<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Mads-okking

Der er brug for faglærte lærlinge – ikke "unge under oplæring"

 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2023-07-11
 • I håndværkernes organisation Dansk Håndværk er man tilfredse med, at erhvervsminister Morten Bødskov nu slår fast, at kravet om faglærte lærlinge på offentlige byggeprojekter bliver fastholdt.

  I den senere tid har det været debatteret, hvorvidt offentlige byggeprojekter stadig bør tvinges til at tage lærlinge. Debatten blev udløst af en ændring i EU's udbudslov, som ifølge Dansk Industri tillader, at "lærlinge" kan være alle typer af unge under uddannelse - altså ikke nødvendigvis kun faglærte.

   

  Nu har erhvervsminister Morten Bødskov ryddet usikkerheden af vejen og vil sikre, at der fortsat skal være tale om egentlige lærlinge på offentlige byggeprojekter:

  håndværkernes organisation. Det er håndværkernes organisation Dansk Håndværk, godt tilfredse med:

   

  - Heldigvis slår ministeren fast, at det er afgørende for byggebranchen og for samfundet som helhed, at vi fastholder kravet om at der skal være tale om rigtige lærlinge på de offentlige byggeprojekter. Vi har brug for flere faglærte i Danmark, ikke blot flere "under oplæring", siger Mads Okking, udviklingskonsulent i Dansk Håndværk, i en pressemeddelelse

   

  Vigtigt at fastholde alle erhvervsuddannelser

  Manglen på faglært arbejdskraft i byggeranchen skaber udfordringer for både virksomheder og samfundet, og bliver der ikke uddannet tilstrækkeligt faglært arbejdskraft, kan det blive svært at opretholde den høje standard og kvalitet i byggeriet, ifølge Dansk Håndværk:

   

  – Argumentet har været, at da der er forskellige lærlingeordninger i EU-landene, kan danske udbydere ikke kræve, at alle lærlinge på et byggeri skal have samme uddannelsesbaggrund som de danske. Men det er vigtigt, at vi fastholder og værner om de danske erhvervsuddannelser, som er en velafprøvet og en effektiv måde at uddanne dygtige, faglærte medarbejdere på. Det er en ordning, vi kan være stolte af og som vi skal bygge videre på, siger Mads Okking.

   

   

  Alles ansvar

  Forskellige lærlingeordninger i EU-landene er ikke en hindring for at fastholde de danske betingelser, der skal sikrer høj kvalitet og faglighed i byggebranchen. Og ifølge Dansk Håndværk er uddannelsen af lærlingene fundamentet, der sikrer det:

   

  – Kravet om at der skal være lærlinge på offentlige byggeprojekter handler ikke om protektionisme eller diskrimination af unge fra andre EU-lande. Erhvervsministerens beslutning er derfor både vigtig og nødvendig. Den vil blot sikre, at virksomheder, der udfører byggeri for det offentlige, også løfter deres del af ansvaret for at uddanne faglærte i fremtiden. Det handler om at Danmark skal have en stærk og velfungerende byggebranche, der kan imødekomme samfundets behov og fastholde kvaliteten og sikkerheden i vores byggerier, understreger Mads Okking.

  Anbefalede artikler