<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ”Nyuddannede bør støtte sig til den gængse, byggetekniske viden”
”Nyuddannede bør støtte sig til den gængse, byggetekniske viden”

Elev Tobias Preilev fra Hoffmann A/S vandt Arbejdsmiljøprisen hos bygningssnedkerne ved DM i SKILLS i Næstved.

”Nyuddannede bør støtte sig til den gængse, byggetekniske viden”


Under uddannelsen kan man som lærling eller studerende inden for byggefagene støtte sig til erfarne kollegaer og undervisere. Når lære- eller studietiden er ovre, og tvivlen om den rigtige faglige løsning opstår, kan man som nyuddannet opleve at stå lidt alene i den travle hverdag på arbejdspladsen eller som selvstændig. Derfor er det vigtigt, at de nyuddannede kender og har BYG-ERFAs erfaringsblade ved hånden, mener Susanne Pouline Svendsen, direktør i BYG-ERFA.

At tage kørekort gør dig ikke til en dygtig bilist. Teori- og køreprøve giver dig en grundforståelse for regler og konkret manøvrering - men du skal først ud og øve dig i trafikken og have en vis mængde kilometer på rygraden, før du bliver elitebilist.

 

Samme billede kan man lidt karikeret bruge om nyuddannede inden for byggefagene - fra håndværkere til arkitekter, ingeniører og konstruktører. Selvom fagligheden efter uddannelse og svendeprøve eller eksamen er i orden, og uddannelserne rummer kravspecifikationer til, hvilke discipliner, de studerende skal igennem, så følger der en know how med mange års arbejdserfaring, som den nyuddannede mangler, når der opstår tvivl om den rigtige, byggetekniske løsning, forklarer Susanne Pouline Svendsen, direktør i BYG-ERFA.

 

- Hverdagen er travl i byggeriet, og det er meget forskelligt, hvor meget tid og overskud erfarne kollegaer, chef eller mester har til at sparre og rådgive i valget af rigtige byggetekniske løsninger. Nogle kører rundt sammen med en erfaren kollega, nogle er én af mange på en byggeplads med flere nationaliteter, andre starter som selvstændige efter endt uddannelse - og her er det jo ofte svært at sige nej til nye opgaver, selvom man er lidt usikker på den korrekte udførelse. Uanset hvad har den nyuddannede brug for at kunne søge uvildig erfaringsbaseret viden om korrekte, faglige løsninger - og derfor bør de kende til BYG-ERFA.

 

 

Vær kildekritisk - ’Google’ holder ikke i retten

Når der i dag falder afgørelser ved byggeretlige stridigheder i voldgiftsretten, har dommerne ofte taget udgangspunkt i den viden, som BYG-ERFAs erfaringsblade formidler. For her er der tale om en fagligt funderet viden, der er forfattet af eksperter og kontrolleret af BYG-ERFAs Teknikergruppe, der består af bl.a. ni uvildige eksperter med mange års erfaring.

 

Skader og fejl i byggeriet er ofte meget kostbare at udbedre, og derfor kan det betale sig at undgå fejl fra starten. Dét starter bl.a. der, hvor man henter sin information, når man skal tilrettelægge en opgave, og der skal kildens uvildighed og faglige rygdækning være på plads, mener Susanne Pouline Svendsen.

 

- Mange mennesker finder i dag meget af den viden, de skal bruge, på nettet, hvor der findes artikler og videoer om snart sagt alt. Men finder man sin faglige viden via Google eller andre søgemaskiner, kan det være svært at vurdere, om den anviste løsning er den mest korrekte, og om kilden nu også har helt styr på, hvad der kan opstå af skader og fejl ved netop den type byggetekniske valg, forklarer hun.

 

- I BYG-ERFA udgiver vi valideret viden på baggrund af faktiske erfaringer fra byggeriet selv. Den er skrevet af fageksperter med mange års erfaring - og gennemkontrolleret af en teknikergruppe bestående af ni uvildige eksperter. Det betyder med andre ord, at når du holder dig til de byggetekniske løsninger, vi formidler i BYG-ERFA, så har du at gøre med en uvildig kilde, som groft sagt ’holder i retten’. På den måde kan vores viden og erfaringer også bruges som en tjekliste til, hvilke klassiske fejl og faldgrupper, man skal være opmærksom på i projekteringen og ved udførelsen.


Om BYG-ERFA