<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Et projekt er aldrig bedre end sin bygherre

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2015-01-06
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Designchef og partner i Henning Larsen Architects Søren Øllgaard har blandt andet stået for udviklingen af Novo Nordisk domicil i Bagsværd og Nordeas kommende hovedsæde i Ørestaden. Han fremhæver vigtigheden af at have en ambitiøs bygherre, som man kan udfordre og blive udfordret af.

  Henning Larsen Architects holder til i det tidligere Havemanns Magasin fra 1939 på Vesterbrogade, som man bl.a. deler med varehuset Føtex. Arkitektvirksomheden har i sin tid selv stået for renoveringen af lokalerne, hvor man har haft fokus på at bevare fornemmelsen for nærvær. Og for Søren Øllgaard er tegnestuens lokaler et fint eksempel på reglerne for kontorbyggeri:

   

  - Vores lokaler er overskuelige, så man nemt kan finde den rigtige person. Samtidig har vi skabt et konkurrenceområde midt i lokalet som en slags scene, hvor man er ”på”. Her kan alle se modeller og plancher fra de projekter, som vi arbejder på. Det er essentielt for den kreative proces med den krydsbestøvning, som man får med det åbne kontorlandskab, men det er selvfølgelig lige så vigtigt med mere afskærmede koncentrations-zoner. Personligt kan jeg godt lide at arbejde i rum med puls tale, dynamik og diskussion. Det virker stimulerende på kreativiteten.

   

  ”Den chance kommer ikke igen”

  Opgaven med at bygge Novo Nordisks nye domicil tog sin begyndelse i forbindelse med revitaliseringen af det gamle hovedkvarter, som i midlertidig endte med at blive uforholdsmæssig dyr.

   

  - Den umiddelbare opgave var ikke så omfattende, men til gengæld viste sig at være super interessant at arbejde med Novo Nordisk som virksomhed. Vi var meget entusiastiske omkring Novo som brand, og jeg tror, det kom bag på dem, hvor stor denne drivkraft egentlig var for os. Det var virkelig en lækkerbisken at fortolke på deres værdisæt og skabe selve den rumlige scenografi for et dansk verdensfirma. Den chance kommer ikke igen, fortæller Søren Øllgaard og fortsætter:

   

  - Når vi går ind i et domicil-projekt, så starter vi altid med brandet og viser mulighederne for at afspejle det i arkitekturen. På dette tidspunkt handler det ikke om at lave et hus, men at udstikke arkitekturens rum og muligheder for at integrere virksomhedens brand og værdisæt.

   

  Den ambitiøse bygherre

  Søren Øllgaard fremhæver det nære samarbejde med Novo Nordisk, hvor man fik mulighed for at føre sine gode ideer igennem:

   

  - Vi oplevede en yderst kvalificeret bygherre, som i den grad har forstået hvordan, at arkitektur kan udfolde en virksomheds historie og perspektivere fremtiden. I bedste fald har vi her skabt et benchmark-projekt for kommende Novo-byggerier over alt i verden.

   

  Udgangspunktet for det arkitektoniske udtryk var allerede fra starten de organiske former og runde balkoner, der svævede rundt i rummet. Rent visuel lod arkitekterne sig inspirere af strukturen i insulin-molekylet, ligesom man har taget udgangspunkt i den velkendte insulinpen, som er et simpelt stykke industrielt design med en uhyre avanceret teknologi indeni. På samme måde var visionen, at domicilet fik et indbydende og enkelt udseende, hvor der bag facaden gemmer sig et virkelig kompliceret stykke teknologisk og videnskabeligt arbejde.

   

   

  Et godt corporate match

  Henning Larsen Architects har tegnet det nye Nordea-domicil, hvor den første fase på i alt 46.000 m² (2250 medarbejdere) består af to skulpturelle bygninger placeret på en base. Søren Ølgaard fortæller:

   

  - Nordea er ligesom Novo en meget interessant bygherre for os, hvor vi kan gå ind og udfolde deres brand i arkitekturen, mens vi skaber mere synergi mellem deres medarbejdere. Hvis jeg skal pege på det fremtidige kendetegn for Nordeas bygning, så bliver det formentlig den avancerede dobbeltfacade med det nærmest plisserede udtryk. Den udtryksfulde facade kunne godt blive deres signatur. Når man ser en lille del af den, så ved man straks hvor, man er.

