<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Dan Vorsholt fra gsv-oprindelig

Dan Vorsholt, CEO i GSV

Dan Vorsholt fra GSV: Klargøringsmanden på de bonede gulve

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsservice og Udlejning
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • Kraner, lifte og arbejdsplatforme
 • 2023-02-13
 • | Af Frank Ulstrup
 • Da Dan Vorsholt i 1999 fik vendt udviklingen i en lukningstruet GSV-afdeling, forstod han, hvad der virkede. Det handlede ikke om maskiner, men om mennesker. Den erkendelse har efterfølgende resulteret i dundrende succes for både Dan Vorsholt selv - og for GSV Materieludlejning A/S, der netop er solgt til franske Kiloutou Group.

  Da Dan Vorsholt i 1990 kom i lære som entreprenørmaskine-mekaniker i Esbjerg, stod det ikke skrevet nogen steder, at han en dag skulle indtage de bonede gulve i både Paris og København.

  Men sådan gik det ikke desto mindre - hvilket ikke mindst kom bag på hovedpersonen selv:

  - Som så mange andre drenge, var jeg bare glad for ”at skrue” og for at få ting til at køre. Og med en far, der også var mekaniker, var det naturligt, at jeg gik samme vej, og kom i lære hos en lokal entreprenør i Esbjerg, fortæller 49-årige Dan Vorsholt, da Bygge & Anlægsavisen fanger ham på vej til lufthavnen.

   

  Dan_Greve_DSC9117Dan Vorsholt, CEO i GSV

  Dan-portrætDan Vorsholt, CEO i GSV

   
   

  Om lidt skal han nemlig sidde i flyveren til Paris, hvor han skal mødes med resten af koncernledelsen i franske Kiloutou Group, der sidste år opkøbte GSV Materieludlejning A/S.

  Men franskmændene lod sig ikke nøjes med opkøbet. De ville også have Dan Vorsholt med i koncernledelsen for det 7000 mand store foretagende, og det fik de. Derfor arbejder han nu omkring fem dage om måneden i Frankrig.

  Klargøringsmanden

  Men før han skal indfinde sig i flyveren, kan han lige nå at kaste lidt lys over, hvordan det hele er kommet så vidt:

  - Haha, ja det må du nok spørge om, griner han og fortæller, at han i 1996 blev ansat som klargøringsmand i GSV’s Odense-afdeling. Det var egentlig en lukningstruet afdeling, men selvom kassebeholdningen var lav, skulle maskinerne stadig vaskes, klargøres og repareres. Og telefonerne skulle også tages, når de ringede:

  - Selvom jeg var formelt set var klargøringsmand, var det mig, der tog mange af telefonerne og talte med kunderne. Jeg kom i det hele taget meget rundt i virksomheden, og fik et godt indtryk af, hvordan det hele fungerede. Det var sikkert også derfor, at de to ejere i 1999 spurgte, om jeg havde lyst til at være leder af afdelingen. Det havde jeg selvfølgelig, så jeg takkede ja med det samme.

   

  Overhalede hovedkontoret

  Dan Vorsholt fortæller, at han på daværende tidspunkt var 25 år gammel – og at han ikke anede, hvad ledelse var for en størrelse. Trods det udskiftede og ansatte han folk, skærpede afdelingens fokus på kvalitet og tilgængelighed og fik i sidste ende skabt det, han selv kalder for en vindermentalitet i afdelingen.

   

  GSV_Aarhus_DSC9751
  Nordhavn_johnny_marts_2021_DSC6680
   
   


  Og det virkede. Med 12 nye ansættelser og en samlet stab på 15 mand tjente man i løbet af to år flere penge end GSV’s hovedafdeling i København.


  Dan Vorsholt peger selv på oplevelse som en skelsættende begivenhed for hans karriere og ikke mindst for hans ledelsesstil:


  - Det var nok der, jeg for alvor fattede, at det ikke handler så meget om maskiner og materiel, men om mennesker. Om at have de rette mennesker omkring sig, og om at se sine kunder som mennesker med en række forskellige behov, som skal imødekommes. Det var også der GSV’s senere motto om ”Mennesker før Maskiner” blev født, siger han.


