<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
SussanneOldenburg-DHV

Susanne Oldenburg, chefjurist i Dansk Håndværk

Få styr på dine medarbejderes ferie-aftaler

 • Byggeriets udvikling
 • 2024-06-11
 • | Af Redaktionen

  Nu står sommerferien for døren, og Dansk Håndværk har her samlet fem gode råd om hvordan man som håndværksmester får overblik over sine ansattes ferier.

  Selvom de første medarbejdere snart at holde deres sommerferie, så er der mange virksomheder, der har helt styr på ferieaftalerne. Susanne Oldenburg, chefjurist i Dansk Håndværk mener, at det betaler sig både for ledelsen af virksomheden og medarbejderne, at der ikke opstår misforståelser. Det betyder selvfølgelig meget for medarbejderne, at de kan planlægge deres ferie, men det er lige så vigtigt for virksomheden at have overblik.

  - Lederen skal både holde styr på, hvem der er væk og vide, hvor meget af deres samlede ferie hver af medarbejderne har brugt. Derfor råder vi virksomhederne til at holde godt styr på aftalerne - også på skrift, udtaler Susanne Oldenburg.

   

  Undgå at aftale meget mundtligt

  Specielt i mindre virksomheder kan der være en mundtlig kultur, men her kan det senere være svært at huske, hvor megen ferie den enkelte medarbejder har afholdt undervejs, fortæller Susanne Oldenburg:

  - Sørg for at aftaler om ferie, feriedage og feriefridage bliver skrevet ned, så både ledelse og medarbejder kan se, hvor meget der er brugt, hvornår, og hvor meget de har tilbage. Og tjek i god tid før ferie-året slutter, at alle feriedage er brugt, så der ikke bliver nogle "hovsa-situationer", hvor medarbejdere skal holde fri samtidigt med at muligheden for en god opgave opstår, hedder det i et andet af de fem råd til mester.

   

  5 GODE RÅD OM FERIEAFTALERNE

  1. Lav klare aftaler med medarbejderne, så alle parter er klar over, hvem der holder ferie og hvornår.
  2. Sørg for at aftalerne er skrevet ned, det giver både klarhed og tryghed for begge parter og misforståelser undgås. Det fungerer godt at have en feriekalender på værkstedet eller lign., så alle har et overblik over bemandingen.
  3. Sørg for at f.eks. bogholderiet holder styr på feriefridage og “løse” feriedage, der er brugt igennem året. Det er vigtigt af hensyn til både virksomheden og den enkelte medarbejder, f.eks. ved opsigelse, afskedigelse eller orlov.
  4. Husk, at medarbejderne har både ret og pligt til at holde ferie. Medarbejderne har ret til at holde tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. september. De øvrige feriedage kaldes restferie, og de kan placeres i hele ferieåret. Ferie indeholder selvfølgelig et rekreativt element, hvorfor der i udgangspunktet reelt består en pligt til at afholde ferie.
  5. Det er virksomhed og medarbejder der skal drøfte, hvornår ferien bedst afholdes inden for ferieåret under hensyn til såvel virksomhed som medarbejder. I sidste ende er det dog arbejdsgiver, der bestemmer. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om, hvornår medarbejderne skal holde ferie, skal arbejdsgiveren varsle ferie. Hovedferien skal varsles med tre måneder, og restferien skal varsles med en måned.
  Anbefalede artikler