<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Uddannelse, bedre arbejdsmiljø og mere organisering skal sikre branchens overlevelse
annonce

Uddannelse, bedre arbejdsmiljø og mere organisering skal sikre branchens overlevelse

 

Henrik W. Petersen blev i september valgt som ny formand for Blik og Rør – en af Danmarks ældste fagforeninger, som i år kunne fejre sin 128 års fødselsdag. Her fortæller den nye formand, hvad han mener, Blik og Rør skal arbejde for fremover

 

Indlæg af Henrik W. Petersen – Formand for Blik- og Rørarbejderforbundet

 

VVS-branchen står over for en af sine største svendeprøver nogensinde. Blandt andet social dumping, øget digitalisering og svingende vilkår for uddannelserne gør behovet for organisering og samarbejde vigtigere end nogensinde. Blik og Rørs fornemmeste opgave de kommende år bliver at sikre at landets mange dygtige blikkenslagere, VVS’ere og skorstensfejere kan gå glade på arbejde hver eneste dag – og i mange år endnu.

 

Det er mit personlige mål at arbejde for, at Blik og Rør i endnu højere grad bliver en stærk aktør, der kan sætte branchens udfordringer så højt på den politiske dagsorden, at politikerne på Christiansborg ikke kan undgå at tage stilling til dem.

 

Styrke uddannelserne

Det er alfa og omega for fagets fremtid, at vi satser på uddannelserne. Vores kommende medlemmer skal klædes ordentligt på, så de er klar til en fremtid med øget digitalisering, nye udviklinger inden for faget samtidig med, at de har en solid viden om de helt traditionelle dele af vores håndværk. Det arbejde, vores medlemmer laver, er på mange måder livsnerven i vores samfund – alle steder skal der bruges vand, luft og varme, og med en styrket erhvervsuddannelse er vi godt rustet til fremtiden. Netop vand, luft og varme kan ikke digitaliseres, og der vil altid være brug det. Måden man arbejder med det på vil til gengæld blive digitaliseret, og derfor er det vigtigt, at uddannelserne udvikles og opdateres løbende. Vi ser digitaliseringen som en udfordring, men vi ser også de nye muligheder, den medfører.

 

Derfor er vi for eksempel glade for, at regeringen og Dansk Folkeparti i november måned valgte at lytte til Blik og Rør og den øvrige fagbevægelse og trak sine to procent sparekrav på erhvervsskolerne tilbage med virkning allerede i det nye år. Det er en vigtig kamp, og vi er glade for, at vi vandt dette slag.

 

Læs også interview med underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pih om uddannelse i byggeriet: De unge skal have den fortælling om bygge- og anlægsbranchen

 

Sundere arbejdsmiljø

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø er forudsætningen for et langt arbejdsliv. Det er de rammer, som vi som faglig organisation har et stort ansvar for at skabe. Vi er en af de brancher, der traditionelt set er blevet beskrevet som ’det hårdtarbejdende folk’. De fagfolk, som udfører det arbejde, der er nødvendigt for, at samfundet kan hænge sammen. Det er samtidigt også hårdt arbejde, hvor nedslidning og arbejdsulykker er hverdag for vores medlemmer. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder for et endnu bedre og endnu sikrere arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

 

Arbejdsmiljøet er desværre også et område, hvor der fra politisk side bliver sparet. Ved sidste års finanslov blev der for eksempel afsat 15,1 mio. kr. mindre til Arbejdstilsynet sammenlignet med året før. Vores medlemmer har netop brug for Arbejdstilsynets arbejde for at sikre deres arbejdspladser, så færre ulykker sker, og medlemmerne føler sig trygge, når de går på arbejde.

 

Det er også en trist udvikling, når flertallet af de politiske partier i disse måneder taler for, at vi skal kunne blive længere på arbejdsmarkedet. Det er muligt, at visse grupper og brancher har bedre mulighed for at være længere på arbejdsmarkedet. Vores medlemmers arbejde er dels fysisk hårdt, og dels er de typisk begyndt deres arbejdsliv i en ung alder. Derfor er der brug for muligheder for at træde tilbage i en yngre alder, efter man har bidraget med et langt og produktivt arbejdsliv.

 

 

Sammen står vi stærkere

Med Blik og Rør som faglig organisation for næsten 10.000 medlemmer med en støt stigende medlemsfremgang de sidste flere år, ser vi endnu bedre muligheder for at have indflydelse på branchens fremtid og skabe fair og fornuftige løn- og arbejdsforhold de kommende år. En fagforenings styrke ligger nemlig i medlemmerne! Vi skal snakke endnu mere sammen på kryds og tværs af fag – og vi skal lytte endnu mere til hinanden, til vores tillidsfolk og til vores medlemmer.

 

Målet for Blik og Rør har været, og vil fortsat være, at arbejde for så gode forudsætninger som muligt for medlemmerne, faget og branchen som helhed. Min vision er, at det skal gøres ved at sætte endnu mere fokus på netop uddannelserne, arbejdsmiljøet og organiseringsindsatsen. Jeg tror på, at Blik og Rør er på rette vej, og jeg ser frem til at arbejde på det sammen med Blik og Rørs medlemmer og branchens øvrige aktører.

 

Fakta:
Blik- og Rørarbejderforbundet er tilsluttet hovedorganisationen LO og har lidt under 10.000 medlemmer. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark er stiftet i august 1890. Fagforbundet er den største organisation for danske faglærte inden for alle former for VVS-arbejde samt for blikkenslagererørlæggere og skorstensfejere. Hvert år er der ca. 15 unge, der starter på skorstensfejeruddannelsen og ca. 700 unge, der starter på VVS-uddannelserne. Her vælger de fleste uddannelsen som VVS-energispecialist