<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
BygErfa_Jacob_Friderichsen_005_300ppi RED

Jacob Friderichsen, bygningskonstruktør og byggeteknisk underviser i Fonden BYG-ERFA

Byggebranchens nye generationer skal lære om uvildighed og Alment Teknisk Fælleseje

 • Materialer og Løsninger
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2023-08-02
 • Alle i byggeriet har et ansvar for at få nedbragt skader og svigt i byggeriet – og en af vejene dertil er brug af uvildig, byggeteknisk viden i tråd med Alment Teknisk Fælleseje, mener Jacob Friderichsen fra Fonden BYG-ERFA. I over to år har han rejst rundt til landets erhvervsskoler, fordi de unge ”skal lære at have kritisk sans og uvildig viden med i værktøjskassen”.


  Fremtidens håndværkere på landets erhvervsskoler skal ikke bare lære at udføre deres håndværk, arbejde sammen og løse faglige problemstillinger – og om bygningsreglementet og anvisninger. De skal også lære, hvad det fagligt vil sige at have en kritisk sans, hvor de finder uvildig viden, og de skal kende til betydningen af Alment Teknisk Fælleseje.

   

  Det mener Jacob Friderichsen, bygningskonstruktør og byggeteknisk underviser i Fonden BYG-ERFA. Udover at være en del af BYG-ERFAs sekretariat, arbejder han primært som byggeteknisk underviser og rejser rundt til landets erhvervsskoler for at fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at man har sin kritiske sans med på arbejde.

   

  - De unge er jo i forvejen mestre i informationssøgning, for de er digitalt indfødte. Når det er sagt, så skal de lære, hvordan de forholder sig kritisk til den viden, de finder frem til – hvordan man vurderer, om noget er uvildigt og til at stole på. Og der er det jo godt at kende til Alment Teknisk Fælleseje –det er et godt sted at starte og slutte sin research, hvis man gerne vil bygge byggeteknisk korrekt og på skuldrene af alle de erfaringer, branchen har gjort sig før en selv, siger Jacob Friderichsen.

   

  I sin gennemgang af, hvordan BYG-ERFAs erfaringsblade er opbygget, og hvordan det nye MEMBRAN-ERFA.DK fungerer, forklarer han også de unge, hvorfor det er vigtigt, at BYG-ERFA er en selvejende fond.

   

  - For det betyder jo, at der ikke er kommercielle eller politiske interesser i fonden. Formålet med BYG-ERFA er udelukkende at formidle byggetekniske erfaringer inden for en lang række områder i byggebranchen - for at mindske fejl og mangler i byggeriet. Det er jo mere bæredygtigt end at bygge efter ’anvisning’ fra en tilfældig håndværker på sociale medier.

   

  Læs også: Beskyt tagdækningen med et sundt undertag

   

  Fokus på kritisk tilgang – og holdbarhed
  Jacob Friderichsen lægger ikke skjul på - hverken overfor studerende eller faglærere - at alle har et ansvar i forhold til at få nedbragt skader og svigt i byggeriet, som jo både koster klimaet, samfundet og virksomheder dyrt. Og det ansvar begynder med en faglig kritisk tilgang til, hvad der er godt og holdbart byggeri, mener han.

   

  - Vi skal turde være kritiske, når vi har mistanke om, at noget ikke er, som det bør være. Vi skal turde stille spørgsmål på byggepladsen og i skuret, før fejlen opstår. Vi skal blive bedre til at kommunikere på byggepladserne - også de forskellige entrepriser imellem. Og vi skal have gjort op med den klassiske floskel om, at "Jamen, sådan plejer vi at gøre". Det gør ikke en løsning korrekt, at man har lavet den forkert flere gange før. Det skal de kommende generationer på byggepladsen være dygtige og selvsikre nok til at udfordre – og det kan de f.eks. gøre med et erfaringsblad fra BYG-ERFA i hånden.

   

  Jacob Friderichsen oplever generelt de unge studerende og deres faglærer som meget interesserede i både uvildighed, Alment Teknisk Fælleseje, BYG-ERFA og MEMBRAN-ERFA. Der er en stor forståelse for, at vi alle er nødt til at forholde os til den virkelighed og de fejl, der tidligere er begået, forklarer han og fortæller om de konkrete opgaver, han stiller i informationssøgning, uvildighed og Alment Teknisk Fælleseje.

   

  - Jeg gør mit ypperste for at formidle i øjenhøjde med de unge – og så er faglærerne heldigvis gode til at samle sammen og opsummere. De unge skal kunne se, hvad de skal bruge det her til – og der er tiden op til svendeprøverne jo oplagt. For hvem vil ikke gerne have guldkorn med til censor der?


  OM MEMBRAN-ERFA

  Her finder du viden om membraner til nybyggeri og bygningsrenovering – bygningers tæthed mod fugt, luft, lugt, nedbør, radon og vand fra vådrum.

  MEMBRAN-ERFA skal medvirke til, at membraner anvendes som et teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt bidrag til at opfylde bygningsreglementets krav til ”bygningers tæthed”.

  Det gøres gennem kortfattede, let forståelige beskrivelser og illustrationer af holdbare, robuste og bygbare bygningsdetaljer og udførelsesmetoder.

  MEMBRAN-ERFA er blevet til gennem projekter støttet af Grundejernes Investeringsfond.

   

  Anbefalede artikler