<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
18bc2607-d865-4401-995d-f8faa07974f9

Henrik Garver, adm. dir. i Foreningen af Rådgivende Ingeniører

FRI opfordrer til at hæve anlægsloftet på vejvedligehold

 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • 2024-05-08
 • - De kommunale veje og broer er så dårlige, at man bør køre forsigtigt på dem, siger Henrik Garver, adm. dir. i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der foreslår at man politisk ser på, hvordan man kan sikrer bedre vedligehold.

  Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) udgiver på mandag d. 13. maj den nye rapport 'State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur', hvor de sætter lup på den danske infrastruktur. Desværre har rapporten et kedeligt budskab. For den viser, at tilstanden af de kommunale veje og broer er ringe, siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver i en pressemeddelelse.

  - En af konklusionerne i ”State of the Nation 2024”, hvor Foreningen af Rådgivende Ingeniører tager temperaturen på den danske infrastruktur, er, at de kommunale veje og broer halser langt efter statsvejene i kvalitet. De kommunale veje og broer er ganske enkelt ikke godt nok vedligeholdt. Det handler eksempelvis om huller i vejen, men også om større vedligeholdelsesproblemer - og det koster på både trafiksikkerhed, trængsel og fremkommelighed. Så husk; kør forsigtigt, når du rammer kommunevejene.

  Han tilføjer: 

  - Når I er hjemme i egen kommune igen, så skal det være en opfordring fra FRI, at der i alle kommuner og med de folkevalgte i kommunalbestyrelserne og i Folketinget bliver taget fat på en drøftelse af, hvordan vi sikrer at de kommunale veje og broer kommer på niveau med de statslige.  fri-hullerivejen

  Anlægsloft og manglende finansiering giver huller i vejene

  En af årsagerne til de dårlige kommunale veje og broer er, at kommunerne har et fald i investeringen i at vedligeholde infrastrukturen. Lige nu anslås der at være et efterslæb på de kommunale veje og broer på 5-10 milliarder kr. Men flere kommuner har slet ikke råd til at investere i infrastrukturen. Og hos kommuner har man økonomien, men må ikke ud fra de økonomiske rammer i kommuneaftalen mellem Regeringen og KL.  

  FRI foreslår

  Derfor har Foreningen af Rådgivende Ingeniørers et forslag til, hvordan man kan nå frem til at blive fri for huller i de kommunale veje og broer:

  - Anlægsloftet skal hæves til vejvedligehold i en periode, så efterslæbet kan indhentes. Men det skal være et løft der er betinget af at kommunerne leverer en styrket indsats på vedligehold Kommunerne skal udarbejde en vedligeholdelsesplan for  for at få lov til at få andel i et løft i anlægsrammen. Når efterslæbet er indhentet, vil det være billigere for kommunerne er opretholde en god tilstand. For de kommuner, hvor det handler om finansiering og ikke begrænsninger ift. anlægsloftet, skal der tilbydes mere gunstige lånerammer, siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver. 

  I FRI’s 'State of The Nation 2024', opnår de kommunale veje en tilstandskarakter på 3,0, mens de statslige veje og broer får 4,5 i karakter. De er generelt i en rigtig god tilstand. Men der er en bid vej, før de kommunale veje og broer når op til karakteren 4, som er en god tilstandskarakter, uden store ekstra udgifter til akut vedligehold.  

  State of the Nation 2024 undersøgelsen

  FRI’s 'State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur' er en del af en række rapporter, man laver hvert fjerde år for at tage temperaturen på den kritiske danske infrastruktur. Både set på energi, vand, transport og offentlige bygninger. Energi- og Klimarapporten er udkommet i marts og rapporten om Transportinfrastruktur udkommer mandag d. 13. maj 2024.

   

  State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur er udarbejdet på forlæg fra Rambøll Danmark A/S og med bidrag fra Artelia A/S, COWI A/S, NIRAS A/S, SYSTRA Danmark A/S og WSP Danmark A/S
  Anbefalede artikler