<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
articlebanner
IMG_0174_ny

Jim Hansen, sekretariatsleder for brancheforeningen Aluminium Danmark

Aluminiumsindustrien går all-in på den grønne omstilling

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2021-11-25
 • | Af John Bo Northroup
 • Fremtidens aluminiumsprodukter skal kunne genanvendes 100 pct. men her og nu kan byggeriet ty til produkter med lave CO2-aftryk og et højt genanvendelsesindhold.

  Aluminium er et materiale med unikke fordele. Aluminium er let, og det betyder i sig selv et reduceret energiforbrug under transport. Brugen af aluminium er også under konstant udvikling. Industrien udvikler nye energioptimerende løsninger, mere effektiv materialeudnyttelse, bedre overflader med lavere vedligeholdelsesbehov og længere levetid.

  Men når aluminium bliver fremstillet, kræver det ganske store mængder energi. Derfor er det selvsagt ekstra vigtigt at mest mulig af den producerede aluminium bliver genanvendt, og at genanvendelsen kan ske med mindst mulig brug af energi.

  - Mange af de gamle aluminiumsprodukter kan være svære at genanvende fordi før i tiden tænkte man ikke så meget på design for recycling. Vi vil gerne opnå så lukkede kredsløb som muligt, så valsede, ekstruderede og støbte aluminiumdele sorteres hver for sig forklarer Jim Hansen, sekretariatsleder for brancheforeningen Aluminium Danmark.

  - På grund af produkternes lange levetid og væksten i brug af aluminium, er der desuden en større efterspørgsel på genanvendt metal end der reelt er kommet tilbage i form af skrottede produkter. Sagen er den, at det globale forbrug af aluminium stiger, men endnu er skrotmarkedet for lille til at den direkte genanvendelse for alvor batter noget. Der er så at sige ikke tilstrækkelig mange genanvendelige gamle produkter i markedet. På den lange bane er det derfor vigtigt, at industrien sørger for at designe byggeelementer, der er nemmere at genanvende ved omsmeltning, siger Jim Hansen.

  Nye aluminiumsprodukter med lavt CO2-aftryk

  I disse år bliver der arbejdet intenst på at udvikle nye teknologiske løsninger til at fremstille aluminiumsprodukter med et lavere energiforbrug og CO2-aftryk.

  Norske Hydro har lanceret aluminiumsprodukterne Reduxa (max. 4 kilo CO2 ved fremstilling af energi fra vandkraft) og Circal, der består af ca. 75 pct. genanvendt aluminium. Alumeco har fornylig lanceret profiler med tilsvarende lave CO2-aftryk, og ifølge Jim Hansen breder tendensen sig.

  - Det er fantastisk at aluminiumsindustrien nu går all-in på den grønne omstilling. Både Hydro, Rio Tinto UC RUSAL er med på bølgen, og eksempelvis Alumeco kan levere aluminiumsprodukter med lavt CO2-aftryk til byggevaremarkedet, helt ned til 500 kilo.

  To af de største globale spillere, Rio Tinto og Alcoa, har erklærede målsætninger om at være parate med CO2-neutral primærfremstilling allerede i 2024, hvilket anses for et stort kvantespring med mange positive effekter for følgeindustrierne.

  Som aftager af aluminiumsprodukter råder Jim Hansen til at se på, hvordan fremstillingen har fundet sted. Her viser opgørelser, at aluminium fremstillet ved hjælp af vandkraft eller anden fossilfri brændsel og aluminium med stor andel af genanvendt metal, er den mest bæredygtige produktionsform.

   

  Læs også:

  Overset ressource: Er det her byggepladsens nye lavthængende klimafrugt?  Aluminium Byggepris 2022


  Aluminium Byggepris er den danske byggepris for præmiering af intelligent og innovativ anvendelse af aluminium i byggeriet. Prisen uddeles hvert andet eller tredje år af Alufacadesektionen, DI Byggeri og Aluminium Danmark, DI med opbakning fra den Europæiske brancheforening i Europa, EA og aluminiumsprisens sponsorer.

   

  Hovedprisen honorerer intelligent og innovativ brug af aluminium i byggeri, der er opført og ibrugtaget før den 1. november 2019 og som rummer: God arkitektur med funktionelt design, tilføjer værdi til nye såvel som oprindelige bygninger, forbedrer indeklima, fremmer lyd/lys forhold og trivsel, opnår høj energieffektivitet. Kort sagt fremmer intelligent og innovative brug af aluminium, fremmer livscyklus og end-of-life tænkning (design med henblik på genanvendelse/design for genanvendelse) og giver en sund totaløkonomi i byggeriet eller bygningskomponentens anvendelse og levetid.

   

  2022-prisen har især fokus på intelligent og innovativ brug af aluminium, der fremmer byggeriets bæredygtighed. Projektnomineringer kan indsendes frem til 30. november 2021 og prisuddelingen vil finde sted i januar 2022. Læs mere om regler og nomineringer her.

  Anbefalede artikler