecke.

  Jeg vil meget gerne bringe mine 15-års erfaring med kystbeskyttelses- og havneprojekter i spil i forhold til klimatilpasningprojekter enten i kommunale fællesprojekter, i form af myndighedsrådgivning eller som rådgiver for private ansøgere.

  Anbefalede artikler