   

  Nordea projektet er karakteriseret ved et skrånende parklandskab og den åbne stueetage, hvor der er skiferfacader på de nederste etager. Bygningen reflekterer soliditeten fra et svensk grundfjeld, ligesom man ifølge Søren Øllgaard har hentet inspiration fra isbjergenes fragmenterede, knækkede flader i facadens udtryk.

   

  Moderne arbejdsliv

  Med området omkring Nordeas domicil har man forsøgt at skabe omgivelser, der understøtter bylivet. Søren Øllgaard fortæller:

   

  - Det er afgørende for tegnestuen at skabe diversitet i bylivet og skabe gode opholdsmuligheder både for de forbipasserende og for medarbejderne. Grønjordsvej er ikke just Champs-Élysées, og det har i den forbindelse været vigtigt at tilføje kvalitet og skabe diversitet og liv. På Novo og Nordea har vi skabt parker omkring bygningerne til at skabe uformelle møder, ligesom det er tanken, at folk om sommeren vil trække udenfor og arbejde.

   

  - Moderne kontorhuse et billede på hvordan, arbejdslivet udspiller sig i dag. En scenografi af zoner fra det private koncentrerede til det halvoffentlige mødeområde til uformelle touchdown områder, siger Søren Øllgaard.

   

  Kunsten at tiltrække de allerbedste hjerner

  Søren Øllgaard fremhæver, at én af kerneværdierne for Henning Larsen Architects er, at projekterne skal bidrage med mere end det umiddelbare projekt, så de både området og kommende brugerne får gavn af arkitekturen. Det er således tegnestuens opgave at skabet et projekt, der skaber ekstra værdi for de lokale beboere, ligesom det er tilfældet ved Novo Nordisk og Nordea-bygningerne. Et andet godt eksempel på den tankegang er Siemens hovedkvarter i München, hvor tegnestuen valgte at følge en gammel tysk tradition og indrette hele nederste etage af bygningen som en offentligt tilgængelig passage bestående af et forløb af gårdrum.

   

  - I dag vil folk gerne bo i byerne. Der skal ske noget omkring bygningerne, og det skal være rart at gå på arbejde. Et firma er ikke bedre end medarbejdernes hjerner, og derfor er man mange steder indstillet på at skabe den arbejdsplads, som kan tiltrække de kvikkeste hoveder, siger Søren Øllgaard og uddyber:

   

  - Novo Nordisk har altid været betragtet som én af de bedste arbejdspladser i Danmark, og det betyder noget for det syn, som folk har på virksomheden. Derfor har vi vægtet arbejdsmiljø højt, samtidig med vi har skabt et innovativt work space, hvor rumligheden lægger op til samspil og vidensdeling

   

  Bæredygtig signatur

  Den væsentligste baggrund bag Nordeas flytteplaner var, at det nuværende trade floor er utidssvarende, og i det nye domicil får man Nordens største trade floor på 5.500 kvadratmeter, hvilket næsten svarer til arealet af en fodboldbane. Det er vigtigt med det rette indeklima, da virksomheden i deres nuværende trade floor har problemer på den kant på grund af de store mængder teknik, som skal være i rummet. Derfor er ventilationsløsningen integreret i hele gulvfladen, så der blæser 20 grader varmt fortrængningsluft op den vej.

   

  På Nordeas kontorbygning har man i alle detaljer vægtet bæredygtighed højt, og projektet skal opnå den højeste score i LEED-certificeringen, Led Platinum. Søren Øllgaard fortæller i den forbindelse:

   

  - Domicilbyggeri er et godt medie til at fortælle historien om bæredygtighed, og bygningens energibehov er reduceret ved at bruge den mest effektive teknologi, ligesom designets energiforbrug er løbende blevet simuleret gennem studier af materialer, rumhøjder, lys og skygge, støj, vind og anvendeligheden af inde- og uderum.

   

  Det episke drive

  - Det ligger dybt i tegnestuens DNA at gå efter det særlige, ligesom det var en del af Henning Larsens egen arbejdsmåde. Samtidig må udtrykket gerne være grafisk og enkelt, og jeg har et erklæret mål om at gøre tingene selvforklarende – så bygningerne har en indlysende poesi, siger Søren Øllgaard, der i sit virke som arkitekt har en styrke indenfor konceptuel tænkning:

   

  - Mit mål er, at hver bygning har en karakter af noget uventet – et kunstnerisk præg. Det giver projekterne en episk drive, så de kan være en del af en større fortælling, såsom virksomhedens værdier, samspillet med omgivelserne og beskuerens oplevelse.

   

   
  Anbefalede artikler