<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Toke Rask Frandsen_mindre

Toke Rask Frandsen, specialist i murværk

Få styr på styrken i ældre murværk

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Renovering
 • 2022-11-28

 • Bygninger af murværk er en stolt dansk byggetradition, og hvert år renoverer vi ejendomme og murværk for millioner. Nye resultater fra Teknologisk Institut giver dokumentation for ca. 3 gange så store stivheder i de gamle mørtelfuger, som hidtil påvist, og det kan gøre renoveringen eller ombygningen af bygninger med ældre murværk både billigere og mere bæredygtig

  For nylig offentliggjorde Teknologisk Institut resultater fra et udviklingsprojekt, støttet af Grundejernes Investeringsfond, om styrkemåling i gamle mørtelfuger – og det er godt nyt for alle bygningsejere, der ønsker at renovere eller ombygge ældre murværksbygninger.

  Toke Rask Frandsen er specialist i murværk og han er godt tilfreds med projektresultaterne, som gør livet både billigere og nemmere for bygningsejere der ønsker at renovere eller bygge ovenpå eksisterende murværk. Samtidig gør den nye måde at beregne styrken på, at renoveringen af murværk bliver mere bæredygtig – også bogstaveligt talt.


  IMG_4245


  - I projektet har vi fokuseret på at skabe et nyt og validt beregningsgrundlag for at udregne stivheden af murværket opmuret med ren kalkmørtel som har opnået minimum 150 døgns styrken. Indtil nu har beregningsgrundlaget for stivheden været baseret på 28 døgns styrker, men ren kalkmørtel er langt fra færdighærdnet efter 28 døgn.

  Forventningen ved projektets opstart var derfor, at der er større stivhed at hente for gamle bygninger, end normerne ellers foreskriver. I projektet har vi gennemført tests og efterfølgende udarbejdet den dokumentation, det kræver for at ændre beregningsmetoden for stivheden. Resultatet er, at man nu har dokumentation for ca. 3 gange så store stivheder i de gamle mørtelfuger, som har opnået 150 døgns styrken, forklarer Toke Rask Frandsen.

   

  Længe ventede resultater

  Det overordnede mål med projektet var at gøre branchen i stand til at gennemføre renoveringer af murværk billigere og mere bæredygtigt end hidtil. Ved at anvende den nye beregningsmetode kan bygherre spare på forstærkningen af de eksisterende konstruktioner, og i højere grad bevare dem, hvilket sparer både ressourcer og økonomi.

  - I praksis kan det have ret stor betydning for en bygningsejer, som gerne vil i gang med en renovering, fordi stivheden af murværket øges, hvilket giver en langt højere lodret bæreevne. Behovet for forstærkende konstruktioner bliver dermed mindre, når der f.eks. skal opsættes altaner, eller rives bærende vægge ned, siger Toke Rask Frandsen, og fortæller, at resultatet fra projektet er indarbejdet i den kommende norm DS11990 ”Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner”.

  Allerede nu foretager Toke Rask Frandsen og kollegaerne beregningen af elasticitetsmodulet efter de nye resultater, når de skal bestemme et murværks styrkeparametre med X-bor. Og der er stor interesse for projektresultaterne fra branchen.

  - Da vi offentliggjorde resultaterne på LinkedIn, blev det hurtigt et populært opslag og det var tydeligt at se, at mange i branchen har haft en opfattelse af, at kalkmørtlen var stærkere end det man hidtil har kunne beregne – men de har manglet dokumentationen. Den har de nu og det er fedt at se, at rigtig mange har brug for resultaterne af projektet, siger Toke Rask Frandsen, som har fået mange henvendelser fra forskellige dele af værdikæden, siden resultaterne kom ud.

   

  Tid til tjek af murbindere

  Når talen falder på styrken af murværk og ikke mindst renovering, har Toke Rask Frandsen også et andet flag, han ønsker at hejse; Få styr på murbinderne i de ældre byggerier!

  - Gennemtærede murbindere kan være årsag til, at en gavl kollapser, særligt i forbindelse med storme. Og selvom både myndigheder og forskere igennem mange år har advaret om, at risikoen for gavlkollaps bliver større og større, fordi murbinderne bliver ældre og enten er tæret igennem eller ved at tære igennem, så er det langt fra alle bygningsejere, der er opmærksomme på problemet, siger Toke Rask Frandsen og fortsætter.

  - Det var først i 1984 der blev indført et generelt krav om, at alle bindere i ydermure skal være rustfaste. Vi ved, at de mest udsatte murbindere er brugt mellem 1930 og 1984.
  Gennemtærer murbinderne, er der nedstyrtningsrisiko for murede gavle. Det sker heldigvis sjældent, men som bygningsejer, er det vigtigt at kende tilstanden på murbindere og hulmuren i det murede byggeri – ikke mindst i ældre byggeri. Det er nemlig bygningsejers ansvar, at bygningen er i forsvarlig stand. Det kan derfor være en god ide at få styr på tilstanden af murbindere inden efterårsstormene for alvor sætter ind, og skal man alligevel renovere – måske i forbindelse med en energirenovering, så er der i hvert fald ingen grund til ikke også at få set på murbinderne samtidig, slutter han.

   

   

  Anbefalede artikler