<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Arkitekturformidlingens og byggeteknikkens forkæmper

  • 2021-10-15
    Foto af Helga Theilgaard

Arkitekt og direktør i BYG-ERFA Susanne Pouline Svendsen fylder 60 år d. 19. oktober. Hun har siden begyndelsen af 2016 stået i spidsen for fondens arbejde med at forbinde forskning og praksis i byggebranchen ved at udgive erfaringsblade – der fungerer som rettesnor og værktøj for branchens udførende og projekterende om byggeskader – ud fra devisen om, at det alt andet lige er mest bæredygtigt at bygge holdbart og begavet fra begyndelsen.

Det værste hun ved er, når fagfolk i hendes eget fag taler hen over hovedet på befolkningen – alle dem, der rent faktisk skal bo i bygningerne og leve med arkitekturen. Derfor har en jordnær formidling af arkitekturen og byggeriets betydning, udformning og funktionalitet altid ligget arkitekten og retorikeren Susanne Pouline Svendsen på sinde. For alle skal kunne være med i samtalen om, hvordan vi skal bygge og bo.

 

Siden hun i 1992 forlod Kunstakademiets Arkitektskole, har hun om nogen taget et demokratisk ansvar for at inddrage mennesker i samtalen om, hvad vores arkitektur og byrum skal kunne – både i forhold til den enkelte og samfundet. Det er sket i en række lederstillinger og gennem et større antal bøger, udstillinger, arrangementer og websites.

 

Den inkluderende facon er hun rundet af fra barnsben, idet opvæksten i Rungsted, der i dag i manges ører ellers klinger af elite, var præget af forståelsen for vigtigheden af både forskellighed og lige muligheder. Som barnebarn af juristen, der introducerede begrebet ”magtfordrejning”, er hun drevet af en stærk retfærdighedssans. Magt skal ikke misbruges, og tingene skal være fair – også muligheden for at være med i samtalen om arkitektur og byggeri. Og det kræver, at de der er eksperter på feltet, forklarer sig ordentligt og respektfuldt.

 

 

Efter endt uddannelse drev hun forlaget Arkitektur Forum. Her udgav hun sammen med en kollega bøger om arkitektur og byrum med henblik på at udbrede viden samt begrebsliggøre og skabe debat om livsrammer; som i bogen ”Stad og Steder”, der bl.a. fokuserede på de dengang oversete kvaliteter i almene boliger. I denne periode blev også bogen ”Vinduer bevaring eller udskiftning” et tidligt bidrag til den offentlige debat om et meningsløst ressourcespild.

 

Forlagsarbejdet blev afløst af både en master i retorik og et Ph.d.-studie om boligidealet i det 21. århundrede, der siden blev afløst af endnu et formidlingsansvar, som sekretariatsleder for Arkitekturinstituttet. Et samarbejde mellem af 5 videninstitutioner inden for arkitektur samt 3 ministerier. Igen var opgaven at involvere almindelige borgere i arkitekturdebatten og nu i tiden, hvor udarbejdelsen af Danmarks første arkitekturpolitik blev sat i gang af politikerne.


Siden fortsatte formidlingsmissionen i Dansk Arkitektur Center hvor hun som formidlingschef fik sat ord, oplevelser og fysik på, hvad arkitektur er, kan, skal og vil. Både for danskerne og i internationale netværk.

 

Gerningerne er mange i ønsket om at begrebsliggøre og formidle om arkitekturen – og de er udført i både offentligt regi og for det private erhvervsliv. Susanne Pouline Svendsen opbyggede eksempelvis Window Collection for VKR Holding,udviklede arkitekternes efteruddannelsen +2, har været arkitekturanmelder på Berlingske Tidende og skabte Danmarks første internettidsskrift, ArkitekturNet, med en kollega. Fælles for mange af hendes gerninger er den systematiserende, udviklende og strategisk tilgang til, hvordan et projekt eller et fagområde udvikles, formidles og forædles.

 

Siden begyndelsen af 2016 har hun været direktør i Fonden BYG-ERFA, der fra forskning og praksis i byggebranchen indsamler viden om byggeskader – hvordan de opstår, udbedres og forebygges. Den viden udgiver fonden som erfaringsblade - der er rettesnor og værktøj for branchens udførende og projekterende - ud fra devisen om, at det alt andet lige er mest bæredygtigt at bygge holdbart og begavet fra begyndelsen.

 

Mærkedagen markeres med en reception torsdag den 28. oktober kl. 15 i BYG-ERFA, Ny Kongensgade 15. Faglige relationer, samarbejdspartnere, venner og branchekollegaer er meget velkomne. Tilmelding på info@byg-erfa.dk