<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Per Aarsleff: Samarbejde og ideudveksling sikrer det gode domicil
annonce

Samarbejde og ideudveksling sikrer det gode domicil

Per Aarsleff valgte tegnestuen Arkitema til at trække linjerne til bygge- og anlægsvirksomhedens ny domicil i Hasselager ved Aarhus. Det blev et tilfredsstillende samarbejde for begge parter.

 

Tekst af Tim Panduro

 

Håndværkerne har travlt i Hasselager ved Aarhus i disse dage. Her er de ved at lægge sidste hånd på et godt 12.000 kvadratmeter stort domicil til bygge- og anlægvirksomheden Per Aarsleff A/S. En del af byggeriet er allerede overdraget fra entreprenøren til  Per Aarsleff A/S, og virksomheden flytter officielt ind 10.-11. december i år.

 

Tegnestuen Arkitema har trukket stregerne til byggeriet i Aarhus-forstaden , og har skabt et byggeri, der både er tilpasset omgivelserne og kundens ønske.

 

Konceptet for byggeriet, er at den ”nøgnestueetage” "skyder" sig ind i terrænet som og formidler overgangen mellem landskab og bygning. Samtidig danner stueetagen base for erhvervs lokalerne på etagerne ovenover. Stueetagen åbner sig mod landskabet, og vi har efter Per Aarsleffs ønske særligt lagt vægt på at skabe et markant og stærkt ankomstområde og kantinerum, siger Mads Marquard Markersen, der er Arkitemas sagsarkitekt på byggeriet.

 

Læs mere om Erhvervs- og Domicilbyggeri


Fælles fodslag

Nok beskæftiger både Arkitema og Per Aarsleff A/S sig med byggebranchen i bredeste forstand. Men der er stor forskel for visioner på arkitektens computerskærm og til bygge- og anlægsvirksomhedens arbejde med vejr, broer og tunneller. Alligevel fandt de to parter hurtigt et fælles fodslag i planlægningen af det ny domicil.- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Arkitema. De har haft en stor forståelse for, at huset naturligvis skal have et pænt arkitektonisk udtryk, men at det samtidig er et hus, der skal kunne bruges og være funktionelt i dagligdagen. De har altså haft øje for ikke bare at skabe et ”kunstværk”, men et byggeri, som også er brugbart, funktionelt og praktisk for os, og de har lyttet til de ønsker, som vi har haft, og som vores totalentreprenør har haft, efter at totalentreprenøren overtog kontakten til arkitekterne, siger koncerndirektør i Per Aarsleff Holding A/S Jesper Kristian Jacobsen.

 

 

Tæt og positiv dialog

Også Mads Marquard Markersen fra Arkitema glæder sig over samarbejdet.


- Vi har haft en tæt og positiv dialog med både bygherre og entreprenør. Bygherren er tæt involveret i sit projekt, og det glæder os altid. Samtidig har Per Aarsleff A/S været meget lydhøre over for os, selv når de har haft klare holdninger til, hvilken retning projektet skulle gå i. Som arkitekter har vi altid fået lov til at give det første bud på udformning og ændringer, som bygherren så har givet sine vurderinger af, siger Mads Marquard Markersen.

 

Det fire etager høje domicil i Hasselager er endnu et værk i Arkitemas mangeartede portefølje, som omfatter både boliger, institutioner, offentlige områder og  virksomhedsdomiciler i hele Danmark og flere andre steder i verden. Domicilet er placeret højt i landskabet, men på en grund, der har et svagt fald mod Aarhus Ådal, og det har Arkitema benyttet til at skabe en udsigtsbygning.

 

A'et og I'et

Eller rettere to sammenhængende bygninger. A-huset, som det kaldes efter formen, er hovedhus. Spidsen af A'et peger mod nord, en placering, der ikke blot minimerer varmebelastningen på facaderne, men også åbner mod den fine udsigt  over Aarhus Ådal. A-huset kædes sammen med den anden bygning – I-huset – i sammen i stueplan af et fælles højt og gennemlyst rum, der er kantine og mødeplatform. 


- Grundens placering bliver udnyttet bedst muligt på den måde. Det sikrer god udsigt fra flere steder i bygningen, siger Mads Marquard Markersen, der også peger på de hensyn, der er taget til de ansatte i byggeriet – ud over de gode kantineforhold, forstås.


- Byggeriets form gør, at der er få sydvendte facadekvadratmeter. Det er en fordel af energimæssige hensyn, men i det daglige er det først og fremmest en fordel for de ansatte i bygningen, der ikke vil komme til at mærke solen bage ind, siger sagsarkitekten, der fremhæver at lys og udsigt i det hele taget har været i stærkt fokus.

 

En lys hverdag

I begge huse er der således lagt vægt på gode lys og udsigtsforhold. Alle flugtvejstrapper er trukket væk fra gavlene, så lys- og udsigtskvaliteterne kan komme arbejdsrum til gode. Vinduespartierne er høje, så lyset kan vandre dybt ind i rummene og elementernes murpiller er minimerede for at sikre gode sammenhængende udsigtsforhold. Ankomstfacaden mod atriet i A-huset er desuden et stort sammenhængende glasparti, som giver medarbejderne og besøgende mulighed for at opleve udsigten over Aarhus i det størst tænkelige format.

 

Hos Per Aarsleff ser man frem til en hverdag i det ny domicil.- Vi er i gang med at indrette de første dele og glæder os til at tage hele domicilet i brug. Vi er glade for, at det gode samarbejde med Arkitema og totalentreprenøren Enggaard har ført til et gennemtænkt og meget brugbart byggeri som understøtter vores forretning og den måde vi arbejder op samarbejder på internt, siger koncerndirektør Jesper Kristian Jacobsen.