<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Dansk Byggeri:”Snittet i værdikæden er under forandring”

 • Den effektive byggeproces
 • Virksomhedsnyt
 • 2015-09-22
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, mener, at byggebranchen befinder sig midt i et paradigmeskift, hvor større krav til produktivitet, kvalitet og effektivitet har betydet, at der gøres op med den traditionelle rollefordeling mellem byggeriets parter.

   

  I Dansk Byggeri har man længe arbejdet med spørgsmålet om hvordan, bygge- og anlægsbranchen kan styrke innovationskraften og derigennem øge produktiviteten. Michael H. Nielsen fortæller i den forbindelse:

   

  - Vi kan ikke længere bare læne os tilbage og lade det være op til politikerne at regulere rammebetingelserne for bygge- og anlægsbranchen. Vi må som branche holde et spejl op og se på hvad, vi selv kan gøre. Jeg oplever stadig den holdning i befolkningen, at byggebranchen er lavteknologisk og konservativ, og det er bestemt ufortjent, når vi ser på hvor meget, de danske virksomheder har udviklet sig siden krisen.

   

  Ud over digitalisering og større brug af repetitioner i byggeprocessen, så fremhæver Michael Nielsen systemleverancer som et område, der kommer til at spille en afgørende rolle i fremtiden, ligesom vi kommer til at se flere funktionsbestemte udbud, hvor det efterspørges innovative løsninger. Det kan f. eks. komme til udtryk ved, at der efterspørges funktionskrav til luftskifte, temperaturudsving, eller indeluftens CO2 indhold. Det vil således være op til byggeriets leverandører og udførende herefter at designe løsninger og give priser på disse.

   

  - Snittet i værdikæden bliver mere flydende, og ligesom vi lige nu ser entreprenører, der bevæger sig baglæns i værdikæden og udfordrer rådgiverleddet, så kan man også forestille sig, at ingeniører med deres tekniske kompetence får en udvidet rolle, hvor de eksempelvis optimerer selve produktionen til det enkelte projekt, siger Michael H. Nielsen.

     Det gode eksempel

  Da Produktivitetskommissionen sidste år afleverede deres rapport, måtte man konkludere, at der ikke er valide data for byggeriets produktivitet. Den udfordring arbejder man videre med, og der lægges op til, at der kan etableres nye inddata, som giver et retvisende udtryk for byggeriets produktivitet, fortæller Michael H. Nielsen:

  - Vi skal have hævet produktiviteten i branchen. For den enkelte virksomhed kan produktivitet være et meget abstrakt begreb, derfor fremhæver vi de virksomheder, der er i stand til at tjene penge på deres byggerier. Hvad gør de virksomheder, der tjener penge og har en positiv bundlinje? Og er der tilgange, som kan overføres mere bredt til byggebranchen? Der er mange tilgange til at øge produktiviteten, og her er der flere first movers med hver deres tilgang.

   

  Michael Nielsen mener, at det gode eksempel automatisk vil føre til vidensdeling i byggeriet, da man altid vil lytte til erfaringerne fra virksomheder med succes:

   

  - Fælles for firmaerne med sorte tal på bundlinjen er, at de har formået at optimere deres processer, ligesom de meget ofte bliver tidligt inddraget i projektering og projektoptimering. Men derudover har de først og fremmest forstået at være selektive og vælge opgaver fra, hvor der er for stor usikkerhed. Risikostyring er et nøgleord, og de danske virksomheder med overskud har været gode til. Også selv om det måske har ført til en lavere omsætning.

   

  Større fokus på samarbejde og procesoptimering

  Dansk Byggeri har udarbejdet anbefalinger om øget produktivitet i forbindelse med bygningsrenovering, og her er det vurderingen, at procesoptimering og foranalyse vil være en sikker vej til at sikre øget produktivitet.

   

  - Det er en klar fordel at inddrage alle kompetencer og parter allerede ved projektets tilblivelse og gennem hele byggeprocessen. Og her kan digitalisering være med til at sikre, at de optimale løsninger vælges, ligesom det øger sandsynligheden for, at projektet gennemføres indenfor den fastsatte økonomiske ramme. På større projekter vil man inden længe ikke tænke over, om der skal anvendes IT i byggeprocessen, men blot overveje hvilken model, der skal anvendes til det specifikke byggeprojekt, fortæller Michael Nielsen og slutter af:

   

  - Der er ikke én indgangsvinkel til den her udfordring, men når jeg ser på de overordnede drivere rundt omkring i virksomhederne, så handler det om at skabe innovation i organisationen og udnytte nye teknologiske løsninger såsom IT, eller systemleverancer, som kan være grundlaget for et tættere samarbejde og giver en bedre planlægning af byggeprocessen. Det handler i sidste ende om, at der skal skabes gode løsninger for bygherrer, og derfor bør bygherrerne også forholde sig aktivt til hvorledes, rammerne og organiseringen af deres byggeri tilrettelægges. Det er der bygherrer, der ganske godt har forstået og andre, som har noget at lære endnu. Processer og organisering af et byggeri er helt centralt for et godt resultat.

   
  Anbefalede artikler