<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
DI-byggeri-Mielke-MT

DI Byggeries nye bestyrelse. Foto af Michael Stub.

Henrik Mielke er ny formand for DI Byggeri

 • Byggeriets udvikling
 • Den effektive byggeproces
 • 2023-05-23

  På DI Byggeris netop afholdte generalforsamling i dag blev en ny bestyrelse valgt, og her fik Henrik Mielke, adm. direktør i MT Højgaard Holding den nye titel af formand for DI Byggeri.

  DI Byggeri har i dag afholdt generalforsamling i Industriens Hus. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev adm. direktør Henrik Mielke, MT Højgaard Holding valgt som ny formand for DI Byggeri. Henrik Mielke afløser adm. direktør Claus Bering, CRH Concrete. Claus Bering har været formand for DI Byggeri siden etableringen, og inden da var han formand i 5 år for det daværende Dansk Byggeri.

  Murermester og ejer Christian Dahl Pedersen, J. Ole Pedersen og adm. direktør Britta Korre Stenholt, Stark A/S blev valgt som næstformænd.

  I forbindelse med generalforsamlingen blev der valgt fire nye medlemmer til bestyrelsen. De nye medlemmer er Executive Vice President Tina Mayn, Velux, adm direktør Jens Andersen, Solar A/S, adm. direktør Henrik Jacobsen, Odico og adm direktør Ib Enevoldsen, Rambøll Danmark.

   

  - Jeg ser frem til at bringe DI Byggeri og medlemmerne helt i front med de grønne og digitale omstillinger, som byggeriet står overfor. Samtidig vil jeg gerne takke Claus Bering for den store indsats, han har ydet i forbindelse med sammenlægningen af Dansk Byggeri og DI, samt fusionen mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg. Det udgør grundlaget for DI Byggeri og for det arbejde, vi står overfor, siger Henrik Mielke, formand i DI Byggeri.

  Dagens generalforsamling var den anden siden DI Byggeri blev en realitet ved den stiftende generalforsamling i 2021. DI Byggeri har i dag ca. 6.500 medlemmer, som repræsenterer hele byggeriets værdikæde.

  DI Byggeris bestyrelse efter generalforsamlingen 23. maj 2023

   

  Anbefalede artikler