<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/c6c6de8526ccbce37996859e71ad6460f7015f0b/article/1603202718-i0p-1.jpg

Dagslyset og den åbne horisont

  • 2017-09-05
    • Tekst af Mikkel Weber Sandahl

På vej ind til København nordfra møder man i dag Maersk Oil’s nye kontorbygning, der med sine gennemgående vertikale linjer giver medarbejderne udsyn til horisonten hele vejen rundt. Bygningens indbyggede fleksibilitet matcher en dynamisk og moderne organisation.

 

 

Kontorbygningen fuldender hjørnet på Amerika Plads, og på grund af den vigtige beliggenhed har man hos PLH arkitekter bestræbt sig på at skabe et arkitektonisk sprog, der harmonerer med det nye byrum. Direktør og partner i PLH arkitekter Søren Mølbak fortæller i den forbindelse:

 

- Det enkle udtryk med de runde former harmonerer godt med de andre huse og den bymæssige sammenhæng. Hele området kommer til at blomstre op i de kommende år, og bygningen har med sin glasfacade en imødekommenhed, som er vigtig for en central bygning i bybilledet. Denne åbenhed kendetegner den moderne virksomhed, hvor forbipasserende kan følge med i livet i bygningen, ligesom medarbejderne fra kantinen i stueetagen kan trække direkte udenfor i byens rum, eller op på tagterrassen, hvor man kan nyde havudsigten fra toppen af København.

 


De åbne vidder
Bygningens design er kendetegnet ved de vandrette linjer og bløde former, hvilket giver en åben og imødekommende oplevelse, som også går igen i de varme materialer såsom atriets lamelbeklædning i asketræ og facadens kurvede natursten – en ”samba white” granit fra Brasilien.

 

- Naturstensfacaden stammer fra Brasilien og har været igennem en yderst effektiv byggeproces, hvor man operer med en 8 mm præcision mellem facadeelementerne, fortæller Søren Mølbak og fortsætter:

 

- Facaden er bevidst holdt åben hele horisonten rundt, så der er udsigt til de åbne vidder, hvilket passer godt til en global transport og energivirksomhed som A.P. Møller - Mærsk. Vi har i det hele taget haft et forbilledligt samarbejde, hvor vi som arkitekt har bestræbt os på at indarbejde Maersks værdier i bygningens design.

 

mærsk

 

Samhørighed og samarbejde
Bygningen kommer med sine 13.000 m² eksklusiv kælder, til at kunne rumme op til 600 mennesker. PLH arkitekter har samarbejdet med Maersk på deres kontorer i flere byer rundt om i verden.

Søren Mølbak fortæller at det i dette projekt var lagt vægt på en god brugerproces:

 

- Der har i valg af materialer været fokus på lys og akustik, så medarbejderne får de optimale rammer. Eksempelvis giver de lyse lærketræs-paneler i atriet en varm atmosfære, hvilket understøttes af dagslysets fald ned gennem de store ovenlyspartier, fortæller Søren Mølbak og fortsætter:

 

- Vi har skabt et robust hus, som i arkitekturen svarer til Maersk Oil’s værdisæt, samtidig med at fleksibilitet har været altafgørende, så teams nemt kan arbejde på kryds og tværs. Fra det lyse atrium fører en smuk trappe op til fællesfaciliteterne på hver etage med rummelige samarbejdszoner, som er blevet en fast del af Maersk Oil’s kontorindretninger, da de understøtter dialog, innovation og udveksling af viden på tværs af organisationen.

 

Medarbejderne kan også samles i etages work-lounges eller sidde nede i det store A-formede loungemøbel, som skaber et intimt rum i det store atrium. Søren Mølbak fortæller:

 

- Jeg er altid fortaler for variation, og vi har bestræbt os på at skabe uformelle mødesteder for medarbejderne. Idet vores arbejdsformer hele tiden udvikler sig, og med den teknologiske udvikling behøver man ikke nødvendigvis at sidde ved et skrivebord hele tiden mens man er på arbejde. Det betyder, at lounge-arealer spiller en større rolle, da medarbejdere gerne vil have det lidt hjemligt på arbejdet. Der er ved at ske et skred i vores måde at arbejde på, og et robust byggeri skal også kunne rumme det.