<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
arkil-top

Arkil præsenterer rekordresultat

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2024-04-04
 • | Af Malene K. Holm

  Efter nogle udfordrende år hos entreprenørkæmpen Arkil A/S er de danske aktiviteter nu tilbage på sporet med en markant fremgang, viser det netop aflagte årsregnskab.

  Omsætningen i 2023 hos Arkil A/S endte på 2.362 mio. kr., og derved lykkedes det at realisere et driftsresultat på 100 mio. kr. Det overgår den hidtidige rekord på 79 mio. kr. fra 2019. Resultatet efter skat endte på 77 mio. kr., hvilket er en markant fremgang fra resultatet på 25 mio. kr. i 2022 og bedre end forventet ved indgangen til 2023.

  Overskudsgraden er således øget fra 1,2 % i 2022 til 4,2 % i 2023 og er dermed tilbage på et niveau, der svarer til koncernens langsigtede forventninger.

  Michael HansenMichael Hansen, adm. direktør i Arkil

   

  Høj aktivitet og faldende energipriser

  2023 har været kendetegnet ved høj aktivitet i markedet og energipriser, der faldt tilbage på et niveau svarende til før Ruslands invasion af Ukraine.

  - Det er ikke mindst opgaver for forsyningsselskaber og inden for klimasikring og grøn omstilling, der har været med til at sikre travlhed bredt fordelt på Arkils danske afdelinger, siger Michael Hansen, adm. direktør i Arkil A/S i en pressemeddelelse.

  Michael Hansen tilføjer:

  - Der har været en rigtig god performance fra hele organisationen med godt styr på både kalkulationer og udførelse. En bred vifte af projekter er realiseret med et tilfredsstillende resultat, og negative påvirkninger fra større tabsager er undgået.

   

  Året tegner lyst trods våd start

  Til trods for, at den usædvanligt våde begyndelse på 2024 har forsinket udførelsen af flere projekter, er det forventningen at lande endnu et tilfredsstillende resultat i år.

  - Vi ser ind i endnu et fornuftigt år, hvor efterspørgslen er god, og hvor ordrebogen har et højt niveau, siger Thomas Boe, bestyrelsesformand i Arkil A/S. Han hæfter sig desuden ved, at en øget risikostyring også fremadrettet forventes at have positiv effekt.

  - De seneste år har tab relateret til enkeltstående projekter har haft en negativ indflydelse på resultatet. Derfor er det meget tilfredsstillende at se, at Arkil-koncernens danske aktiviteter nu er tilbage på sporet, siger Thomas Boe og fortsætter:

  Thomas-BoeThomas Boe, bestyrelsesformand i Arkil


  - Vi er stolte over den positive udvikling, Arkil har oplevet, takket være vores engagerede medarbejderes store indsats. Denne indsats vil vi bygge videre på, samtidig med, at vi vil fortsætte med at være en troværdig og kompetent samarbejdspartner for vores kunder.

   

  Ændringer i ledelsen

  For at styrke den positive fremgang gennemfører Arkil A/S følgende strategiske ændringer i ledelsen:

  Lars Salsburg Carlsen ansættes som direktør for HR, Arbejdsmiljø og Personaleadministration. Lars indtræder i direktionen for Arkil A/S, hvor man også byder Torben Strandby Andersen velkommen.

  Torben er nuværende divisionsdirektør i Arkil, og hans langvarige erfaring og indgående kendskab til drift og marked vil sikre fortsat fokus på produktionen og position i markedet.

  Som følge af ønsket om en fladere organisationsstruktur nedlægges funktionen som teknisk direktør. Stillingen har hidtil været besat af Jan Schmidt, der fratræder sin stilling i Arkil.

  Anbefalede artikler