<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_0624_1920
Annonce

Vi går efter en ren el-løsning, siger Borums direktør Kristian Snoghøj.

Borum: Udvikling af vejstriber på vej mod CO2-fri udlægning

 • Byggepladsen
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • Arbejdsmiljø
 • 2023-06-30
 • | Af Morten Bøcker
 • Danske Borum er blandt verdens førende inden for maskiner til udlægning af vejstriber. Næste generation af eldrevne køretøjer er på tegnebrættet.

  Vejstriber er ikke længere blot striber. De udlægges i flere og flere forskellige mønstre og kombinationer. Nogle af dem endda også med indhold af fluorescerende materiale, der udsender lys. Alt sammen for at højne trafiksikkerheden på vores veje.

  Borum A/S er blandt verdens førende producenter af vejstribemaskiner. Fra virksomhedens domicil i Hadbjerg udvikles og produceres maskiner til kunder overalt i verden, og efterspørgslen er stigende.

  Den omfattende ekspertise, Borum besidder, kommer også i spil, når Vejdirektoratet sammen med andre interessenter drøfter, udvikler og tester forskellige stribetyper.

  Netop nu er støj ved overkørsel af striberne et varmt tema, fortæller Borums administrerende direktør, Kristian Snoghøj.

  – Det er lidt af en balancegang. På den ene side er der et ønske om at vække opmærksomheden effektivt hos uopmærksomme bilister. På den anden side skal støjen være til mindst mulig gene for dem, der bor tæt på vejen, siger Kristian Snoghøj.

  Et eksempel er de såkaldte kombilinjer, som består af både striber på tværs af kørselsretningen og ”dråber”.

  Application of dots_1600Vejstriber bliver mere og mere avancerede i takt med, at kravene til sikkerhed øges.


  Den nye kombination støjer så meget, at naboerne til vejene klager. Så her har arbejdsgruppen fokus på, hvordan kombinationen kan optimeres, så mest muligt af støjen forplanter sig ind i bilen.

  Vejdirektoratet ønsker også, at striber, der udgøres af ”dråber”, skal fremstå tydeligt som en linje for chaufføren. Det vil sige, at der skal være et bestemt forhold mellem stribemasse og asfalt.

  Ved at sidde med i Vejdirektoratets udviklingsgruppe får Borum førstehåndviden om myndighedskrav og kan dermed foretage det nødvendige udviklingsarbejde, så maskinerne altid kan honorere kravene i udbudsmaterialet.

  Borum er også deltager i internationale konferencer om vejafstribning.

  – For nylig var vi i Sverige, hvor emnet var vedligeholdelse af striberne, som skal være meget robuste for at tåle frost, sne og ikke mindst sneplove, fortæller Kristian Snoghøj.

  IMG_6328_1600

   

   

  Fokus på digital dokumentation, emissionsfri udlægning og arbejdsmiljø

  Udviklingsafdelingen i Borum har travlt netop nu. Ikke alene arbejdes der løbende med trimning af eksisterende løsninger, herunder optimering af driftssikkerhed og vedligeholdelse.

  Der er også et par ganske omfattende projekter på agendaen, fortæller Kristian Snoghøj.

  – Det ene er rapporteringsdelen, altså hvordan der sendes data tilbage fra udlægningsmaskinen, som dokumenterer det udførte arbejde.

  – Vores andet helt store fokusområde er at skifte fra diesel til el på vores maskiner. Og dermed opnå både emissionsfri udlægning og en stor arbejdsmiljømæssig forbedring i form af mindre støj, siger Kristian Snoghøj.


  IMG_6329_1600Netop nu optimeres de såkaldte kombilinjer, så mest muligt af støjen ved overkørsel forplanter sig ind i bilen.


  Udfordringen ved el-drift er, at termoplasten, der udlægges, skal være 200 grader varm. Det er ikke noget problem med det eksisterende sortiment. Men en elektrisk løsning kræver, at energiforbruget til opvarmning reduceres eksempelvis gennem bedre isolering af materialetankene.

  – Vi arbejder endvidere med at reducere energiforbruget blandt andet ved at reducere vægten på maskine og udstyr. Derudover skal vi kigge på de processer, der er mest energikrævende, for eksempel når man benytter luft til at blæse vejen ren. Hvordan kan man løse det på en anden måde, siger Kristian Snoghøj.

  – Det er en stor udfordring – men en god øvelse og meget motiverende for os at arbejde med. Udviklingsarbejdet omfatter flere af FN’s verdensmål, herunder 7 Bæredygtig energi, 9 Industri, Innovation og Infrastruktur samt 13 Klima indsatser.

  – Vi går efter at kunne tilbyde en ren el-løsning, da mange storbyer allerede har implementeret nogle ambitiøse emissionskrav. Siden 2022 har det eksempelvis kun været mulig at anvende nul-emissionsbiler i centrum af Amsterdam, og de forventer at forbyde fossile brændstoffer helt i 2030, siger Kristian Snoghøj.

  Anbefalede artikler