<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
3 (1)

Gråkjær: Ro i relationen giver trygge byggeprocesser

 • Anlæg
 • Virksomhedsnyt
 • Byggeprojekter
 • Den effektive byggeproces
 • Beton
 • 2022-07-06
 • | Af Malene K. Holm
 • | Visualisering af GPP Arkitekter.

  Hos entreprenør Gråkjær er de gode til at skabe ro i relationen, så alle parter føler sig trygge i byggeprocessen. I byggeriet af Guldborgsund Multihal har det handlet om at skabe en åbenhed i samarbejdet med kommunens brugergruppe.

  Når Gråkjærs projekteringschef Martin Bytoft kører mod Guldborgssund på Falster, bliver han helt glad, når han ser vejskiltet til kommunen. Entreprenørvirksomhedens samarbejde om byggeriet af kommunens nye multihal er nemlig forbilledlig, og der er en god forståelse for hinanden.

   

  - I Guldborgsund Kommune har de organiseret sig rigtig godt. De har virkelig tænkt over brugergruppen, som skal tage beslutninger om det her. Det kan vi tydelig mærke i samarbejdet. Det oplever vi ikke alle steder, snarere tværtimod, fortæller Martin Bytoft, der har været med på det store projekt fra start.

   

  Overblik og dialog skaber tryghed

  Hvordan griber man et komplekst byggeri an, som involverer mange beslutningstagere og en bred brugergruppe? Grundessensen i Gråkjærs tilgang er at skabe ’ro i relationen’, fortæller direktør Henrik Skaarup. Virksomhedens ekspertise er processen, der omfatter at sørge for at holde hånd undervejs og have en åben dialog. Det skaber tryghed for alle parter uanset type af byggeri, mener han:

   

  - Når vi arbejder med brugergrupper, kan de ikke vide, hvad det helt konkret er, man skal træffe beslutninger om, og hvornår man skal gøre det i byggeprocessen. Der bruger vi vores lange erfaring på totalentrepriser til at give dem et billede af, hvordan fremdriften er i et projekt, og i hvilken rækkefølge der skal tages beslutninger. Vi holder overblikket over processen og fremdriften.

   

  - Og så er det superlækkert at arbejde med nogle, der er så begejstrede og dedikerede til en opgave som Guldborgsund har været.

   

  Den vestjyske entreprenørvirksomhed arbejder på en stor palet af projekter, fra landbrug til idræt, til erhverv og boligprojekter og har mere end 4.000 byggerier bag sig.

   

  Det var Gråkjærs ide til en fleksibel sammenbygning af den nye multihal med de eksisterende haller, der afgjorde, at de vandt Guldborgsund Kommunes udbud i 2020. Gråkjærs løsning giver muligheden for to nye hovedindgange, så man kan både kan lede publikum ind og uden om de eksisterende haller.

   

  - Det gør multihallen til et godt samlingspunkt, hvor du stadigvæk kan have håndboldkampe i de gamle haller og afholde en koncert samtidig i den nye hal, siger Martin Bytoft.

  3 (1)Visualisering af GPP Arkitekter.
   

   

  Vigtigt at blive konkret nok

  - Undervejs er det vigtigt at lytte til, hvad det egentlig er, de siger, og prøve at omsætte deres ønsker til den entreprenørverden, vi er i, fortæller projekteringschef Martin Bytoft.

   

  Da projektet for den nye multihal egentlig begyndte som en tom ramme, har Gråkjær været med til at konkretisere brugergruppernes ønsker og omsætte dem til form.

   

  - Her er det vigtigt at have evnen til at visualisere det – i en tegning, 3D eller måske ved at tage ud og se noget tilsvarende. For selvom man tror, at man er enige, når man så ser en tilsvarende byggesag, kan man opleve, at det var noget helt andet, de havde snakket om, forklarer Martin Bytoft.

   

  Sammen med brugergrupperne har han besøgt tilsvarende arenaer for at se, hvordan de fungerer, og lære af hallernes driftsfolks gode og dårlige erfaringer. Der er bl.a. blevet kigget godt på forskellige gulv- og akustikløsninger. Multihallens gulv skal nemlig både kunne bruges til sportsgulv og affjedre, men skal også kunne tåle, at der bliver kørt en truck ind, når man afholder en messe.

   

  - Nu er vi i gang og rejser snart spær, men der er sådan set stadigvæk noget, som ikke er helt afgjort, hvordan det lige skal laves, og hvor ting skal sidde. Men der har vi bare været enige om, at det er en proces, og vi er åbne og hjælper undervejs med at tage valg, når det er tid for det, siger han.


  3 (2)Visualisering af GPP Arkitekter.

   

  Det første større fiberarmerede, selvbærende betondæk

  Byggeteknisk er multihallen en speciel sag på grund af en dårlig bæring i jordbunden, da man bygger på en gammel losseplads. Det vidste de dog godt på forhånd, fortæller Martin Bytoft:

   

  - Vi har løst det ved at banke op til 22 meter dybe betonpæle ned. Jeg tror, at vi er oppe på 600 pæle, og derefter støber vi det traditionelle fundament. Vi har valgt en atypisk måde at lave det selvbærende dæk på, hvor vi har haft fokus på arbejdsmiljø. De mange tunge løft med armering snakkede vi meget om, hvordan vi kunne optimere på, for der skal trods alt støbes 4.000 kvm betondæk i 20 cm højde.

   

  - For at optimere på de tunge løft i at rulle armeringsnet ud, ville vi gøre noget nyt, og det bliver faktisk et af de første større fiberarmerede, selvbærende betondæk.

  Fiberarmeret beton er en kendt løsning syd for grænsen, og det er også et tysk firma, vi har sparet med, da det ikke er en gængs løsning i Danmark. Så det er ikke bare plug’n’play i forhold til de normer, der findes.

   

  - Dette byggeri indeholder flere emner, hvor der er plukket fra den øverste hylde af al det, der er det svært: Projektet indeholder pælefundering, selvbærende dæk, store stålspærsspænd,  3 partskontrol på statik og brand osv. Alle sammen processer der kræver nøje planlægning inden opstart, hvor kvalitetssikring, forventningsafstemning og godt samarbejde mellem alle parter skal vægtes højt.

   

  I øjeblikket er Gråkjær i gang med udstøbningsarbejde af terrændækket, og næste step bliver rejsning af stålspær og betonelementer, hvorefter der kan fejres rejsegilde i august måned.

   

  Byggeriet skal stå færdigt i foråret/sommeren 2023, hvor Nykøbing Falster Håndbold ser frem til at tage multihallen i brug.


  2 (2)Foto: Gråkjær
  Anbefalede artikler