<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
fristads

Fristads vil reparere arbejdstøjet for kunderne og forlænge levetiden

 • Målbar bæredygtighed
 • TIL HÅNDVÆRKEREN
 • Beklædning
 • 2024-03-25
 • Fristads vil hjælpe kunderne til at tage miljøbevidste valg. Derfor tilbyder arbejdstøj-brandet nu en reparationsservice. Først som pilotprojekt for udvalgte kunder, men planen er i 2024 at udvide til endnu flere kunder.

  Arbejdstøjsbrandet Fristads har i flere år arbejdet på at reducere miljøpåvirkningen fra produktionen og udvikler løsninger, der kan forlænge tøjets levetid. I år lancerer tøjfirmaet en reparationsservice.

  - Ved at tilbyde vores kunder en reparationsservice kan vi sikre, at vores produkter udnyttes fuldt ud, før de sendes til genanvendelse," siger Anne Nilsson, Director of Marketing and Sustainability hos Fristads i en pressemeddelelse.

  Der er igangsat pilotprojekter for den nye reparationsservice i samarbejde med udvalgte kunder i Sverige og Benelux-landene. I første fase er planen at identificere de logistiske udfordringer, der kan være forbundet med reparationsservicen, så man kan sammensætte en serviceydelse, der vil kunne tilbydes til kunder på alle markeder. 

  - At minimere vores egen miljøpåvirkning og hjælpe vores kunder med at træffe mere miljøbevidste valg er to meget vigtige aspekter af Fristads' bæredygtighedsindsats. Ved at udvide vores ambitioner inden for bæredygtighed til også at omfatte reparation af vores kunders produkter kan vi bidrage til at reducere efterspørgslen efter nye produkter, samtidig med at vi finder nye måder at drive forretning på, siger Petra Öberg Gustafsson, CEO hos Fristads.

   

  Ikke mere tøj end nødvendigt

  Fristads har i længere tid tilbudt mindre reparationer i forbindelse med reklamationer. Faktisk blev 27 % af det tøj, der blev reklameret over i 2023, repareret og returneret til kunden i stedet for at blive erstattet med nye produkter.

  - Tøjindustrien tegner sig for 4-8 % af de samlede globale CO2-udledninger, hvoraf størstedelen kommer fra produktionen. Derfor er det vigtigt for klimaet, at vi ikke producerer mere tøj end nødvendigt, og at vi sikrer, at produkterne bruges i så lang tid som overhovedet muligt. Vores nye reparationsservice kan hjælpe os med at sikre, at vi bevarer vores førerposition inden for bæredygtighed i arbejdstøjs-industrien, afrunder Anne Nilsson, Director of Marketing and Sustainability hos Fristads.

   

  Anbefalede artikler