<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_1610_1920

Arbejdsmiljøtræf 2023: Et gratis pust af viden til arbejdsmiljøarbejdet

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2023-09-05
 • | Af Morten Broe Bichel

  I år er der lidt mere af det hele, når otte tekniske skoler slår dørene op for ledere og ansatte i alle virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen i løbet af september, oktober og november til Arbejdsmiljøtræf.

  På årets Arbejdsmiljøtræf er der r skruet op for antallet af udstillere, som demonstrerer tekniske hjælpemidler på fastsatte tidspunkter – og for mulighederne, hvis man gerne vil afprøve værktøjet selv.

   

  Arbejdstilsynet fortæller, hvad de kigger efter på tilsynene. Sikkerhedsstyrelsen deler praktiske erfaringer og viden om sikkerhed ved eltavler og byggeplads-strøm. BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste fortæller, hvordan de har assisteret med arbejdsmiljø lokalt.  Og dertil er der en række stande, hvor man kan få konkrete råd fra konsulenterne fra blandt andet BFA Bygge & Anlæg, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen.

   

  IMG_1550_1600  Fælles indsats

  Det er Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA Bygge & Anlæg), som har taget initiativ til træffene på skolerne. Og i formandskabet lægger man stor vægt på, at parterne på området står sammen om Arbejdsmiljøtræf 2023:

   

  – Arbejdsmiljø er et vigtigt og fælles anliggende, og derfor gør vi, hvad vi kan for at få konkret, brugbar og opdateret viden ud til ledere og ansatte i branchen,  siger Flemming Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F Byggegruppen og næstformand i BFA Bygge & Anlæg.

   

   

  Mette Møller Nielsen, chef for Arbejdsmiljø, Byggeri i DI, og formand for BFA Bygge & Anlæg supplerer:

   

  – Vi har nemlig fine erfaringer med, at de tidligere træf har fungeret godt som platform for formidling af nyttig viden for virksomhederne. Derfor har vi også skruet yderligere op for indsatsen på dette års Arbejdsmiljøtræf.

   

  Begge parter håber på, at mange vil bakke op om arrangementerne ved at tilmelde sig og deltage. Samtidig er det vigtigt, at skolerne er omdrejningspunkt for Arbejdsmiljøtræf 2023. Det skaber nemlig, ifølge parterne, en god sammenhæng i forståelsen af, at godt arbejdsmiljø hører hjemme på både skolen og i virksomheden.

  QR-AM-træf_tilmelding


  Tilmelding og praktik

  På hjemmesiden www.bfa-ba.dk findes alle oplysninger om programmet, tilmelding og hvilke dage træffet foregår på skolerne rundt om i landet. Arbejdsmiljøtræffets udstilling, stande og aktiviteter er åbne for ledelse og ansatte - herunder arbejdsmiljøorganisationen - i bygge- og anlægsvirksomheder om eftermiddagen fra klokken 14 til 16. Undervejs i arrangementet bydes der på forfriskninger og lidt at spise. Om formiddagen er programmet tilrettelagt for skolens elever og lærere.

   

  Det er gratis at deltage i Arbejdsmiljøtræf 2023, og tilmelding kan ske her: https://bfa-ba.dk/arbejdsmiljoetraef/

   

  På hjemmesiden findes også informationer om arrangementerne, de medvirkende skoler, datoer, udstillere af tekniske hjælpemidler og andre nyttige detaljer

  Datoer og steder for Arbejdsmiljøtræf 2023

  1. september Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Odense, Risingsvej 60
  2. oktober Rybners, Esbjerg, Spangsbjerg Møllevej 72
  3. oktober EUC Sjælland, Næstved, Jagtvej 2
  4. oktober Next, Glostrup, Fabriksparken 31
  5. oktober Herningsholm Erhvervsskole, Herning, Lillelundsvej 25
  6. oktober Århus Tech, Halmstadgade 6
  7. oktober Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2
  8. november Techcollege Aalborg, Øster Uttrup Vej 1
  Anbefalede artikler