<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1 - Carsten Elgaard Sørensen_adm direktør_HP Byg_web

Både projektstyringen og vores egenproduktion har præsteret godt, hvilket netop er en vigtig grund til, at vi er kommet så flot i mål, fortæller HP Bygs administrerende direktør, Carsten Elgaard Sørensen.

HP Byg ender med et højere 2023-resultat end forventet

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • Byggeprojekter
 • Renovering
 • 2024-03-06

  Den nordjyske entreprenør HP Byg kommer ud med et tocifret millionresultat for 2023. Det har været et godt år, siger administrerende direktør, Carsten Elgaard Sørensen, og det kan tilskrives medarbejderne på byggepladserne.

  HP Byg har offentliggjort regnskab for 2023, der har en omsætning på 790 millioner, hvilket er 157 millioner lavere end året før. Bundlinjen lyder på 18,3 millioner – et resultat, man skal tilbage til 2020 for at finde bedre.

  Ifølge administrerende direktør i HP Byg, Carsten Elgaard Sørensen, er det vigtigste, at den lønsomhed, som manglede i 2022, er kommet tilbage.

  – Vi følger planen for omsætningen og leverer et resultat, der ligger over det, vi forventede, siger direktøren i en pressemeddelelse.

  Ovenpå et 2022, der endte i rødt, meldte HP Byg allerede i sommer ud, at man stod over for en lavere 2023-omsætning; men et positivt resultat på 10 til 15 millioner. Det faktiske resultat lander dermed over denne midtvejs-vurdering. Carsten Elgaard Sørensen forklarer:

  - Faldet i omsætningen var helt som forventet, og det står tilbage som en følge af et peak i den ellers meget jævne vækstkurve, vi har fulgt siden 2018. At årets resultat ender bedre, end forventet, skyldes især, at medarbejderne har præsteret en stærk slutspurt på byggepladserne.

  2 - Renovering af Strandvejen 14Renovering og erhvervsbyggeri fylder mere end nogensinde hos HP Byg. Her er det Strandvejen 14 i Aalborg, som bliver renoveret og bygget om fra undervisningslokaler til boliger.

  Henter flere kompetencer til

  Ifølge ledelsesberetningen er årets resultat overført til egenkapitalen. Medregnet ansvarlig lånekapital giver dét den højeste soliditetsgrad siden 2019; og med en likviditetsgrad på 1,5 er konklusionen, at HP Byg går ind i 2024 på et stærkt fundament. Men årets resultat fortæller også en anden historie om fundamentet, siger Carsten Elgaard Sørensen:

  - Både projektstyringen og vores egenproduktion har præsteret godt, hvilket netop er en vigtig grund til, at vi er kommet så flot i mål. På den måde skal det – i forlængelse af regnskabet, hvor fokus ligger på tallene – understreges, at HP Bygs stærke fundament også udgøres af nogle både fagligt dygtige og meget engagerede medarbejdere.

  For at styrke kompetencerne – og fundamentet – yderligere rundende HP Byg 2023 af med at udnævne en HR-chef i en nyoprettet stilling. Han skal stå i spidsen for den løbende udvikling og opkvalificering af medarbejderne på tværs organisationen; på byggepladserne og på det strategiske plan inden for f.eks. bæredygtighed og CSR. Der er desuden hentet flere projektledere og en afdelingschef ind med specialviden inden for to områder, der fortsat fylder mere hos HP Byg; nemlig renovering og erhvervsbyggeri.

  Læs også:

  Trekantens Diamantskæring Aps skifter hænder

  3 - Julemosegaard i LyngeBlandt HP Bygs større, igangværende boligbyggerier er Julemosegaard i Lynge, som omfatter 122 rækkehuse i to plan. Et projekt på ca. 14.200 m2.

  Renoveringsopgaver og erhvervsbyggeri vokser

  HP Byg oplever ligesom mange andre, at bygherrer kan være tilbageholdende med at sætte byggerier i gang, og at vejen til kontrakterne ofte går over ganske mange runder.

  - Det en tendens, vi forventer vil fortsætte i 2024, men det hører med til historien, at vi er vant til at arbejde med tidlig involvering, hvor der netop ér lang tid til, at tingene skal realiseres, fortæller Carsten Elgaard Sørensen, og tilføjer:

  - Og der er stadig, mange projekter at gå efter; både i Nordjylland og på Sjælland, som også udgør et vigtigt område. Og som de tidligere år stammer omsætningen primært fra opførelsen af etageboliger og rækkehuse, men HP Byg arbejder sig fortsat mere ind på markedet for henholdsvis renovering og erhverv:

  - HP Byg har i mange år været nærmest synonymt med boligbyggeri, og det udgør da også fortsat størstedelen af vores omsætning, men – uden at sætte tal på – så fylder erhverv og renovering i øjeblikket mere, end det har gjort i de 12 år, jeg har været i virksomheden.

  Så selvom 2023-omsætningen hviler på en bund af boligprojekter, så har opgaver som eksempelvis et stort kontor- og industribyggeri på Østre Havn i Aalborg samt en flerårig almennyttig renoveringsopgave også fyldt. Dertil kommer nogle mindre renoveringer samt den første svanemærkede bygningsrenovering i Jylland.

   

  Forventninger til 2024

  Carsten Elgaard Sørensen forventer, at spaden snart går i jorden til endnu et stort erhvervsbyggeri, og at man projekterer på en række andre erhvervs- og boligprojekter, som står til igangsættelse hen over året:

  - Ordrebeholdningen rækker et godt stykke ind i 2025, og på den baggrund forventer vi, at 2024-omsætningen lander på niveau med 2023, mens resultatet vil ligge mellem 15 og 20 millioner, runder direktøren af.

  Læs mere nyt fra byggebranchens udvikling  Anbefalede artikler