<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
af43c58e3fe28ed6_800x800ar_1200

Fælles bæredygtig front fra Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2023-05-17
 • Med en fælles dedikation til bæredygtig udvikling har Saint-Gobain Glass and Hydro Building Systems forpligtet til at hjælpe med at skabe mere bæredygtige bygninger med lavere kulstofindhold. Det skal ske ved at hjælpe byggeindustrien med at designe bæredygtige facader, der har indbygget cirkularitet.

  – I mange år har bæredygtighed været en kernedel af vores strategi som virksomhed og drivkraften bag vores forpligtelse til lav CO2-innovation. Vi er glade for at kunne arbejde sammen med Saint-Gobain Glas i at sætte en ny standard og vise vejen mod et mere bæredygtigt byggemiljø. Vores partnerskab omfatter således de elementer, der præsenteres af Marion tidligere, og desuden arbejder sammen for at sikre at glas og aluminium fra udtjente facader vil blive genbrugt. Dette vil dog kun blive opnået gennem tættere samarbejde med teams fra begge involverede virksomheder, fra de indledende designfaser til færdiggørelsen af bygningen, fortæller Lucile Souyri, bæredygtighedschef hos Hydro Building Systems  i en pressemeddelelse.

   

  Bygninger er i øjeblikket ansvarlige for 39 % af de globale drivhusgasemissioner, og derfor går Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass sammen om at viser vejen gennem brugen af kulstoffattige produkter takket være en høj procentdel af genbrugte materialer, nærmere bestemt Hydro Building Systems aluminiums facadeprodukter fremstillet af Hydro CIRCAL 75R og Saint-Gobain Glass ORAÉ glasunderlaget. Marion Portenseigne, BU Glasfacade Specifikation Direktør hos Saint-Gobain Glass udtaler i en pressemeddelelse:

   

  – Vi deler samme ambition som Hydro Building Systems, om at være ledere i let og bæredygtigt byggeri. Dette partnerskab vil gøre os i stand til at øge bevidstheden om CO2 lette løsninger til facader. Det betyder fælles træning til vores rådgivere for at forstå modpartens tilbud. derefter fælles kommunikations handlinger, der startede med BAU messe i Tyskland i april, og delte initiativer vedr. specifikke projekter for at fremme begge løsninger.

   

   

   

  To løsninger kan reducere CO2-udledningen med 50 %

  Hydro CIRCAL 75R, der blev lanceret første gang i 2019, er aluminium af førsteklasses kvalitet fremstillet med minimum 75 % genanvendt, tidligere anvendt aluminium. Hydro CIRCAL 75R har et kulstofaftryk blandt de laveste i verden: 2,3 kg CO2 pr. kilo aluminium.

   

  ORAÉ er et nyt glassubstrat med verdens laveste CO2-fodaftryk. I henhold til sin EPD har ORAÉ en verificeret CO2-fodaftryksværdi på 6,64 kg CO2-ækvivalent pr. kvadratmeter (for et 4 mm substrat), en reduktion på 42 % sammenlignet med Saint-Gobain Glass European baseline klart glas. Dette er opnået gennem brug af vedvarende elektricitet og et genbrugsindhold på 64 %.

    

  Ifølge en livscyklusvurdering af facader vurderes det, at bygningsfacadens indlejrede kulstof kan reduceres med op til det halve ved at kombinere facadesystemer fremstillet af Hydro CIRCAL 75R og glas med ORAÉ-produkter, såsom COOL-LITE  XTREME ORAÉ-solar kontrol glas.

   

  På grund af strenge emissionsbestemmelser og den simple kendsgerning, at ressourcereserverne langsomt, men sikkert er ved at blive opbrugt, er verdens interesse for urban minedrift stigende. Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass investerer hver for sig i at udvikle urbane minedriftspartnerskaber i hele Europa i overensstemmelse med deres cirkulære tilgang. Hver virksomhed har implementeret initiativer til at indsamle og genbruge udtjent aluminium og glas og dermed fremme cirkulariteten. Dette er, hvad der i øjeblikket bliver gjort på en bygningsrenovering i Frankrig.

   

  Endelig, ved at investere i genanvendte og genanvendelige produkter og støtte cirkularitet, kan bygningsudviklere ikke kun sænke det inkorporerede kulstof og skabe mere end-of-life værdi for bygningen, men også drage fordel af europæisk økonomisk støtte.

   

  Det er begge virksomheders ambition at fortsat arbejde med at udvikle partnerskaber med

  andre interessenter, uddybe deres forskning for at udvikle dem stadig mere bæredygtige produkter, og blive ved med at lede vejen ved at handle ud over kravene.

  Anbefalede artikler