<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sikkerhed er et spørgsmål om indstilling hos Adserballe & Knudsen
annonce

Sikkerhed er et spørgsmål om indstilling hos Adserballe & Knudsen

 

Som arbejdsgiver har Adserballe & Knudsen ansvaret for arbejdsmiljøet, og det er et område, som har stor opmærksomhed i virksomheden. Både det fysiske og mentale. I 2017 blev Jesper Yttesen ansat som A&Ks første arbejdsmiljøchef. Han kom til A&K fra en stilling i Arbejdstilsynet for at varetage virksomhedens gene­relle ansvar og det daglige arbejdsmiljø- og sikkerhedsansvar på byggepladserne.

 

Alexander Tengbjerg

Foto af Erik Lund

 

Sammen med ansættelsen af Jesper Yttesen blev der sat en lang række initiativer i gang. Drivkraften bag disse tiltag er en overbevisning om, at dialog i sig selv er med til at forbedre arbejdsmiljøet.

 

- Undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af ulykker og virksomheder, der går forrest og prioriterer et godt sikkerhedsklima igennem både handling og dialog. Vi tager allerede vores ansvar som arbejdsgiver meget alvorligt, men vi skal hele tiden forbedre os, siger Jesper Yttesen og fortsætter:

 

- I arbejdsmiljøorganisationen har vi i 2018 udarbejdet en ny procedure, der skal gøre det lettere for byggelederne at gennemføre APV’er (arbejdspladsvurderinger, red.) ved opstarten af nye sager. Vi har fået etableret ERFA-møder for sikkerhedskoordinatorer, og vi har lavet en ny procedure for opstart af sager, der blandt andet indebærer, at vi på hver ny byggeplads udarbejder en sikkerhedshåndbog, der er skræddersyet efter de konkrete forhold.

 

I foråret 2018 blev der desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de af virksomhedens medarbejdere, der har deres dagligdag på byggepladser samt lavet personlige interviews med en række af håndværkerne fra egenproduktionen om deres forhold til sikkerhed i hverdagen. Formålet er at afdække holdningerne ude i marken og lægge op til debat blandt medarbejderne. Undersøgelsens resultater og interviewartikler er blevet bragt i medarbejdermagasinet Platform, der udkommer hver tredje måned.

 

Læs også interview med arbejdsmiljøkoordinatorerne Stine Kongsted Andersen og Ingerid Jovall Rødtnes fra JORTON: Et godt arbejdsmiljø handler om mere end sikkerhed

 

Økonomisk og menneskelig bundlinje

Men én udfordring er den fysiske sikkerhed, men hvad med den psykiske? Også her har A&K gennem flere år arbejdet på at forebygge stress og konflikter. Denne orientering i virksomheden var baseret på den simple erkendelse af, at glade medarbejdere også performer bedre, og dermed kunne man opnå, som man siger hos A&K, en bedre bundlinje – økonomisk og menneskeligt.

 

Men byggeriet er en traditionel branche, og hvis man skal skabe forandring, må man som virksomhed afsøge nye måder at gøre tingene på. Adserballe & Knudsen lagde ud med at indføre både stresspolitik og sikkerhedspolitik, og i 2017 ansatte virksomheden førnævnte arbejdsmiljøchef. Endnu et væsentligt tiltag var introduktionen af personlighedsanalyser, der bruges i forbindelse med ansættelser, teamsammensætning, personlig udvikling og lederudvikling.

 

- Vi bruger meget tid på at undersøge, hvilke justeringer vi kan lave for at øge trivslen. Vi ved, at når vi har medarbejdere, der trives og er i balance, er de også med til at bidrage så positivt, som de overhovedet kan, både i deres eget team og i den større helhed, forklarer produktionsdirektør Rasmus Rømer Lausen, der understreger, at ingen vinder på, at hverdagen er så presset, at der er ansatte, der går ned med stress. Derfor er det en central opgave at understøtte et godt arbejdsmiljø både psykisk og fysisk.

 

 

Trivsel og præstation følges ad

Formålet med at bruge analysesystemer er blandt andet at skabe rammer for en åben og ærlig dialog om, hvad Adserballe & Knudsen skal gøre for at fortsætte den positive kurs. Hvad skal der til for at sikre både udvikling og trivsel – på virksomhedsniveau, på teamniveau og på den enkelte medarbejders niveau?

 

- Trivsel og præstation følges ad. Man har det godt, fordi man bliver udfordret. Vi har en ambitiøs stab, og derfor er det vigtigt, at vi skaber et trygt miljø, som de mennesker kan levere i, siger Rasmus Rømer Lausen og fortsætter:

 

- Hvis jeg ved, at de andre i mit team har min ryg, hvis bare jeg gør mig umage, så er jeg jo tryg til at agere frit. Vi tror på, at det er et bedre afsæt for personlig udvikling, at man ikke skal være på vagt hele tiden. Vi tror også på, at vi lærer af at fejle, og at udvikling ligesom evolution sker igennem fejltrin. Vi skal ikke rende rundt herude og være rystende bange for at begå en fejl og frygte, at det får betydning for vores ansættelsesforhold. Det betyder selvfølgelig ikke, at det en blankocheck til at træffe dumme beslutninger, men vi skal have modet til at træffe de svære beslutninger.

 

Gode og dårlige dage

Analysesystemerne er ikke en facitliste, der bare giver svarene for den leder, der skal ansætte en ny medarbejder eller samle et hold. Adserballe & Knudsen kommer ikke til at rekruttere eller sammensætte teams alene baseret på personanalyser, og Rasmus Rømer Lausen betegner værktøjet som et supplement.

 

- Vi sammensætter ikke teams ved at hente folk ned fra en hylde, hvor de ligger på grund af deres score på de forskellige områder. Vi bruger værktøjet til at øge vores opmærksomhed på teamet og på at optimere det undervejs i processen. Vi kender jo vores medarbejdere fra deres referencer, deres kompetencer og vores erfaring med at arbejde med dem i dagligdagen, forklarer produktionsdirektøren.