  Fuld fart frem

  Faktisk virkede opskriften så godt, at Vorsholt i 2005 blev tilbudt jobbet som chef for GSV’s største afdeling i København:


  - Det var grundlæggende det samme arbejde som i Odense, men på en meget større skala. Jeg lavede igen nogle udskiftninger, og fik sammensat et rigtig godt team, hvis jeg selv skal sige det. Dertil kom, at markedet virkelig var med os fra 2005 – 2007, så der var fuld damp på kedlerne, lyder det.


  Derefter begyndte det at gå rigtig stærkt. I 2007 blev han udnævnt som GSV’s direktør for drift og salg, og året efter kunne han smykke sig med titlen som administrerende direktør – eller CEO – for hele butikken. For at det ikke skal være løgn, købte han sig kort tid efter ind i selskabet:


  - Ja, det gik vanvittigt stærkt, og vi styrede med fuld fart lige ind i Finanskrisen, smiler Dan Vorsholt.


  - Særligt 2009 og 2010 var hårde for os, men vi havde en tro på, at det nok skulle gå, og det gjorde det jo også, lyder det.

   

   

  GSV_GREVE_DSC1573
  GSV_GREVE_DSC2650
   
     På førstepladsen er udsigten bare bedre

  Dan Vorsholt tilføjer, at han sideløbende med den lodret stigende karrierekurve fik travlt med at indskrive sig på diverse lederkurser:


  - Jeg havde jo ingen som helt teoretisk baggrund i forhold til ledelse. Så fra 2011 - 2014 gik en stor del af mine sommerferier med at deltage i CBS Sommerschool, og i 2011 tog jeg en MBA ved siden af jobbet. Det var hårdt, men også utroligt spændende, siger han, og nævner, at GSV Materieludlejning A/S i årene fra 2010 – 2015 oplevede en årlig, organisk vækst på 25 %.


  - Fra 2010 gik det rigtig godt igen. Der var masser af aktivitet, og vi havde en støt stigende indtjening. Men vi ville gerne endnu mere, siger Dan Vorsholt og peger på, at der dengang var fem danske udlejningsselskaber af nogenlunde samme størrelse:


  - Hvis man skal sige det lidt hårdt, så var der ingen af os, der for alvor gjorde den helt store forskel. Det ville vi i GSV gerne forsøge at ændre på, siger Dan Vorsholt, som flere gange vender tilbage til begrebet ”vindermentalitet”.


  Han bruger det dels om de medarbejdere, han gennem årene har rekrutteret til GSV – men han bruger det også, når han skal beskrive sig selv:


  - Nu kommer jeg jo fra Vestjylland og er ked af at bruge alt for store ord – specielt om mig selv. Men jeg er et konkurrencemenneske, der gerne vil være den bedste. Udsigten fra førstepladsen er bare bedre, så det er der, jeg gerne vil være. Af samme grund ville jeg gerne have, at GSV kom frem i feltet, og at virksomheden blev den egentlige markedsleder, lyder det.


  Åben for opkøb


  Udfordringen var selvfølgelig, at den slags ambitioner kræver kapital. Masser af kapital.


  Af samme grund lod GSV markedet forstå, at man var åben for at lade sig opkøbe, hvilket skete i 2015. Den danske kapitalfond CataCap, ejede derefter en stor del af GSV, og i årene efter opkøbte man yderligere syv konkurrerende udlejningsvirksomheder.


  Dermed var GSV’s position som markedsleder sikret, og med 600 ansatte, 22 afdelinger og en organisk vækst fra 2021 – 2022 på 30 %, gik forretningen strygende


  Men salget betød også, at man havde flyttet sig markant fra den gamle familieejede struktur. Man var blevet et selskab, der kunne ”handles med”, når de rigtige købere dukkede op. Og det var netop, hvad en flok franskmænd gjorde i foråret 2022:


  - Kiloutou Group, der er den tredjestørste aktør inden for udlejning af maskiner og udstyr i Europa, kom med et rigtig godt tilbud til CataCap. Og så gør kapitalfonde jo det, kapitalfonde gør – de
  sælger, smiler Dan Vorsholt og pointerer, at han sammen med en række andre medarbejdere i GSV har beholdt sin ejerandel.

