<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Birkeparken facade

Birkeparken facade, illustration af Juul Frost Arkitekter

Birkeparken i Vollsmose renoveres til DGNB-sølv

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Renovering
 • Nedrivning
 • 2023-09-14

  FAB har valgt Nordstern som totalentreprenør på renoveringen af Birkeparken, der er den sidste af boligselskabets parker i Vollsmose, Odense. Netop det gode samarbejde og ’sidde på den samme side af bordet’ fra start er i fokus.

  Der er givet grønt lys fra Odense Kommunes byråd samt støttetilsagn fra Landsbyggefonden til en omfattende renovering og ombygning af FAB – Fyns Almennyttige Boligselskabs Birkeparken i Vollsmose. Sammen med teamet af rådgivere – ERIK Arkitekter, OJ Rådgivende ingeniører og byMUNCH by- og landskabsdesign, er Nordstern valgt som totalentrepør for det treårige projekt

   

  Omdannelsen af Birkeparken er en del af udviklingsplanen for Vollsmose og omfatter renovering og omdannelse af 249 lejemål, desuden skal 200 boliger rives ned for at skabe plads for udvikling af nye bygninger med boliger og erhverv. Dette er for at sikre, at det lovbestemte krav om maksimalt 40 % almene familieboliger i Vollsmose er opfyldt i 2030.

   

  Birkeparken gårdBirkeparken, gård, illustration af Juul Frost Arkitekter  Finder løsningerne i tæt samarbejde

  Parterne har fra kontraktindgåelse været enige om, at projektet skal have fokus på en mere bæredygtig tilgang til renoveringen – både set fra et miljømæssigt og menneskeligt perspektiv.

   

  Og det var blandt andet Nordsterns tilgang, som har været en af grundene til, at FAB valgte entreprenøren, fortæller projektchef i FAB, Peter Rothman Boas i en pressemeddelelse:

   

  – Når vi i FAB indgår et samarbejde, er det særligt vigtigt, at alle parter har projektet og dets målsætninger som fælles fokus. De bedste resultater opnås ved, at vi fra en start har forventningsafstemt opgaven og forpligter os på, at vi i samarbejde finder de bedste løsninger.

   

  Group CEO Torben Modvig i Nordstern siger:

   

  – Vi vægter et godt samarbejde gennem hele byggeprocessen. En god løsningsorienteret dialog, korte beslutningsveje og en klar rollefordeling er med til at lette arbejdet og give et værdifuldt forspring, når projektet for alvor går i gang om lidt. Derfor er vi også glade for, at FAB deler vores ønske om at skabe et projekt, hvor vi ’sidder på samme side af bordet’ fra start.

   

   

  DGNB-Sølv certificering

  Efter renovering kan Birkeparken certificeres til DGNB-sølv og det understreger, at vi i projektet har truffet bæredygtige beslutninger, der kommer miljøet og beboerne til gode, siger Bestyrelsesformand Erling Nielsen, FAB:

   

  – I FAB ser vi meget frem til at forsætte udviklingen af Vollsmose i samme bæredygtige spor, som vi fulgte i Fyrreparken. Bæredygtigt byggeri er en naturlig del af FAB’s strategi, og vi er derfor glade for at der også i Birkeparken indarbejdes miljømæssige, økonomiske og ikke mindst sociale bæredygtighedstiltag til gavn for vores beboere.

   

  Faktaboks

  Renoveringen og ombygningen af Birkeparken forventes at stå færdig ved udgangen af 2026.

  Anbefalede artikler