<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Kollisionskontrol

Adserballe & Knudsen bruger Tactplan Control til at optimere renovering

 • Byggeriets udvikling
 • Byggepladsen
 • IT og ny teknologi
 • Byggeprojekter
 • Den effektive byggeproces
 • Renovering
 • 2024-01-15
 • Entreprenørerne Adserballe og Knudsen demonstrerer i renoveringen af boliger i Ringparken, hvordan smart teknologi kan lette projektstyringen og beboerdialogen og giver Boligselskabet Sjælland en bedre bygherreoplevelse.

  I renoveringen af det almennyttige byggeri Ringparken i Roskilde for Boligselskabet Sjælland har Adserballe og Knudsen valgt en banebrydende tilgang. Med en app til stadig og tidsplanlægning i processen har Adserballe og Knudsen sat fokus på optimal projektstyring og forbedret kommunikation.

   

  Appen, Tactplan Control, har hurtigt vist sig at være en hjørnesten i projektet, og dens funktion som en åben platform har fremmet udvekslingen af vigtige oplysninger, siger Jakob Hemmingsen, projektleder ved Adserballe & Knudsen i en pressemeddelelse:

   

  – Bygherre har udtrykt stor tilfredshed med den øgede gennemsigtighed og muligheden for hurtig og præcis kommunikation. App’en fortsætter med at fungere som en central informationskilde, der letter koordinationen mellem entreprenører, underentreprenører og bygherrer.

   

  Ved hjælp af app’en kan samtlige involverede parter have adgang til renoveringsprojektets tidsplan og fremdrift, hvilket skaber et miljø med fuld transparens.

    

  Tactplan Mobile  Byggeinformationer kan filtreres og giver overblik

  En afgørende styrke ved app’en er dets filtreringskapacitet, som tillader skræddersyet informationsoverførsel til specifikke aktører. Dette gavner både underentreprenører, som kan få adgang til en filtreret tidsplan og en oversigt over leverancer, men i særdeleshed også for bygherre, der har mulighed for at filtrere informationer, som de kan videreformidle til beboere.

   

   

  Letter beboerinformation og tilsynsføring

  App’en gør arbejdet nemmere for bygherres beboerkoordinator, som kan trække oplysninger direkte fra app’en omkring eksempelvis, hvornår vinduer i specifikke lejligheder skal udskiftes, eller hvornår bestemte beboere midlertidigt skal genhuses. Malene Madrid Poulsen er projektleder i byggeri hos Boligselskabet Sjælland, og hun bliver holdt ajour med faktisk fremdrift, og kan i god tid varsle ændringer til beboerne om f.eks. udskiftning af vinduer i deres lejlighed osv. Hun fortæller:

   

  TP C M Dashboard  – Der er ingen tvivl om at tidsplansstyring gennem Tactplan Control og den indsigt vi kan hente i appen, gør os som Bygherre mere selvstændige i forhold til planlægning af tilsynet, men også i forhold til beboersvar.  Det understøtter og letter samarbejdet mellem os og entreprenøren, da vi kan referere og se ind i samme system. Vi risikerer ikke, at vi kigger ind i forskellige og ulige tidsplaner, men har fx til alles fordel eventuelle opdateringer samtidigt.

   

  Ved henvendelser og spørgsmål fra beboerne, kan Malene logge på appen og besvare dem med det samme. Denne funktionalitet øger ikke blot kommunikationens effektivitet, men sikrer også beboernes tilfredshed og tryghed under hele renoveringsprocessen.

   

  Også bygherres byggeleder anvender appen. Med adgang til kritiske data om fremdrift, kan han skabe et grundlag for præcis planlægning for effektiv tilsynsføring. For eksempel kan byggelederen nu informere tilsynsteamet om nøjagtige tidspunkter for tilsyn i specifikke lejligheder eller områder. Mere effektive og præcise tilsynsforløb giver bygherre en potentiel økonomisk besparelse.

    

  Digitale værktøjer optimerer renoveringen

  Ved at implementere en digital platform har entreprenørerne demonstreret, hvordan moderne teknologi kan revolutionere projektstyringen og skabe en forbedret bygherreoplevelse. Erfaringerne fra dette projekt peger på mulighederne for at optimere fremtidige renoveringsprojekter ved at integrere digitale værktøjer som Tactplan Control og derigennem sikre bygherrens behov og tilfredsstillelse.

   

   

  Om byggeriet

  Ringparken i Roskilde omfatter 600 boliger fordelt på 24 blokke. Renoveringen er opdelt i tre etaper, hvor cirka halvdelen af beboerne bliver genhuset i forbindelse med etape 2 og 3.  

  Anbefalede artikler