<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Lejlighedskompleks med café- og butikslokaler i nederste etage. Opførelsen af lejligheder er en vigtig del af projekter, som skal bidrage til en levende midtby også i hverdagene.

En ny midtby med fokus på trivsel

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Anlæg
 • Byggeprojekter
 • Byrum
 • Veje og Infrastruktur
 • 2022-04-08
 • | Tekst af Guðrun Henrysdóttir

  I Færøernes næststørste by, Klaksvík, sker store forandringer disse år. Borgerne ønsker en samlende midtby, fortæller borgmester Karl Haldorsson Johansen. I samarbejde med tegnestuen Henning Larsen NA, som ledes af arkitekten Ósbjørn Jacobsen, har kommunen fået skabt rammerne for en ny midtby, der skaber liv og trivsel.

  At skabe en velfungerende midtby har længe været en ambition for Klaksvíkar kommune. Allerede tilbage i 1980’erne blev den første byplanlægning udformet, og i 2006 blev havnen udbygget i forbindelse med udgravningen af norðoyartunnilinum, der skaber forbindelse mellem øen Borðoy, hvor Klaksvík er, og Eysturoy via en undersøisk tunnel. Placering af midtbyen på havnen har derfor længe været kendt. Det er dog først nu, at byudviklingen for alvor har taget fart, fortæller borgmesteren i Klaksvík, Karl Haldorsson Johansen.

   

  – Byens borgere har længe haft et ønske om en midtby, der samler folket på begge sider af fjorden. Nu har vi fået en levende midtby med lejligheder, butikker, kulturhus, forsamlingshus, skoler og fritidstilbud. Efter min mening er det mangfoldigheden i tilbuddet, der gør, at borgerne kommer til at bruge byen og trives.

   

  Mangfoldig byudvikling

  Byudviklingen sker i samarbejde med arkitekt Ósbjørn Jacobsen, som har udarbejdet masterplanen for midtbyen. Planen er opdelt i syv mindre bydele og indeholder retningslinjer, der understøtter en mangfoldig sammensætning af boliger, butikker, kultur- og fritidstilbud samt rekreative områder.

   

  – Fordelen for os, der leder byen nu, er, at vi bygger videre på den overordnede plan, som Ósbjørn Jacobsen har udarbejdet, og som byrådet vedtog i 2015, siger Karl Haldorsson Johansen borgmester og fortsætter:

  karlBorgmesteren Karl Haldorsson Johansen på skøjtebanen i den nye midtby.

  – Vi forholder os til planen så meget som overhovedet muligt. Hvis vi modtager ideer og forslag til projekter, der afviger fra planen, inddrager vi altid Ósbjørn til at hjælpe med at tilpasse projekterne, så de passer til masterplanen.

   

  Midtbyen er fortsat under udvikling og vil være det over de næste par år, men allerede nu er hjertet i byen etableret i et nyt torv på havnen. I og omkring torvet er cafeer og butikker samt mulighed for ophold ved en anlagt kanal, som knytter sig til fjorden. Torvet har til formål at være samlingspunkt for arrangementer og aktiviteter året rundt. Pladsen skal være stor nok på særlige dage med mange mennesker og omvendt ikke virke tom i hverdagen med få mennesker.

   

   

  Urbanisering i fiskerihovedstaden

  Helt centralt har det været at skabe samspil mellem natur og by. De syv bydele har hvert deres område, som gør havnen og vandet mere tilgængelige. Nogle af disse ændringer er mere teknisk, fx omdirigering af kloak og spildvand, reetablering af sandstrand, og en blotlægning af Ósá-å for at skabe bedre biodiversitet. Derudover etableres grønne områder med nicher og bænke, udendørs legepladser og andre aktiviteter som del i visionen om at skabe trivsel og mere liv i midtbyen.

   

  Som Færøernes fiskerihovedstad præges havnen af industrien og store trawlere på vandet. For at skabe en større diversitet og gøre plads til borgerne at færdes langs vandet er planen at anlægge en promenade med gang- og cykelstier. Promenaden vil bringe borgeren tættere på vandet og ændre helhedsoplevelsen af havnen markant.

   

  Visionen bag den nye midtby skal således matche en voksende befolkning, der orienterer sig mod nye måder at leve i byen. Den skal samtidig bidrage til udviklingen af erhvervslivet med særligt fokus på turismen.

   

  – Det vigtigste projekt lige nu er opførelsen af et hotel. Det vil betyde spændende muligheder for udviklingen på turisme‐området og erhvervslivet, som har behov for tidssvarende tilbud til leverandør og kunde, siger Karl Haldorsson Johansen.

   

  Ainogsandurin
  Mentanarbryggjan
  Sandurin
  Seyrugotan
  skoytubreyt
   
     Omdirigering af infrastruktur

  Planen for midtbyen er sat, men udfordringerne med infrastruktur af vejnet er ikke løst endnu.

   

  – Klaksvík er knudepunkt for al trafik, der kommer fra norðoyartunnilinum, dvs. al trafik til Klaksvík og videre nordpå kører gennem byen. Lige nu er byen meget befærdet, da al trafik kører gennem byen. Det er ikke optimalt, og derfor arbejder vi sammen med Landsverk om at få omstruktureret færdslen, fortæller Karl Haldorsson Johansen.

   

  Afslutningsvis tilføjer borgmesteren, at udviklingen af midtbyen skal kobles på kommunens ambition om at være Færøernes grønneste kommune. Ved brug af havvand skal de nye bygninger i midtbyen opvarmes via varmepumpesystem, der opvarmer kommunale bygninger, herunder svømmehal, idrætsanlæg og skoler. Den grønne omstilling hænger godt sammen med planerne for midtbyen, som afspejler nutidens borger og dens ønsker.

  Anbefalede artikler