<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
CH2

Fleksibelt kransystem til stilladsinddækning bringer arbejdsmiljøet til nye højder

 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • 2023-02-20
 • Tekst af Julie Salkvist
 • Opfindervirksomheden Lolle & Nielsen Inventions har udviklet en løsning, der kan forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i renoveringsprojekter. De har opfundet Conhoist, et fleksibelt kransystem, der passer til ethvert stillads.

  Conhoist er et batteridrevet kransystem, der på enkel vis kan monteres på undersiden af totaloverdækninger af byggepladser – uden at skulle trække strømskinner eller kabler.

  Kransystemet kan hejse og flytte materialer, maskiner og affald på op til 800 kg, og styres med fjernbetjening. Derved optimeres og effektiviseres arbejdet på byggeprojektet.

  Derudover er det med til at forbedre arbejdsmiljøet, da man minimerer, at materialerne skal bæres manuelt – og dermed mindsker man også arbejdsskader og sygedage.

  CH1


  Opfindere til byggebranchen

  - Stilladsoverdækninger er midlertidige, men det ændrer ikke på, at det er svært at komme til med en kran, når først bygningen er pakket ind.

  Da vi startede med at udvikle Conhoist, var vores tanke at skabe et hjælpemiddel, der kunne give bedre arbejdsforhold for de udførende på byggepladser med totalinddækning, oftest renoveringer af etageejendomme.

  Senere fik vi flere ideer og har haft held med at rejse fondsmidler fra blandt andre Realdania og Eurostars.

  Nu står vi med en fungerende prototype på et nyt fleksibelt kransystem til stilladser, der udover at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet, også effektiviserer byggeprocessen, fortæller Steffen Nielsen, medstifter af

  Lolle & Nielsen Inventions, og fortsætter:


  Boost byggeprocessen

  - Vi vil gerne opfinde nye, hele løsninger, som ikke er set før. Samtidig vil vi gerne gøre noget godt for arbejdsmiljøet, men så er vi nødt til at tænke effektivisering ind i det.

  Så udover at det er et maskinelt fysisk produkt, er kransystemet udviklet med IoT-teknologi, der gør, at både ydeevne og byggeprocesser kan overvåges og optimeres.

  Conhoist er koblet på internettet, og det betyder, at man kan sidde fra et kontor eller hjemmefra og følge med i, hvad den har løftet, batteristatus og hvornår de enkelte dele sidst har fået service.

  Derudover kan man også se hvordan kranen er blevet forbrugt – oplysninger, man f.eks. kan bruge til at fordele en byggeregning mellem forskellige parter.

  Conhoist kan sættes op i tre forskellige typer konfigurationer. Dels en bro-konfiguration, der betyder, at hvis man f.eks. får leveret sine materialer på gadeplan, kan man løfte dem op og krane dem ud på tagfladen, hvor de skal bruges. På den måde kan kransystemet dække hele taget eller byggepladsen. Mono-konfigurationen er ideel til at hejse materialer op fra jorden og op til tagfladen.

  Alternativt kan den bruges langs facader til at løfte facadeelementer. Sidst, men ikke mindst, er der en kurvet konfiguration, der gør det muligt for Conhoist at bevæge sig rundt om hjørner, hvilket er til stor nytte ved montering af f.eks. vinduer og paneler m.  Proces1Proces
  Proces2Proces
   
   


  Opfindelser med fokus på klima og genanvendelse

  - I vores udvikling af løsninger tænker vi altid på at designe med færrest materialer og materialer, der kan skilles ad og genanvendes.

  Derudover tænker vi også i at lave klimavenlige løsninger, der taler for miljø og genbrug af byggematerialer og renovering, frem for at bygge nyt.

  Og hvis man kan gøre det mere effektivt, forkorte byggesagstiden og reducere manuel bæring, bliver det tilmed enklere og mere bæredygtigt for entreprenøren, siger Steffen Nielsen.

  Stilladsoverdækning udefrastilladsoverdækning udefra


  Bliv testvirksomhed

  Ifølge Steffen Nielsen er vi i Danmark foran på stilladsafdækning i forhold til mange andre lande, og opfindervirksomheden oplever en positiv interesse for deres løsning, fordi den netop kan bruges på tværs af alle faggrupper. Han slutter af med en opfordring:


  - På nuværende tidspunkt står vi med en fungerende prototype, som vi skal køre testcases med. Hvis din virksomhed – uanset faggruppe – er involveret i renoveringsprojekter af etageejendomme og er interesseret i at være testvirksomhed, er I derfor velkomne til at kontakte os. Udviklingsprocessen tillader stadig input til forbedringer på systemet.

   

  Anbefalede artikler