<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
teknologiskinstitut

Centerchef for Træ og Biomaterialer på Teknologisk Institut, Niels Morsing.

Biobaserede materialer: Vejen til et energieffektivt byggeri med et lavt klimaaftryk

 • Materialer og Løsninger
 • Træ
 • 2023-11-06
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Øget brug af træ er et kernepunkt i den grønne omstilling af byggeriet. Men vi skal også fokusere på træfibre, svampemycelium, hamp og andre biobaserede materialer, som har et stort og endnu uudnyttet potentiale, f.eks. til energieffektivisering af bygninger, mener Teknologisk Institut.

  Vi ser i stigende grad interesse for biobaserede materialer i byggeriet som en måde at reducere klimaaftrykket af nybyggeri. Især brug af træ til bærende konstruktioner i etagebyggerier vinder frem. Men der skal mere til, hvis man spørger Teknologisk Institut.

  - Hvis vi for alvor skal reducere CO2-aftrykket, er der behov for at benytte biobaserede materialer i andre dele af vores byggerier som erstatning for konventionelle CO2-tunge byggematerialer, siger Niels Morsing, som er centerchef for Træ og Biomaterialer på Teknologisk Institut.  

   

  Biobaserede isoleringsmaterialer

  Biobaserede isoleringsløsninger er et af de områder, hvor der er gang i udviklingen af nye produkter. Isolering er interessant, da det er fiberbaseret og derfor særlig egnet til hurtigt voksende afgrøder eller udnyttelse af rester fra træforarbejdende virksomheder.

  - Biobaserede materialer har ofte nogle gode isolerende egenskaber, og derfor er de interessante i forhold til energioptimering og energirenovering. Anvendt på den rigtige måde kan de reducere bygningens samlede CO2-aftryk, siger Niels Morsing. 

  I øjeblikket arbejdes der i laboratorierne på Teknologisk Institut på at optimere isoleringsmaterialer baseret på træfibre, et restprodukt fra træindustrien og biobaserede bindere. Arbejdet er en del af et større EU-finansieret projekt, EASIZERo, som Teknologisk Institut er partner i, og som har fokus på at forbedre isoleringsevnen af eksisterende bygninger med 20 % ved energirenovering med biobaserede materialer og genanvendte materialer.

  Andre lovende materialer, der testes og udvikles i laboratorierne, er bl.a. isolering med hampefibre, svampemycelium og ålegræs.

   

  teknologiskinstitut1Der arbejdes i laboratoriet med at optimere isoleringsmateriale baseret på træfibre.

   

  Teknisk og kulturel modning

  Der er dog stadig mange udfordringer, der skal overvindes, før biobaserede isoleringsmaterialer bliver mainstream i byggemarkederne. Der er både tekniske, økonomiske og kulturelle barrierer, siger Niels Morsing.

  - På den tekniske side er fugt, brand og indeklima nogle af de udfordringer, der skal løses eller optimeres. Den tekniske modning kan vi hjælpe med på Teknologisk Institut, hvor vi kan sikre kvaliteten, holdbarheden, sikkerheden og bæredygtigheden. Men den kulturelle modning er også en stor udfordring, siger Niels Morsing og fortsætter:

  - Man skal som forbruger føle sig tryg ved at anvende den type produkter. Endelig skal produkterne også kunne sælges til en konkurrencedygtig pris og med en fornuftig forsyningssikkerhed. I dag hjælper vi mange små virksomheder og startups. Skal de biogene materialer for alvor finde udbredelse og skaleres op, så skal de store producenter og bygherrer også se et forretningspotentiale og investere i det.

  Han peger desuden på, at der er behov for standardisering og certificering på området og mere viden, der skal udbredes til branchen. Han understreger samtidig, at det ikke er vejen frem at sætte kravene til de nye produkter lavere, end hvad der er gældende for de eksisterende. De skal være konkurrencedygtige for at vise deres berettigelse. Alt i alt, er det er kombination af flere aspekter, som skal til, for at få flere biobaserede materialer ind i byggeriet.

  - Samlet set kræver det en kombination af et politisk skub, engagement og investering fra industrien, viden fra forskning og uddannelse og en efterspørgsel i markedet for at fremme anvendelsen af biobaserede materialer i byggeriet, siger Niels Morsing.




  Brug biobaserede materialer, hvor det giver mening

  Niels Morsing understreger, at valget af byggematerialer afhænger af flere faktorer, herunder bygningens formål, klimaet, lokal tilgængelighed af materialer og byggelovgivning.

  - En helhedsorienteret tilgang til byggeri og valg af materialer er afgørende for at opnå de bedste resultater i forhold til bæredygtighed og ydeevne. Brug de biobaserede materialer, hvor det giver mest mening, slutter han.

  Anbefalede artikler