<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Building Green er i gang: Kate Raworth ser på byggeriet gennem en doughnut

 • Byggeriets udvikling
 • Bæredygtighed
 • 2022-11-02
 • Tekst af Malene K. Holm
 • Den største designudfordring i dag ligger ikke kun i designet af den enkelte bygning, men også i virksomheders form, hvis vi skal få planeten tilbage i balance igen, mener økonomen Kate Raworth, der i dag åbnede Building Green.

  Den engelske økonom Kate Raworth åbner Building Green fra skærmen med sine tanker for, hvordan vi i doughnut-økonomien kan få et nyt kompas for det 21. århundrede – også i byggeriet. Raworths doughnut et håndgribeligt billede på en cirkulær økonomi, der ser på flere elementer end kun materialer. Doughnuten er et værktøj til at arbejde mod at skabe en balance i planetens tilstand og er i tæt familie med FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

   

  Allerede i indledningen rækker hun ud til politikere, beslutningstagere, virksomheder og institutioner for at tage stilling til, hvad man skal holde op med at gøre for at ændre på den dynamik, der har rykket kloden ud af balance.

   

  For det er ikke kun i designet af den enkelte bygning, at det rykker at gøre noget. Det er i designet af virksomhederne. Der er nemlig ikke plads til ukritisk vækst, hvis vi skal genoprette planeten og få en stabil klode, mener Kate Raworth, der ser BNP som en gøgeunge i den økonomiske fuglerede.

  Billede 3-Kate-Raworth-fotokreditering-Roman KrznaricKate Raworth. Foto af Roman Krznaric

  Se de langsigtede mål

  Er man vild med doughnuts, ved man, at trykker man den, vil alt inden i blive klemt, og samtidig er der en grænse for hvor meget fyld, der kan være i den. Den er et håndgribeligt billede på at have en respekt for, hvor meget man kan presse sit bygge- eller udviklingskompas, før det går i stykker.

   

  Kate Raworths doughnut-økonomi omfatter alt, som får samfundet til at fungere – fra  Jorden og dens energikilder til byer, sundhed, veje, bygninger, arbejde osv. I doughnuten er miljøloftet doughnutens ydercirkel, og det sociale velfærdsfundament ligger i indercirklen:  

   

  - Der er ikke et hierarki i forskellige byers udfordringer. Doughnuten er et framework, der skal sammensættes med den enkelte bys virkelighed, historie, kultur og diversitet

     Hvordan bør man bygge i doughnuten?

  Men hvor vi længe har tænkt cirkulært er man først nu i gang med at finde ud af, hvordan man kan bruge doughnut-økonomien i sit byggeri, siger Kate Raworth. Den kan være en kompas for ikke at overbelaste naturen og heller ikke efterlade nogen mennesker udenfor. Det emne tager Home.Earth senere på dagen op i debatten ’Byggeriets Doughnut’, der diskuterer hvordan man sikrer, at den sociale bæredygtighed ikke bliver glemt i vejen mod absolut bæredygtighed.

   

  For Raworth er målet, at inden for doughnuten skal man skabe et trygt og lige rum for mennesker, hvor alle mennesker er sikrede samme ressourcer som vand, mad, sundhed og energi. Man skal skabe byer, hvor både mennesker og planet trives, og der var ros fra Kate Raworth til, hvor langt man er i Norden, men samtidig påpeger hun, at ingen lande kan sige sig bedre end andre.

   

  Vi skal sparke vores ambitioner op på et andet niveau

  - Vi lever i en usikker tid, der kræver en transformation, og alle må skabe forandring, siger Kate Raworth, og vender tilbage til sin udgangspunkt at den største udfordring ligger i designet af virksomheder og opfordrer til at gå i tænkeboks over, hvad ens virksomhed kan gøre for at skabe en forandring, helt fra ens formål, partnerskaber til ejerskab og økonomi.

  Anbefalede artikler