<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
eud-bæredygtighedsmesse-tradium2023_3

Det grønne mindset i byggefagene skal starte et sted

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Byggepladsen
 • Uddannelse og Rekruttering
 • Målbar bæredygtighed
 • Byggeprojekter
 • 2023-11-14
 • Tradium samlede virksomheder, over 100 tømrerelever, eksperter og lokalpolitiker til messen ”Bæredygtighed og grøn omstilling”. Dagen bød på masser af inspiration til de unge, som skal arbejde med fremtidens bæredygtige byggeri.

  Rasmus NiebuhrRasmus Niebuhr


  På erhvervsskolen Tradium summede det den 8. November med ideer og debat om, hvordan byggefagene kan bidrage til den grønne omstilling. Skolen havde inviteret både virksomheder, tømrerelever, lokalpolitiker og eksperter i byggeri til en fælles dag. 

  På stande og i oplæg præsenterede virksomheder eksempler på bæredygtigt byggeri, der spændte fra materialeløsninger i fundamenter, beklædninger, tagdækning, isolering m.m. til hele arkitekt- og ingeniørprojekter.

  Uden for hallerne kunne man kigge ind og besøge en bæredygtig ungdomsbolig.

  Rasmus Niebuhr, er midtvejs i tømreruddannelsen, og han var glad for at være en del af dagen og besøge de mange messestande.

  - Jeg var inde og høre om den bæredygtige ungdomsbolig. Derudover var jeg med til et oplæg fra Living Better og fik ellers snakket med flere af folkene ved de forskellige stande. Det var meget fedt at få nogle nye indtryk, fortæller Rasmus i en pressemeddelelse.

   

  Inspiration fra ’virkelighedens verden’

  I paneldebatterne var der masser af ambitioner for fremtidens byggeuddannelser og hvordan man får udbredt kompetencer og viden om bæredygtigt byggeri.

  Men messen gav også inspiration fra dem i ’virkelighedens verden’, der allerede arbejder med de bæredygtige løsninger i hverdagen.

  Det var hele grundtanke hos tømrerfaglærer Andreas Riebeling Rasmussen, der er initiativtager til arrangementet, som voksede sig større end ventet. Vokseværket betød kun, at endnu flere aktører kom derfra med nye vinkler på og viden om arbejdet med bæredygtighed. Også for tømrereleven Rasmus Niebuhr:

  - Det er godt, at man har sådan en messe, for man skal jo starte et sted – og os der går på uddannelsen nu, er jo dem der skal arbejde med bæredygtighed i fremtiden.


  eud-bæredygtighedsmesse-tradium2023_2   

  Byggesektoren bør udfordre bygherren inden for rammerne

  Et af spørgsmålene i dagens debat var: Hvor skal byggesektoren sætte ind for at være en aktiv medspiller i den grønne omstilling? Her deltog Daniel Madie fra Randers Byråd, Tradiums direktør Lars Michael Madsen, Troels Høyrup Nepper fra Videnscenter for Håndværk, design & Arkitektur, Tina Mariager Jensen fra OBH Rådgivende Ingeniører og Brian Andersen fra Randers Arkitekten.

  Panelet var enige om, at byggeriet er udfordret af sit negative klimaaftryk, og at det derfor er relevant at snakke om biobevidst byggeri. Et debatpunkt var samtidig, at lovgivning og økonomi står i vejen for bæredygtigheden.

  Men selvom økonomi er en præmis og politik er afgørende, er der masser af muligheder at tage fat på, mente panelet. For dem handler det om at udfordre på bygherrens præmisser, være sparringspartner og strække bygherren til at gå et eller to skridt længere.

  Samtidigt pegede panelet på, at Danmark skal leve af viden, og at det derfor også handler om at sikre konkurrenceevnee, når der arbejdes med bæredygtige byggeprojekter. Derfor er det vigtigt at dele ny viden.

  Et eksempel er Flodbyen i Randers, som er en ny bydel til 7-8.000 menneske.  Her pegede panelet på, at et projekt i den skala bør bruges i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Det kan være ved, at byggefirmaerne tager lærlinge ind, eller ved at man for eksempel bruger eleverne til at bygge mindre testprojekter.

  eud-bæredygtighedsmesse-tradium2023_0

   

  Hvordan udvikler vi mere af det grønne mindset?

  Et andet emne var, hvordan skal det grønne mindset og kompetencerne så udvikles? I to programpunkter ”Fremtidens bæredygtige tømreruddannelse” og paneldebatten om ”Byggeelever og motivation for bæredygtighed”, deltog Steffanie Halse fra Byggeriets Uddannelser, Morten Gisselbæk fra Videnscenter for håndværk og bæredygtighed, Nels Andersen Ohrt fra ConTech Lab, Andreas Riebeling Rasmussen fra Tradium, Emmilie Hansen fra Lærlinge for bæredygtighed samt Troels Høyrup Nepper fra VIHDA.

  Her diskuterede man om ansvaret for elevernes ”det grønne mindset” ligger hos skolen eller lærepladsen? Svaret hos panelet var ”begge steder,” samtidig med at man ikke må overse det økonomiske perspektiv. Det kan for eksempel udfordre lærlinge, der vil gå nye veje, når mester ikke prioriterer genbrug på grund af omkostningerne.

  I Byggeriets Uddannelser er der derfor fokus på efteruddannelsen gennem kurser i emner som bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi samt genbrug og genanvendelse i bygge- og anlægsbranchen.

  I erhvervsuddannelserne kan man nu gå til en grøn svendeprøve.

  Byggeriets Uddannelser har ønsket ændringer i bekendtgørelse hos ministeriet, og i foreningen ”Lærlinge for bæredygtighed” vil de bidrage til udvikling af undervisning i bæredygtige håndværksmetoder.

  eud-bæredygtighedsmesse-tradium2023_13


  Bæredygtighed og grøn omstilling

  Virksomhedsmessen ”Bæredygtighed og grøn omstilling” er et initiativ, der udspringer fra tømrerafdeling tømrerafdelingen på Tradium, og som er løftet sammen med Videnscenter for håndværk, design og arkitektur.

  Ved messen deltog følgende virksomheder og organisationer: OBH Rådgivende Ingeniører, STARK Gentræ, Burnt Wood, Fremtidens Fundament, Randers Arkitekten, Minuba, Holse og Wibroe, SuperWood, Nature Impact, Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet, Nviro, Ventilationsvinduet, STARK Randers, NPI, Volkswagen, Panelbyg, Lærlinge for Bæredygtighed, Women & Tools, Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur, Tækkemandsuddannelsen, Videnscenter for håndværk og bæredygtighed, Havnens Hænder samt Carl Ras.

  Messen er støttet af Børne- & Undervisningsministeriet samt Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur.


  Anbefalede artikler