<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
092-2

Cand. jur. og boligrådgiver Sheyla Grinvalds, NEMADVOKAT

Den samlede kloakbranche i opråb til erhvervsminister Morten Bødskov

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • 2023-07-16
 • Ejendommes kloaksystem er i øjeblikket ikke omfattet af nogen form for undersøgelse i den eksisterende Huseftersynsordning i forbindelse med hushandel. Derfor foreslår de tre store brancheorganisationer nu at sikre forbrugerbeskyttelsen ved, at der etableres en kloakeftersynsordning ved hushandler, hvilket mødre modstand fra politisk hold.

  - Ministeren fatter åbenbart ikke, hvad det drejer sig om, når han mener, at et kloakeftersyn til nogle få tusinde kroner er for dyrt for at sikre sig mod kloakrenoveringer for 70.000-100.000 kr. eller måske mere. At det ikke er nødvendigt at kende tilstanden af den del af huset, som man ikke kan se. Det er jo ren fornægtelse at mene, at bare man ikke kan se skader på kloaknettet, så er de der ikke, udalter Flemming Geipel, formand for brancheorganisationen Danske Kloakmestre i en pressemeddelelse. Han er himmelfalden over regeringens holdning til at sikre huskøbere mod ubehagelige og dyre overraskelser. Det samme er hans kolleger i landets to andre store foreninger for kloakbranchen, DM&E Entreprenør & Kloakmester, samt DI Byggeri Kloaksektionen.

   

  - Der er fuld enighed mellem vores tre brancheforeninger, bekræfter chefkonsulent Sebastian Skipper Ravn hos DM&E Entreprenør & Kloakmester og Benny Gutfeld, som er formand for DI Byggeri Kloaksektionen.

   

  Benny Gutfeld tilføjer, at huskøbere sjældent har fokus på husets kloakker, når de beslutter huskøb. Derfor står huskøbere ofte med store, uforudsete udgifter, når de senere opdager skader på kloakken og måske også får besøg af rotter inde i huset. Og så er det ofte for sent.

   

  Det som ingen ser

  En af kloakbranchens ERFA-grupper har netop været omkring Folketingets Miljøudvalg for blandt andet at understrege vigtigheden af, at kloaknettet kommer til at indgå i Huseftersynsordningen på lige fod med vinduer, tag og stikkontakter.

   

  - Når der handles hus, laver en bygningssagkyndig en tilstandsvurdering af ejendommen. En el-installatør laver tilsvarende en vurdering af el-systemet. Alt sammen visuelt. Et tjek af, hvad man kan se, og som også køberen af huset kan se. Men ingen bekymrer sig om det, som ingen kan se – kloakledningerne i jorden, siger Flemming Geipel.

   

  Svaret fra erhvervsminister Morten Bødskov (S) til den samlede kloakbranche er, at en vurdering af kloaksystemet ”vil medføre en væsentlig udvidelse og potentiel fordyrelse af Huseftersynsordningen, som vi kender den i dag”.  

   

   

  Forfejlet argument

  - Det er et helt forfejlet argument, at en et kloakeftersyn, som blandt andet omfatter en tv-inspektion af kloakken, vil påtvinge huskøberne en merudgift. Det er jo netop for, at køberen ikke skal få en voldsom merudgift, hvis der viser sig fejl og mangler ved kloakken efter hushandlen. Selvfølgelig vil det koste ekstra at få et tjek af kloaksystemet med i Huseftersynsordningen. Der er jo tale om en stor og vigtig forbedring af forbrugerbeskyttelen ved en hushandel. Men prisen for et kloakeftersyn er en yderst billig og fornuftig investering i forhold til at stå og have købt et hus, som er en rotterede, efter at kloakkerne er brudt sammen, siger Danske Kloakmestres formand.

   

  - Hvis erhvervsministeren i ramme alvor mener, at en så beskeden udgift for tjek af kloakken på et hus til flere millioner kroner er meget, er der noget, som ministeren og jeg er voldsomt uenige om, siger Flemming Geipel.

   

  Juristen: Lav tv-inspektion

  Kloakbranchens tre store organisationer, Danske Kloakmestre, DM&E Entreprenør & Kloakmester og DI Byggeri Kloaksektionen, er på linje med den juridiske fagkundskab. Cand. jur. Sheyla Grinvalds hos advokatfirmaet NEMADVOKAT har speciale i netop boligrådgivning, og hun er ikke i tvivl:

   

  - Der bør naturligvis laves et kloakeftersyn, der omfatter en tv-inspektion af kloaksystemet, når der handles hus. Når man køber et hus, gemmer der sig en hel verden under jorden, og det er en kæmpe risikofaktor. Det har da også vist sig, at sager om kloakker bliver ved med at dukke op. Derfor anbefaler vi altid, at der foretages en tv-inspektion af ejendommens kloakledninger, når vi bistår ved hushandler. Det bør faktisk være en del af Huseftersynsordningen, siger Sheyla Grinvalds i en pressemeddelelse.

   

  - Et kloakeftersyn er en undersøgelse af boligens kloaksystem og dens tilstand. Den fortæller om den nøjagtige placering af brønde, tilmed også de skjulte. Og inspektionen identificerer endvidere eventuelle fejl og mangler. Herunder utætheder, brud, forstoppelser, årsag til rotteproblemer, mangelfuldt kloakarbejde, trærødder i rørene og andet. Det er en vigtig sikring for en meget lille ekstraudgift, siger juristen.

   

  Forbeholdet

  Sheyla Grinvalds har selv vejledt adskillige huskøbere specifikt om potentiel risiko ved kloakledninger og brønde, og har også reddet flere fra at købe hus, hvor der efterfølgende har vist sig alvorlige kloakproblemer.

   

  - Det er en jungle at finde rundt i. Hvem der har ansvaret for hvad indenfor og udenfor skel, hvem der dækker en eventuel skade – er det sælger, ejerskifteforsikring eller husforsikring? Og hvad dækker forsikringsselskabet egentlig? Det er noget, som de færreste købere tænker over, før skaden er sket, siger hun.

   

  - Tilstandsrapporten er til for at sikre folk uden forstand på byggeri, når de køber hus. El-rapporten er også en del af Huseftersynsordningen. Men det under jorden, som ingen kan se, og som kan koste rigtig mange penge, skal ikke tjekkes. Det er ubegribeligt, fastslår Cand. jur. Sheyla Grinvalds.

   

  Når hun og kollegerne hos NEMADVOKAT – Danmarks Digitale Advokater – gør papirerne klar til underskrift fra en kommende husejer, er det med et forbehold, der ser sådan ud:

   

  - Sælger bedes oplyse, om der i dennes ejerperiode er foretaget tv-inspektion af ejendommens kloak/rør. Såfremt dette ikke er foretaget, ønsker køber, at sælger foranlediger, at dette sker og afholder udgifterne hertil. Såfremt der ved inspektionen viser sig at være brud på rørene eller anden skade, er det ydermere en forudsætning for handlens godkendelse, at en forsikring dækker skadens omfang. Er dette ikke tilfældet, kan køber vælge at fratræde handlen uden at være noget beløb skyldig overfor sælger.

   

  - Alt andet lige, ville det jo være nemmere for alle parter, hvis tv-inspektion af kloaksystemet simpelthen var en del af Huseftersynsordningen, siger Sheyla Grinvalds.

   

  Anbefalede artikler