<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/600x426/92525d6d4176f6c02bafb4fc07b83f387d0ea880/article/1634111126-p7v-24092021-2.jpg
Annonce

Advokatvirksomhed hjælper virksomheder med at etablere sig i Grønland

  • 2021-10-13
    • Tekst af Frank Ulstrup

Den nordatlantiske ø er midt i en rivende udvikling - og med nye lufthavne og flere udenlandske virksomheder er perspektiverne store og mulighederne mange.

Der er gang i den i Grønland. Ikke færre end tre lufthavne er på tegnebrættet, og der er potentialer inden for en bred vifte af erhvervsområder.

 

Det betyder, at rigtig mange øjne er rettet mod den nordatlantiske ø, og at flere og flere virksomheder vælger at etablere sig i Grønland.

 

24092021Det sidste kan indehaver af advokatvirksomheden, Arctic Law Greenland ApS, Britta Keldsen, i den grad skrive under på. Hun kom til Grønland i 2004 og har kun set udviklingen gå én vej:

- Der er i særdeleshed en rivende udvikling i Nuuk, som fungerer som vækstmotor for hele landet. Ud over den store internationale og geopolitiske interesse, som Grønland er genstand for, er der også en voldsom urbanisering i gang, siger hun og nævner hovedstadskommunens såkaldte 2030-plan, der har som vision, at ca. 30.000 mennesker i 2030 vil have adresse i Nuuk.

Det er mange ud af en samlet befolkning på 56.000, og det er én af grundene til, at Arctic Law Greenland og virksomhedens ni medarbejdere har mere end almindeligt travlt:

- Når folk flytter fra kystbyerne til hovedstaden, skal de selvfølgelig have et sted at bo. Det betyder, at der bygges som aldrig før, og der er vi typisk med som rådgivere fra start til slut, lyder det.


Hjælper med arbejdskraft

Dertil kommer de mange virksomheder, der med udsigten til en frugtbar fremtid ønsker at etablere sig i Grønland. De har ofte brug for rådgivning for at komme godt fra start, fortæller Britta Keldsen:

- Vi beskæftiger os rigtig meget med arbejdsret, for Grønland er udfordret med hensyn til kvalificeret arbejdskraft. Af samme grund henter vi meget arbejdskraft udefra - både fra Danmark, Norden og fra verden i øvrigt.

Og da Grønland som bekendt ikke er en del af EU, og dermed heller ikke omfattet af arbejdskraftens frie bevægelighed, medfører det en hel del administration både lokalt og i forhold til Udlændingestyrelsen i Danmark.

- Det er udfordrende for mange af de virksomheder, vi rådgiver, siger Britta Keldsen og tilføjer, at en nyetableret fasttrack ordning mellem selvstyret og den danske Udlændingestyrelse forhåbentlig vil gøre processen mere smidig:

- Det er i hvert fald forhåbningen - både hos os - og hos de mange virksomheder, der ønsker vores hjælp til at blive en del af ordningen, lyder det.

 

arctic_law1En milepæl

Ud over arbejdsret, entrepriseret og rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom, er Arctic Law Greenland også tilknyttet som rådgiver for virksomheder, der er engageret i aktuelle infrastrukturprojekter. 

Og man skal ikke tale ret længe med Britta Keldsen, før man forstår, at projekterne – og særligt lufthavnsprojektet i Nuuk - er en milepæl i Grønlands historie:

- Jeg tror, der bliver et før og et efter lufthavnen, når vi ser tilbage på udviklingen i Grønland, siger hun og uddyber:

- I dag er der jo ingen internationale forbindelser fra den eksisterende lufthavn i Nuuk, hvilket betyder meget lange rejsetider og ret så kostbare billetter. Når den nye internationale lufthavn åbner i 2024, vil rejsetiden til f.eks. København blive reduceret med flere timer. Dermed vil Grønland blive langt mere tilgængelig og meget mere attraktiv for virksomheder, der ønsker at etablere sig, siger hun og nævner, at forsynings- og eksportmulighederne formentlig også vil blive mærkbart forbedret.


Valgte at blive

Hvad angår Britta Keldsen selv, kom hun til Grønland på en toårig kontrakt som dommerfuldmægtig i Domstolsstyrelsen tilbage i 2004. Efter en periode i det daværende Grønlands Hjemmestyre, blev hun advokat og sidenhen partner i Arctic Law Greenland, som hun overtog ved et generationsskifte i 2009.

Det har været gode år – og fremtiden ser endnu bedre ud, siger hun:

- Man kan kalde det lidt af en tilfældighed, at jeg havnede her - men med den rivende udvikling, vi dagligt er vidne til, er det langt fra en tilfældighed, at jeg valgte at blive, smiler hun.