<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fagenterprise har lagt grunden for sublimt restaureringsarbejde
annonce

Fagenterprise har lagt grunden for sublimt restaureringsarbejde

 

Håndværkerforeningen KBH har sat gang i restaureringen af Moltkes Palæ, og fra projektets start har man holdt fast i mottoet ”Godt håndværk holder”, der også pryder et stort banner, på det omkransende stillads. Alt peger da også på et slutresultat ud over det sædvanlige.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Moltkes Palæ har en lang historie. Hovedbygningen, kaldet Danneskiold-Lauervigens Palæ, stod færdigt allerede i 1702. I 1794 blev palæet solgt til kongefamilien, der stod uden tag over hovedet, efter at Christiansborg blev hærget af en brand.  Her boede enkedronning Juliane Marie så indtil hendes død. Herefter opkøbte en storkøbmand palæet, sidenhen en tysk murermester, før det til sidst blev opkøbt af den adelige Moltke-familie, hvis navn endnu pryder palæet. Men til trods for at Moltke-familien stadig ligger navn til Palæet, overtog Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn det, som lige siden har haft hovedsæde i ejendommen.

 

Der er derfor også Håndværkerforeningen, der har taget initiativ til en gennemgribende restaurering, der vil resultere i at palæet, der bogstaveligt talt har været konger og dronninger værdigt, kommer til at funkle igen. Og med en bygherre som Håndværkerforeningen er én ting sikkert: Der bliver ikke hoppet over hvor gærdet er lavest, når det kommer til de håndværksmæssige kvaliteter under den store tagudskiftning og sideløbende restaurering.

 

Læs også interview med murer og stenhugger Mads Okking, initiativtager til Forening for Bevaringshåndværkere: Håndværkerforening samler restaureringskompetencer

 

150 år gamle tagsten

Selvom Moltkes Palæ er mere end 300 år gammelt, så er der blevet bygget til, revet ned, renoveret og udskiftet en hel del igennem de sidste tre århundreder:

 

- Med de løbende udskiftninger, der har været af taget siden opførelsen, kan vi gå ud fra at dele af taget formegentligt er op imod 150 år gammelt. Teglene har derfor langt hen ad vejen været nedslidte, men trækonstruktionen under taget er virkelig flot, alderen taget i betragtning, fortæller Peter Eeg, bygningschef i Håndværkerforeningen.

 

En stor udfordring har været at finde hoved og hale i de mange installationer, der igennem tiden er udført i palæet, og at registrere de mange ændringer i spærkonstruktionen udført ved om- og tilbygninger. Især den meget specielle tagkonstruktion over bygning 2 har været en udfordring. Der har nemlig ikke været noget tegningsmateriale at holde sig til, så ingeniøren har måttet bruge meget tid på at kortlægge, hvilket formål de forskellige afstivninger har haft.

 

 

Godt håndværk holder

Formand i Håndværkerforeningen KBH og malermester Per Vangekjær, viser personligt den spændende byggeplads frem og ligger ikke skjul på, at man fra Håndværkerforeningen er godt tilfreds:

 

- Den her byggesag er simpelthen en fremvisning i godt håndværk. Hvad end man ser på teglstenene, kobbertaget eller noget helt tredje, ja så kan man se, hvordan de mange faggrupper præsterer deres ypperste. Vores motto ”Godt håndværk holder”, kommer virkeligt i spil her, for med det arbejde som udføres her, vil Moltkes Palæ se fantastisk ud mange år frem i tiden.

 

- Vi har haft flere skoleklasser ude for at se byggeriet, for netop at slå et slag for det gode håndværk. Skal vi lokke unge mennesker ind i håndværksfagene, så er det her byggeri bestemt det rigtige at vise frem, uddyber Per Vangekjær og fortsætter:

 

- Noget der også har bidraget til en høj kvalitet, er at opgaven er blevet udbudt som en fagenterprise, hvor vi har fået nogle fantastisk engagerede folk ind på sagen, der hver især er kommet med inputs og ideer til, hvordan vi bedst muligt kunne løfte denne restaureringsopgave.

 

Glade for fagenterprisen

Også Leo Villadsen, arkitekt fra Bornebusch er tilfreds med hele opgavens forløb og ikke mindst enterpriseformen:

 

- Jeg har selv som arkitekt været godt tilfreds med enterpriseformen, og tror at den har været med til at kvalitetssikre projektet, siger Leo Villadsen mens han er travlt optaget med at inspicere nogle lysinstallationer sammen med Peter Eeg.

 

Uanset hvilken position man sidder ved, lader det til, at alle er ude i marken på Moltkes Palæ for at nå sikkert i mål. Det er også en vigtig årsag til, at projektet ikke har været plaget af konflikter, til trods for kompleksiteten. Arbejdsprocessen lettes altid udfordringerne kan håndteres med det samme på byggepladsen.