logo

Gentagelser øger produktiviteten

Hvordan effektiviserer man en kompliceret byggeproces eller får et givende samarbejde i stand på tværs af værdikæden. Administrerende direktør i Aarsleff Ebbe Malte Iversen giver her sit bud på, hvordan produktiviteten kan forbedres uden, at kvaliteten eller budgetterne kompromitteres.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Aarsleff har specialiseret sig i at planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi med videre – fra projektering til aflevering, både nationalt og internationalt. Aarsleff har igennem en årrække arbejdet målrettet for at optimere byggeprocesser, hvilket har øget produktiviteten markant. Ebbe Malte Iversen, der er administrerende direktør i Aarsleff, giver en forklaring på, hvordan selskabet har formået at optimere byggeprocesser og samarbejdet på tværs af værdikæden i større byggesager.

 

Læs mere om Byggeprocessen

 

Effektivitet gennem gentagelser

Hvordan arbejder I frem mod en mere effektiv byggeproces, der fører til lavere omkostninger uden, at der gås på kompromis med arbejdets kvalitet?

 

- For det første forsøger vi gennem specialisering at øge vores effektivitet gennem gentagelser. Det kan lade sig gøre indenfor områder med ensartet karakter, hvor vi kan udnytte gentagelser, som for eksempel havnebygning, tunneller, installationer, sportsanlæg, rørrenovering og funderingsaktiviteter. Det gør vi ved at standardisere, ved at træne og øve organisationen og ved at investere i metodeudvikling samt grej og specialudstyr. Forbedret effektivitet skal udmønte sig i lavere kostpriser. For det andet arbejder vi efter vores ”one company” tankegang, når det gælder lidt større og sammensatte projekter, som har individuelt præg. Det kan eksempelvis være en større bro, et større byggeri, en tunnel eller en større havn. ”One company” er at forbedre koncern-internt samarbejde således, at der opnås lavere omkostninger, end hvis hver enhed havde arbejdet på egen hånd, enten ved at kombinere på tværs i et velplanlagt samarbejde eller ved at integrere forskellige fag, forklarer Ebbe Malte Iversen.

 

Læs mere om Veje og Anlæg

 

Værdikæden skal forsimples

I det store netværk af aktører i enhver større byggesag er der et komplekst samarbejde på tværs af værdikæden. Hvordan ser du mulighederne for at optimere samarbejdet på tværs af værdikæden?

 

Læs også: Per Aarsleffs nye domicil – Samarbejde og ideudveksling

 

- Det komplekse samarbejde på tværs af værdikæden skal så vidt muligt forenkles. Det er i sagens natur svært, fordi der er så mange forskellige entreprenører, der skal arbejde sammen på et stort byggeri. Det er forskellige kulturer og værdier, - og hvor hver aktør har sin egen økonomi at varetage. Forenklingen kan ske ved at skabe en fælles basisforståelse ved på forhånd at opstille fælles spilleregner, og især kan der opnås store fordele, når samme aktører arbejder sammen på flere på hinanden byggesager. Det øger forståelse for, at de økonomiske uoverensstemmelser, der nu én gang opstår, skal skaffes hurtigt ud af verden, og inden man glemmer detaljerne. Og så er der naturligvis den grundlæggende omstændighed, at et velplanlagt og grundigt forberedt samarbejde, hvor alle ved, hvad der skal ske, øger samarbejde, kvalitet og arbejdsmiljø, og ikke mindst økonomien for alle parter, uddyber Ebbe Malte Iversen og afslutter:

 

- Vi har mange byggesager, hvor både det interne samarbejde og samarbejdet med underentreprenører og partnere er rigtigt godt. Vi har selvfølgelig også sager, hvor vi fortsat kan blive bedre, men vi har en kultur som understøtter dette arbejde. En netop afsluttet byggesag på Amerika Plads for Mærsk i form af et nyt 13.000 m2 kontorhus tegnet af PLH arkitekter, er et godt eksempel herpå.

 

Læs mere Mærsk Oils nye kontorbygning af PL Arkitekter: Dagslyset og den åbne horisont

 

Nyt domicil skal skabe en mere produktiv arbejdsplads

Aarsleff fik til opgave at bygge den seks etagers kontorbygning på Amerika Plads i København som totalentreprenør. De har stået for jordarbejde, kloakarbejde, pæleramning, beton- og elementarbejde. Aarsleffs datterselskab, Wicotec Kirkebjerg, har udført tekniske installationer, herunder el, vvs og ventilation. Fra Mærsk Gruppen havde man et klart ønske om samle de mange spredte afdelinger i København under et tag for at lette den daglige arbejdsgang og kommunikation for medarbejderne.

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555