<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

GI støtter yderligere 9 udviklingsprojekter med 5,7 mio. kroner

 • Byggeriets udvikling
 • Renovering
 • Bæredygtighed
 • 2022-04-12

 • Få her et overblik over projekterne, der falder inden for fire temaer og har renovering som fællesnævner. Grundejernes Investeringsfond ventes at støtte med cirka 25 mio. kroner i 2022, og der kan ansøges fire gange årligt.

  Strateginetværk for bæredygtigt byggeri - Bygherreforeningen

  Bygherreforeningen etablerer et storstilet branchenetværk, der med Bolig- og Planstyrelsen og Koordineringsudvalget for den nationale strategi for bæredygtigt byggeri skal implementere initiativer, som fremmer den grønne omstilling af byggeriet frem mod 2030. Resultaterne skal gavne forskningen, uddannelserne og hele værdikæden i bygge- og anlægssektoren.

   

  GI støtter med 920.000 kroner

   

  Kvalificerede løsninger til det biobaserede byggeri – DBI Brand og sikring

  Byggebranchen skal nedbringe sit klimaaftryk, og det er derfor afgørende at kigge imod biobaserede materialer (f.eks. træ). De kan have et lavere klima aftryk, lagrer co2 og er regenerative. Materialerne er klar. Men der er også udfordringer. F.eks. i forhold til brandklasser, hvor løsninger med biobaserede materialer placeres så lavt, at de af den grund fravælges.


  Projektet vil tilvejebringe dokumentation så biobaserede konstruktioner kan flyttes fra brandklasse 3 og 4 til brandklasse 2.

   

  GI støtter med 458.500 kroner

   

  EU Taksonomi Guide – Dansk Standard

  Guiden skal formidle EU’s nye taksonomiforordning for bæredygtighed, således at byggebranchen har større mulighed for en fælles forståelse af de seks miljømål indeholdt i EU’s taksonomiforordning. Den stiller nye og udvidede krav til dokumentation. Hvis ikke den danske byggebranche bliver i stand til at dokumentere efterlevelse af kravene, vil branchens virksomheder stå dårligere som leverandører til de finansielle investorer både på det danske, europæiske og internationale marked.

   

  GI støtter med 450.000 kroner

   

  Den gode forhåndsdialog - Bygherreforeningen

  Nye procedurer i BR18 for den kommunale byggesagsbehandling forårsager forsinkelser og fordyrelser af mange byggesager. Det skyldes, at brand og statik nu skal håndteres af en personcertificeret brandrådgiver eller statiker. Ændringerne er vanskelige at fortolke for parterne i byggeriet.

   

  Det skal en ny guide være med til at løsne op for. Alle involverede parter, vil via workshops komme til at give input. Det skal skabe betingelser for en bedre forhåndsdialog i byggesager.

   

  GI støtter med 323.000 kroner

   

  Lavenergiruders betydning for brandsikkerheden - DTU

  Ved renovering af boligejendomme erstattes ældre vinduer ofte af mere energieffektive vinduer med lavenergiruder. I andre tilfælde bevarer man de eksisterende vinduer i kombination med forsatsvinduer, hvor lavenergiruder også kan indgå.

   

  Lavenergiruder reducerer varmeforbruget, men kan samtidig påvirke brandsikkerheden negativt. Problemet er, at lavenergiruder er længere tid om at briste ved brandpåvirkning end konventionelle ruder. Dermed lukkes ilden inde, hvilket fører til højere temperaturer, mere røgudvikling og brande af længere varighed.

   

  Projektet skal bringe klarhed over lavenergiruders bristningstid under en brand, så kommende renoveringsprojekter kan tage udgangspunkt i en mere præcis viden.

   

  GI støtter med 1.094.000 kroner

   

  Ny portal til film – Teknik og salg & Chroma film

  Portalerne byggefilm.dk og indeklimafilm.dk skal have en visuel overhaling, og samtidig flyttes til nye servere, så det bliver muligt at leve op til nye regler for cookies og GDPR. Filmene har være en stor succes med millioner af visninger.

   

  GI støtter med 120.625 kroner

     DARE netværket - Dansk Arkitektur- & Byforskningsnetværk

  Flere danske universiteter og to arkitektskoler etablerede i 2020 netværket DARE, Dansk Arkitektur- & Byforskningsnetværk. Mod sædvane har skoler der arbejder med arkitektur, landskabsarkitektur og byudvikling mødtes og delt viden, forskning, erfaringer.

   

  Projektet skal konsolidere arbejdet, og få sat forskning inden for arkitektur, by- og landskabsplanlægning stærkere på den forskningspolitiske dagsorden. GI støtter gennemførelsen afationale symposier og debatmøder, der vil bringe fagmiljøerne sammen.

   

  GI støtter med 750.000 kroner

   

  Sikring af bygninger mod rotter – Teknologisk Institut

  Hos rørcentret på Teknologisk Institut er mængden af spørgsmål og opgaver omkring rotter og rottespærrer i afløbssystemerne steget betydeligt. Projektet skal udarbejde en anvisning om ”Sikring af bygninger mod rotter”. Rotter har de senere år udøvet et stigende antal skader. Med anvisningen bliver det nemmere at modvirker skader fra rotter.

   

  GI støtter med 579.000 kroner

   

  Energispring fase 3 – Københavns Kommune

  Energispring styrker viden om reduktion af energiforbruget i bygninger. Nu videreføres projektet med en række nye formål. Kommunikationen skal styrkes, og der skal være stærkere forankring af budskaber og værktøjer. En kampagne om energispild sættes i søen. Det kaldes: ”Fang energityven”. Strategisk arbejde med energimærker skal fremme energirenoveringer i ejendomme.

   

  GI støtter med 995.000 kroner

   

  Anbefalede artikler