   


  Pas på sproget!

  Trods de store forandringer forblev GSV i Danmark dog uforandret overfor kunder og ansatte. Men for manden i direktørstolen, kom der helt nye boller på suppen:

  - Med opkøbet blev jeg som sagt bedt om at blive en del koncernledelsen i Kiloutou Group. Det var noget helt nyt. Med 7000 medarbejdere i syv forskellige lande er perspektivet meget mere internationalt og langt mere udfordrende, siger Dan Vorsholt.

  roedby_DSC6969
  GSV_2_dag_Greve_DSC9183
   
   


  Én af de mindre - og mere forudsigelige udfordringer - var sproget. For i Varde, hvor Dan Vorsholt er vokset op, stod fransk ikke øverst på listen, når der skulle prioriteres valgfag. Og engelsk er som bekendt ikke alle franskmænds topprioritet.

  Det lærte Dan Vorsholt på den hårde måde, da han efter salget skulle præsentere sig selv og GSV for de nye ejere:

  - Jeg lavede den klassiske med en joke, som absolut ingen grinede af. Det var først, da en kollega oversatte den til fransk, at mine nye kolleger skraldgrinede. Det var påmindelse om, at man skal agte sig for sproglige misforståelser, smiler Dan Vorsholt.

  Smalltalk og hierarki

  En anden forskel han lige skal vænne sig til, er den måde, franskmænd træffer beslutninger på. Vorsholts erfaring er, at vi i Danmark godt kan lide at vende og dreje en problemstilling, før vi sætter os ned, ser hinanden i øjnene og træffer den endelige beslutning.

  Men sådan foregår det ikke nødvendigvis i Paris og Lille, hvor Kiloutou-koncernen har adresse:

  - Jeg oplever f.eks., at ret store beslutninger blive truffet under mere smalltalk-agtige omstændigheder. Det skal man lige være klar over, så man ikke kommer til at sige noget uigennemtænkt ved kaffeautomaten, griner han og peger på hierarkiet:

  - For én som mig, der altid har gjort en dyd ud af at hilse på alt og alle, når jeg kom ud på værkstederne, er der en langt mere hierarkiske struktur i Frankrig. Jeg vil selvfølgelig fortsætte med at hilse på alle dem, jeg kan komme i nærheden af. Men den formelle struktur og forventningerne til en leder er stadig lidt fremmed for mig, lyder det.

  Parat til fremtiden

  At lægge planer for fremtiden er derimod ikke spor fremmed for Dan Vorsholt. Og spørger man ham om hvor, GSV befinder sig om fem år, peger han både på udfordringer og fornyet vækst:

  - Vi forventer, at effekten af inflationen for alvor vil slå igennem i 2023 og 2024, og at det bliver et par hårde år. Men med den digitaliseringsrejse, vi søsatte for godt fire år siden, og med vores fokus på CO2-nedsættende tiltag, synes jeg, vi står rigtig godt rustet.

  Han nævner som eksempel, at man har fået helt styr virksomhedens interne processer, og at man begynder at kunne tilbyde kunderne hjælp til flådestyring på byggepladserne. Ud over en bedre udnyttelse af materiellet og sænkede omkostninger, vil det også resultere i mindre CO2.

  - Og for GSV selv vil det betyde, at vi ikke behøver at investere i så mange maskiner, og at kunderne forhåbentlig får endnu mere lyst til at komme tilbage, siger Dan Vorsholt, der heller ikke er afvisende overfor yderligere opkøb udenfor Danmarks grænser:


  - Med både digitaliseringsdelen og vores miljøarbejde plads, tror jeg, vi kommer til at etablere os i Tyskland i de kommende år. Det bliver endnu et superspændende kapitel, som vi ser rigtig meget frem til, lyder det fra Dan Vorsholt.

   

  Anbefalede artikler