<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Protræt-1500

Mads Okking

En byggeplads er som et orkester: Alle skal spille sammen

 • Byggepladsen
 • Den effektive byggeproces
 • 2024-01-24
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Samarbejde er nøglen, hvis vi skal lykkes med at forny og udvikle branchen i en mere bæredygtig retning, mener Mads Okking, udviklingskonsulent i Dansk Håndværk.

  - Det kan godt være at nogle fag, ligesom paukerne, er placeret bagerst blandt musikerne, men uden dem går helheden tabt. En byggeplads er nemlig som et orkester, hvor alle arbejder sammen om et fælles mål. Alle er lige vigtige og alle hører med, hvis vi skal nå resultatet.

  Sammenligningen kommer fra Mads Okking, der er Dansk Håndværks ekspert i renovering og bevaringshåndværk, når han skal forklare, hvorfor samarbejdet på byggepladsen er vigtig. Både i forhold til effektivitet, men i lige så høj grad for at gennemføre den grønne omstilling i selve byggeprocessen:

  - Den grønne omstilling handler i byggebranchen om mere end valg af materialer eller energieffektivitet. Det drejer sig også om samarbejde på tværs af faggrupper. Bygningsreglementets krav om LCA-analyser og CO2-ækvivalenter bliver strammet i 2025, 2027 og 2029. Hvis vi skal opfylde kravene om at genbruge materialer og reducere energiforbruget, er det nødvendigt, at vi bliver bedre til at få arbejdspladsen til at fungere som en helhed på tværs af fagområder – fra bygherre over rådgivere til håndværkere. Vi skal reducere spild, effektivisere de indbyrdes arbejdsgange og skabe rutiner for at cirkulere materialer, så de ikke blot udfases efter første brug, forklarer Mads Okking.

  Kort&Godt_Metode_2023

   

  Vi skal lære at tale sammen

  Analyser har vist at spild i byggeriet både koster branchen enorme summer og desuden belaster klimaregnskabet unødigt. Ifølge den seneste rapport fra BUILD skyldes det i høj grad manglende vidensdeling i forløbet af et byggeprojekt.

  - Der er ingen tvivl om at kommunikation og vidensdeling på tværs af fagene er nøgleordet, for at komme videre. I Dansk Håndværk har vi forsøgt at løse den udfordring med et samarbejdsværktøj, der tager fat på byggebranchens "silo-mentalitet" – altså at hver faggruppe ofte arbejder isoleret fra de andre. Kort & Godt-metoden, som værktøjet hedder, henvender sig til alle aktører inden for byggeriet i situationer, hvor mange forskellige faggrupper og virksomheder skal samarbejde. Men vi har også udarbejdet den som undervisningsmaterialer til erhvervsskolerne, så eleverne bliver fortrolige med værktøjet i løbet af deres læretid, fortæller Mads Okking.
  Økonomisk gevinst for alle

  Rapporter og analyser fra BUILD i Aalborg viser, hvordan fejl og mangler belaster byggeriets indtjening. Særligt gennem negative konsekvenser for produktiviteten og ressourceforbruget, fordi opgaver skal gentages - ofte med brug af ekstra byggematerialer.

  - Spild forekommer i mange afskygninger. Spild af tid, spild af materialer og spild af de penge, som konflikter kan medføre. Når analyser nu viser, at spild på byggepladserne er dyrt og at vi ikke har formindsket det de seneste 15 år, bør alle se det som en opgave at flytte sig. Omvendt er det positive i budskabet, at hvis vi gør en indsats for at forbedre samarbejdet, reducere spild og udbygge metoder til større genanvendelse, så kan alle parter i byggeprocessen hente en ganske stor, økonomisk gevinst. Og at vi samtidigt reducerer branchens klimapåvirkning, sådan som det skal ske med de kommende krav om i bygningsreglementet. Men vi henter kun gevinsten, hvis vi gør alvor af at sætte kommunikationen og samarbejdet på tværs af fagene i system, understreger Mads Okking.

   

  Anbefalede artikler